Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2364236523662367[2368]2369237023712372Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
5782 (Nr 185/189) 1746
Kaz. Klementowicz Magnuski, s. o. Michała Kl. M. z ol. Marianny Biernackiej, dziedzic części wsi Magnusy w p. szadkow. zap. 375 zł. Mariannie Bonińskiej, c. o. Kaz. B. z ol. Heleny Borysławskiej, żonie swej (f. 101)

5783 (Nr 185/189) 1746
Adam Szypowski, dziedzic wsi Lipice, Wroniawy i Gozdówek p. sier., zap. 1. 984 złp. Mikołajowi i Eleonorze Ostrowskim (f. 105)

5784 (Nr 185/189) 1746
Jan Ostromęcki, s. oi. Wawrzyńca O. z ol. Jadwigi Niniewskiej, a ol. Agnieszki Modlibowskiej, ż. 1-o v. ol. Piotra Wierzbickiego, 2-o v. zezn. jej dożywotnik, kwit. Szymona Koszutskiego dziedzica wsl Gostynie z prow. rocz. od s. 1. 000 zł. (f. 105v)

5785 (Nr 185/189) 1746
Władysław-Karol ze Skrzypy Twardowski, s. o. Chryzostoma-Mikołaja z ol. Anny-Teresy Jezierskiej spadkob. rodziców, dziedzic Woli Pleszewskiej p. kal. dobra te Krystynie Żychlińskiej, wd. 1-o v. po ol. Aleks. Złotnickim podstolim poznań., 2-o v. ż. rozw. Adama Chrościckiego, za 31. 000 złp. sprzed. (f. 107) Jej syn Jan Złotnicki (f. 108)

5786 (Nr 185/189) 1746
Adam Kromno Piotrowski, s. o. And. miecznika wieluń. z Ludwiki Bronikowskiej, obec. 2-o v. ż. Andrzeja Trepki, m. rok 16-y, Jana Kobierzyckiego ol. Tom. Kob. syna, 1/2 wsi Kososzyca w p. kalis. dziedzica, kwit. z 12. 000 złp. (f. 109v) z kontr. 1-rocz. zast. Rososzycy ol. ojca w r. 1744

5787 (Nr 185/189) 1746
Stanisł. Traczewski b. pos. cz. wsi Dobiesław, kwit. Stanisława Wolskiego, Borucin, Dobiesław, dziedzica z 200 zł. (f. 110v)

5788 (Nr 185/189) 1746
Jan z Konar Malechowski, s. o. Andrzeja M. z ol. Zofji Golińskiej, s. 60 zł. w. z s. 100 zł. w. przez brata rodz. Józefa z K. M. 1722. 3/X zapis ced. Fabjanowi z Bnina Moszyńskiemu stolnikowi inflanck. (f. 111)

5789 (Nr 185/189) 1746
Jan ze Skrzetusza Skrzetuski pisarz gr. kaliski, dziedzic wsi Bronow i Bogwiedze p. kalis. podniósłszy s. 2. 000 zł. od Wojc. Jabłkowskiego, Marianny Droszewskiej małżonków, na 1/2 wsi Bogwiedze kononikom regul. lateran. sw. Augustyna w Kal. zap. na wyd. (f. 111v)

5790 (Nr 185/189) 1746
Marianna Woyciechowska, c. o. Stanisława Zagrobka Wojc. z ol. Barb. Gutowskiej, panna dojrzała siostra i spadkob. rodz. ol. Stanisława Z. W. bp. +-go kwit. Stanisł. Traczewskiego (f. 112v)

5791 (Nr 185/189) 1746
G. Kazim. Koreywa rewizor komory celnej w Kaliszu (f. 113)

5792 (Nr 185/189) 1746
Maciej Nowowieyski 1/2 Wysocka W. "Kołdowszczyzna" zw. dziedzic z I i Adam z Białej Szypowski, s. o. Przemysława Sz. z ol. Agnieszki Papłowskiej ultimo voto Idzikowskiej, w im. sw. i Ignacego Dobka, Mikołaja i Eleonory Ostrowskich brata i siostry swych przyr. z II, komplanacja (f. 113v)

5793 (Nr 185/189) 1746
Rozalja Lubiatowska, wdowa po ol. Stefanie Nowowieyskim, 2-o v. ż. Józefa Leszczyńskiego, do podnies. s. 660 zł. przez ol. I męża od Stefana czy in im. Krasińskiego na d. Bożejewiczkach Wyszakowej mian. pl. Kazimierza Nowowieyskiego s. Macieja Now. z ol. Anny Drachowskiej (f. 114v)

5794 (Nr 185/189) 1746
Ignacy Kociełkowski, s. o. Franciszka Kociełk. i po ojcu obok Konstantyna Kociełk. brata swego rodz. spadkobierca, do podnies. s. 1. 500 zł. z s. oryg. 4. 000 złp. od Radońskich, mian. pl. brata Konstantyna Koc. (f. 117)

5795 (Nr 185/189) 1746
Antoni Horzenda (!) s. o. Wojc. H. z ol. Katarzyny Mycielskiej, s. 710 złp. z s. 10. 000 złp. na zezn. obok Zofji ż. Mikoł. Korzenickiego, i ol. Jadwigi i Eufrozyny Mycielskich panny po ol. Katarzynie Choręndzinie matce (!) i z ceny wsi Brzenczyn przy sprzedaży na sumie 1. 422 złp. pozostawionej z dekretu miedzy zezn. z I i Radońskimi spadkobiercami ol. Adama R. z II, ced. Antoniemu Radońskiemu ście stawiszyń. (f. 120)

5796 (Nr 185/189) 1746
Maciej Gliszczyński pisarz zs. kaliski, pos. wsi Kaszewy p. pyzdr., dobra te za 24. 150 zł. Janowi Gorskiemu na l. 3 zastawia (f. 123v)

5797 (Nr 185/189) 1746
Jan Gorski, ol. Michała brat rodz. i spadkobierca naturalny, sumy po nim u różnych mieszczan kalis. ceduje franciszkanom konw. kaliskiemu (f. 123)

5798 (Nr 185/189) 1746
Tomasz Gałczyński dziadzic Mycielina, Smurzewa i in. w p. kalis. z I i Bartł. Kobylański Smurzewa dzierżawca z II, kwit. się z kontr. dzierż. tej wsi (f. 126)

5799 (Nr 185/189) 1746
Fabjan z Bnina Moszyński, s. o. Stanisława z ol. Marianny Olszanowskiej, tow. chor. panc. Szołdr. wdy inowrocł., posesor. wsi Gorzno p. kal. (f. 127) Anna Malechowska, c. o. Józefa M. posesora Gorzna i spadkob., ż. Mich. Niwskiego, ol. Ludwika Skorzewska, wd. po Ostromęckim 2-o v. po ol. tymże Józefie Malech., 3-o v. ż. zezn. Mosz.; Jan Malechowski, s. o. Andrzeja M.. z ol. Zofji Golińskiej, (f. 130v) Ludwika Malech., c. o. Andrzeja z Konar Malech. dziedzica Malechowa i Gaju p. kość. z ol. Zofji Golinskiej a ol. Józefa M. pos. Górzna siostra rodz., wdowa zaś. po ol. Kaz. Kozierowskim (f. 131)

5800 (Nr 185/189) 1746
Aleksander, Kasper i Piotr Wierzchleyscy, ol. Jana W. z Joanny Olszewskiej, 2-o v. obecnie żony Jana Suchorskiego, ol. Marianny Wierzchleyskiej ol. Macieja Bronikowskiego żony, bp. +-ej, siostry rodzonej, w 1-o v. zrodzeni synowie i po tejże ciotce bezpot. spadkobiercy, do podnies. sum po ciotce mian. pl. stryja rodz. Wawrzyńca z Gaszyna Wierzchleyskiego (f. 133v)

5801 (Nr 185/189) 1746
Antoni Szkudlski, ol. Bogusława Sz. 1/2 Szkudli dziedzica z ol. Joanny Szołdrskiej, syn z I i Anna Szkudlska tychże córka, ż. Piotra Niwskiego z II komplan. (f. 134)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2364236523662367[2368]2369237023712372Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników