Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bronowscy - Bzowscy
Bronowscy cz. Brunowscy
żoną Bobrowskiego jeszcze w r. 1550. Helena matka i Stanisław syn B-cy pozywali w r. 1545 Jana Śliwnickiego o zbrojny napad na ich część w Bronowie (ib. k.48v)

Bronowscy
Bronowscy różni. Łukasz, w r. 1605 mąż Barbary Grochowskiej (I. Kon.32 k.195v). Adam mieszkał w r. 1617 w Powidzu (G.74 k.104v). Jan, nie żyjący już w r. 1629, ojciec Jana, wtedy męża Anny Kozielskiej (G.79 k.123). Ów Jan i Anna nie żyli już oboje w r. 1635. Ta Anna, bezdzietna, miała dany sobie przez męża w ziemstwie brzeskim zapis 300 zł. (G.80 k.85).

Jan, nie żyjący już w r. 1631, ojciec Jana, który t. r. żeniąc się z Katarzyną Mańkowską, córką Andrzeja, krótko przed ślubem, 1/III, dostał od jej stryja Jana zapis 390 zł. (G.79 k.337v). W r. 1635 Katarzyna Mańkowska występowała już jako wdowa wraz z córką Anną (G.80 k.86). W r. 1649 była już 2-o v. żoną Andrzeja Grzybowskiego (G.82 k.50).

Zofia, w r. 1630 żona Sebastiana Charłupskiego. Andrzej był w r. 1638 opiekunem spadkobierców Wojciecha Czopowskiego (I. Kon.48 k.608). Szl. Wojciech, mąż Zofii, wdowy 1-o v. po sław. Bartłomieju Głowience, rybaku grodziskim, która w r. 1651 działając w asyście rodzonego swego brata ks. Jana, plebana w Spławiu, dom drewniany ze stajnią na Gąskach w Poznaniu sprzedała Janowi Pigłowskiemu (P.1063 k.1110). Marianna i jej mąż Andrzej Bieniecki nie żyli już oboje w r. 1676.

Marcin, zmarły 1778.15/V r., i Regina, pochowana 1758.6/IX r. (LM Parlin), rodzice ks. Antoniego Piotra, urodzonego w r. 1717, wyświęconego na kapłana 1744 r., proboszcza w Parlinie 1746 r., komendarza w Chomiąży, zmarłego 1792.14/VI r. (ib.).

Maciej, w r. 1765 mąż Antoniny Pogórskiej, córki Marcina i Marianny Morzańskiej(?) (G.100 k.113; P.1340 k.79v). Antonina dostała w r. 1768 od swego rodzeństwa cesję prawa emfiteutycznego do wsi Lubochnica, własnej konwentu trzemeszeńskiego (G.100 k.309v). Byli rozwiedzeni w l. 1776-77 (I. Kal.214/6 k.67; G.104 k.147v). W r. 1778 Antonina ta występowała jako wdowa (G.105 k.96v). W r. 1790 była 2-o v. żoną Ludwika Bętkowskiego (G.115 k.47v).

Brońska
Brońska Ludmiła, w r. 1647 żona Władysława Padniewskiego. Pochodziła niewątpliwie z B-ch z Bronna w p. łęczyckim.

Broski
Broski Walenty, w r. 1638 mąż Katarzyny Łęskiej (I. Kon.48 k.511).

Broszkowscy h. Brochwicz
Broszkowscy h. Brochwicz z Broszkowa w ziemi liwskiej. Nie wiem czy do tej rodziny należeli: Jan z Broszkowa, nie żyjący już w r. 1463, kiedy jego synowie Jan i Wojciech, bracia niedzielni, kwitowali Mikołaja i Tomasza, braci z Rogowa, z 430 zł. (I. Kal.1 k.168v). Wojciech B. syn Stanisława, występujący w r. 1495 (Py.169 k.42).

Wojciech, skarbnik liwski, nie żyjący w r. 1618, ojciec Macieja i Anny, żony Serafina Grzybowskiego, która t. r. skwitowała brata z 3.000 zł. jako połowy swego posagu (I. Kon.40 s.563). Drugim mężem owej Anny był w r. 1624 Jan Lubiatowski. Stanisław, nie żyjący w r. 1677, ojciec Franciszka, który wtedy spisywał dożywocie z żoną Katarzyną Mielęcką (Rel. i I. Z. Kal.1c k.296v), córką Adama i Franciszki Wężykówny. Ich córka Teresa, żona Macieja Krzyżanowskiego, oboje nie żyjący już w r. 1763 (I. Kal.204/5 k.157v). Jerzy Franciszek i Katarzyna, rodzice Rocha Franciszka, ur. w Czaczu, ochrzcz. 1704.21/VIII r., i Wojciecha Stanisława, ochrzcz. 1707.16/IV r. (LB Czacz). Anna zaślubiła w Mikorzynie 1716.18/II r. Andrzeja Malskiego. Franciszek nie żył już w r. 1736 kiedy wdowa po nim Katarzyna Łempicka, córka Szymona i Anny Potockiej zapisała 500 zł. swej córce Annie, klarysce kaliskiej (I. Kal.171/3 s.554). Helena, w r. 1725 żona Krzysztofa Konopki

Browińscy
Browińscy pochodzili wedle Bonieckiego z wojew. chełmskiego. Jan, syn Macieja, w r. 1682 mąż Marianny Lisieckiej, córki Samuela i Anny Krzesińskiej (I. Kon.63 k.707v, 710v; 66 k.174v), zawierał w r. 1679 kontrakt z Ferdynanderm Poklateckim, dziedzicem Czyżewa (ib.70 k.243v), od którego dostał t. r. zapis 1.000 zł. Anna Lisiecka w r. 1707 z powyższej sumy zapisała 500 zł. córce swej Annie, wtedy niezamężnej. W r. 1719 oboje małżonkowie już nie żyli, a córka Anna, wdowa po Jaroszewskim była 2-o v. żoną Tomasza Ulanickiego (ib.75 k.155av). Ulaniccy żyli jeszcze oboje w r. 1728. Syn Jana i Lisieckiej Antoni występował w r. 1728 (ib.76 k.260v). W r. 1730 był mężem Katarzyny Lissowskiej, córki Adama i Barbary Ninińskiej (P.1221 k.275). Oboje nie żyli w r. 1757, kiedy syn ich Józef zobowiązał się sprzedać cząstkę Kozarzewka za 200 zł. wujowi Józefowi Lissowskiemu (I. Kon.79 k.42). Prócz Józefa był jeszcze starszy chyba od niego Antoni, oraz córka Agnieszka, w r. 1760, kiedy występowała obok obu braci, niezamężna (ib.79.k.183, 184, 184v). Zob. tablicę.

@tablica

Katarzyna była w l. 1778-84 żoną Jakuba Chrząstowskiego.

Brozicki z Brozicy
Brozicki z Brozicy w p. łęczyckim Jan, w r. 1620 mąż Anny Strachowskiej, córki Wita (I. Kal.86 s.418), która w r. 1630 występowała jako wdowa (I. Kal.96 s.1030).

Brożek
Brożek Roch, ekonom z Jarząbkowa 1768 r. (LB Jarząbkowo), z żony Marianny Zagórskiej miał córkę Katarzynę, ochrzcz. 1791.23/XII r. (LB Św. Wawrzyniec, Gniezno).

Brożnowski
Brożnowski. Ur. Bazyli "de B.", profesor gimnazjum w Zbarażu w Galicji, i Marianna z Rowińskich, oboje już nie żyli 1828.21/IX r., a ich córka Józefa, ur. ok. 1809 r., była wychowywana i adoptowana przez hr. Annę z Potockich Mycielską, dziedziczkę Zbaraża. Wyszła 1828.28/IX r. za Juliana Bocheńskiego, syna administratora w Wilkowie, dobrach Potockiej (LC Leszno).

Bruchental
Bruchental Konstancja, żona 1-o v. Jana z Góry Skarbka, kasztelana inowrocławskiego, 2-o v. w l. 1781-85 Michała Aleksandra ks. Czetwertyńskiego, starosty tuszyńskiego.

Bruczkowscy h. Bogoria
Bruczkowscy h. Bogoria wyszli z Bruczkowa w p. pyzdr. koło Borku. Stanowili odgałęzienie Mokronoskich i z tej racji pisali się z Mokronosa. Bracia rodzeni niedzielni Mokronoscy: ks. Maciej, pleban w Mokronosie, ks. Wojciech, mansjonarz w Koźminie, i Wincenty, w r. 1530 sprzedali ich połowę Mokronosa za 1.000 grz. Łukaszowi z Górki, kasztelanowi poznańskiemu, kupili zaś t. r. od Wojciecha Biskupskiego za 600 grz. połowę Bruczkowa (P.1393 k.372). Sposród nich, Wincenty, ożeniony 1-o v. z Jadwigą Strzedzewską, był w r. 1524 2-o v. mężem Małgorzaty Cieleckiej, córki Mikołaja (Py.25 k.118v). Wszyscy trzej powyżsi bracia dali jej w r. 1527 oprawę 110 grz. posagu na połowie Mokronosa (P.23 k.54), a ponowili oprawę na 120 grz. w r. 1530 (P.1393 k.373v). T. r. Wincenty swym dzieciom z pierwszego małżeństwa, tj. Annie, Maciejowi i Jakubowi, sprzedał sposobem wyderkafu za 60 grz. oprawę ich matki na Mokronosie (ib. k.373). Występował jeszcze w r. 1531 (Kośc.234 k.205), nie żył już w r. 1551 (Py.173 k.82). Wdowa żyła jeszcze w r. 1552 (Py.174 k.176v). Z drugiego małżeństwa byli synowie Bartłomiej i Stanisław, oraz córki: Agnieszka, w l. 1555-68 żona Jana Bilakowskiego cz. Bułakowskiego, Jadwiga, niezamężna 1558 r. (Py.176 k.454), w r. 1581 żona Pawła Gałęskiego zw. Więcławek.

1. Maciej B., syn Wincentego i Strzedzewskiej, zobowiązał się w r. 1549 sprzedać sposobem wyderkafu bratu Bartłomiejowi za 13 zł. łan w Bruczkowie (Py.172 k.516v). W r. 1551 dał zobowiązanie swym braciom Bartłomiejowi i Stanisławowi, iż sprzeda im za 300 grz. te części w Bruczkowie, które mu się należą po rodzicach z działu z braćmi, tę, która mu przypadnie po śmierci macochy Cieleckiej, oraz tę, którą on i bracia jego nabyli od Macieja Mokronoskiego (Py.173 k.82). Tej rezygnacji dokonał w r. 1552 (Py.31 k.23v).

2. Bartłomiej B. cz. Mokronoski, syn Wincentego i Cieleckiej, wspomniany w r. 1549 (Py.172 k.516v), w dziale z bratem swym Stanisławem wziął w r. 1553 w Bruszkowie stary dwór z sadzawką i przyległościami i oprawił na połowie tych dóbr 300 zł. posagu żonie swej Annie Kołackiej cz. Skoraczewskiej, córce Macieja (P.1396 k.59; Py.106 k.319). W r. 1556 skwitowała ona swego męża z oprawy na Bruczkowie (P.897 k.904v), bowiem Bartłomiej części Bruczkowa sprzedał t. r. za 2.500 zł. Wolfgangowi Krzyckiemu (P.1396 k.392v). Od swego stryjecznego brata Macieja Mokronoskiego dostał w r. 1558 zobowiązanie do sprzedania części wsi Łukom i Łomowo oraz pustek Bukowe i Jemielno w p. kon. (P.899 k.144). Siostrze swej Jadwidze zapisał t. r. 100 jako jej posag (Py.176 k.454). Na połowie wsi Łukom, Łomowo, Jemielno i Bukowe oprawił w r. 1560 swej żonie 330 zł. posagu (P.1396 k.802v). Z tą żoną spisali wzajemne dożywocie w r. 1564 (P.1398 k.328v). Części wsi Łukom i Łomowo oraz pustek Jemielno i Bukowe sprzedał w r. 1566 za 5.000 zł. Sebastianowi Niwskiemu (P.1397 k.494), a żona w r. 1567 skasowała tam swe dożywocie (Py.106 k.319). Bartłomiej od Piotra Boturzyńskiego kupił t. r. za 2.000 zł. części wsi Nadamierz (dzieć Adamirz) i Wronczyn (dziś Wrąbczyn) w p. kon. (P.1397 k.577v). Dziedzic sołectwa cz. wójtostwa we wsi królewskiej Wrąbczyn 1568 r. (Py.107 k.86) Córkom urodzonym ze zmarłej już Anny Kołackiej: Jadwidze, Annie, Małgorzacie i Katarzynie zapisał w r. 1570 po 200 zł. każdej (Py.108 k.163). Od Sebastiana Mieniszewskiego kupił w r. 1571 za 10 grz. część domu przy ulicy Pyzdrskiej (Py.31 k.103v). Od Jana Mycielskiego kupił t. r. za 2.000 zł. wieś Gąsin koło Turka w p. sier. (R. Kal.3 k.340). Wronczyn i Jadamierz(!) sprzedał w r. 1572 (lub nieco wcześniej) Janowi Pogorzelskiemu (P.1398 k.330). Na połowie Gąsina oprawił w r. 1574 posag 300 zł. drugiej swej żonie Ewie Wardęskiej, córce Feliksa (R. Kal.4 k.140). W r. 1579 zapisał jej 400 zł. (I. Kon.18 k.312v). Nie żył już t. r., kiedy to Ewa jako wdowa wydzierżawiła Felisowi Wardęskiemu części w Wardężynie Małym, jedną zwaną "Godziembińską", drugą "Krupiewską", które trzymała prawem wyderkafu od swego męża (I. Kon.18 k.544). Wdowa t. r. sprzedała za 3.000 zł. swym pasierbom Janowi i Jerzemu B-im części wsi Tokary i Gozdowo w p. sier. (R. Kal.5 k.79v). W r. 1581 była już 2-o v. żoną Jakuba Zacharzewskiego (ib. k.193). Jako posesorka Gąsina występowała 1593 (I. Kon.25 k.372). Jako wdowa po obu mężach żyła jeszcze w r. 1595 (I. Kal.62 s.404). Córki Bartłomieja i Kołackiej: Jadwiga, w r. 1574 żona Jana Czyżewskiego cz. Przyborowskiego, Anna, żona w r. 1593 sław. Wojciecha Rzornka z miasta Frain na Śląsku, Małgorzata, w l. 1586-93 żona uczc. Mikołaja Cybulskiego, mieszczanina tuliszkowskiego, Katarzyna, w r. 1593 żona Piotra Zbierskiego. Anna, Małgorzata i Katarzyna w r. 1593 występowały przeciwko swej macosze o niewypłacony im posag 210 zł. (I. Kon.25 k.372). Synowie z pierwszej żony: Jan, Jerzy i Piotr.Przeglądanie 1041 pozycji zakresu Bronowscy - Bzowscy.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników