Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2374237523762377[2378]2379238023812382Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
5982 (Nr. 190/195) 1749
Jan Rubach, ol. Piotra R. syn, spadkob. ojca obok Antoniego, Melchjora i Ignacego RR. bci swych rodz. kwituje synagogę kaliską (f. 26v)

5983 (Nr. 190/195) 1749
Antoni Biernacki skarbnikowicz kaliski, dz. d. Piwonic w p. kal., pos. d. Król. Baszków i Jakubice w p. sieradz. mian. pl. brata rodz. Franciszka B. i in. (f. 27)

5984 (Nr. 190/195) 1749
Stanisł. Wieszczycki, podstoli gostyń. w im. sw. i żony Aldegundy z Wężyków, wdowy po ol. Stanisławie Tarnowskim łowczym sieradz., mian. pl. pl. (f. 31v)

5985 (Nr. 190/195) 1749
Walentyn Mąkowski, s. o. Stanisł. M. z Franciszki Grzybowskiej zap. s. 1. 000 zł. Antoniemu Wróblewskiemu s. o. Józefa Wr. (f. 34)

5986 (Nr. 190/195) 1749
Paweł Wolszycki i Anna Łazińska, c. o. Jana Ł. z ol. Zofji Mikołajewskiej, kwit. Barbarę Doruchowską wd. po ol. Stanisł. Gosławskim łowczym wieluń., d. Giżyc w p. kalis. dożyw. posesorkę z prow. od s. 1. 000 złp. (f. 41v)

5987 (Nr. 190/195) 1749
Anna Bytońska, wdowa po ol. Piotrze Karczyńskim mian. pl. syna swego Jana K. (f. 43)

5988 (Nr. 190/195) 1749
Konstancja Chlewska, c. o. Marcina Chl. z ol. Marjanny Naczesławskiej, wdowa 1-o v. po ol. Kazimierzu Bogusławskim i 2-o v. po ol. Marcinie Ołdachowskim i 3-o v. po ol. Mich. Kamockim z I i Józef Zeromski, s. o. Seb. z ol. Anny Korzenickiej z II kontr. zast. cz-i Naczesławic s. v. 500 zł. (f. 45v)

5989 (Nr. 190/195) 1749
Egidjusz ojciec i Maciej syn, Stępczyńscy, Scholastyki i Jadwigi S-ch, tegoż Egidjusza St. z ol. Teresy Kąkolewskiej, 2-o v. zrodz. córek panien imieniem s. 3. 000 złp. przez Wład. Biernackiego skarbnikowicza kalis. obec. stę wartskiego 1736 ol. Jadwidze z Rokossowskich ol. Wojciecha Kąkolewskiego, wdowie zapis., ced. Maciejowi Gliszczyńskiemu pisarzowi zs. kalis. (f. 45)

5990 (Nr. 190/195) 1749
Franciszka Jedlecka, c. o. Wojc. J. b. pos. cz. Sobótki, wdowa 1-o v. po ol. Tom. Wolińskim, 2-o v. obec. ż. Jakuba Iwanowskiego kwit. Józefa z Osin Wężyka starostę niżyń., dziedzica Grudzielca z 1. 333 złp. (f. 45v)

5991 (Nr. 190/195) 1749
Anna Tytlewska, o. Jana T. z ol. Anny Trzebinskiej, ol. Stanisława Trzeb. dóbr Trzebienie, Ciepielowa dziedzica córki, zrodzona córka, wdowa po Stępskim, mian. pl. Wojc. Sadowskiego (f. 50)

5992 (Nr. 190/195) 1749
Jadwiga Buszkowska, c. o. Wojc. B. z ol. Anny Wolskiej, wdowa po ol. Franciszku Piasczyńskim, kwit. Rafała Objezierskiego, dziedzica Zielątkowa w p. pozn. z 1. 500 złp. (f. 52v)

5993 (Nr. 190/195) 1749
Barb. Stawska, c. o. Łuk. St. z ol. Zofji Błaszkowskiej, ż. Jerzego Borzęckiego, kwit. poprz. Objezierskiego; Ona siostra rodz. Józefa i Teresy Stawskich (f. 52v)

5994 (Nr. 190/195) 1749
Joanna Lipska, c. Tom. de Lipe L. z ol. Katarzyny Szlichtynkówny, 1-o v. zrodzona, żona Ludwika Jabłkowskiego podstolego sieradz., sty zgier. kwit. Ignacego Naramowskiego z 16. 000 złp. po matce zezn. jej posagu (f. 54)

5995 (Nr. 190/195) 1749
Kazimierz z Ostrowa Rychłowski, klan rozpirski, s. o. Andrzeja R. podczaszego sieradz. z ol. Marianny Tarnowskiej, dziedzic d. Zimnawoda i Głoginia (!) p. pyzdr. synowi swemu Franciszkowi R. urodz. z ol. Barbary Koźmińskiej in 2-o voto, zobow. się dobra te sprzedać (f. 55)

5996 (Nr. 190/195) 1749
Kajetan Radoliński, ol. And. i Mari. Walewskiej syn, dziedzic wsi Zagorzyna, Pruszkowa i inn. w im. sw. i matki z I i Stanisław Gałecki z II kontr. 2 let. dzierż. Zagorzyna (f. 57). Tenże dziedzic d. Janków z I i Bartł. Kobylański z II kontr. 1 rocz. dzierż. d. Janków (f. 57v)

5997 (Nr. 190/195) 1749
Helena Szołdrska, c. o. Jana-Zygm. z ol. Anny Trąmpczyńskiej, żony 2-o v. ol. Stanisława Radońskiego skarbnika kalis. wdowa po ol. Ant. Glewskim, synu ol. Krzysztofa Gl. skarbnika bracław. z ol. Doroty Rubcewiczówny, 2-o v. wdowa po ol. Józefie Błeszyńskim na s. 10. 000 t. zap. przez o. I męża 1714 i na innych sumach głównie w W. X. Lit. zap. 3. 000 t. Marcinowi Radonskiemu, siostrzeńcowi swemu, s. o. Piotra R. (f. 59)

5998 (Nr. 190/195) 1749
Mikoł. Minostowski i Ludwika Borzewska, c. ol. Wojciecha Borz. z ol. Barbary Sokolnickiej, wdowa 1-o v. po ol. And. Morawskim, 2-o v. małż., kwit. Aleksandra Kożuchowskiego komisarza na Tryb. Radom. cześnikowicza wieluń., dziedzica Wierzchosławia w p. kalis. z 2. 900 zł. (f. 60)

5999 (Nr. 190/195) 1749
Katarz. Czartkowska, c. Michała Cz. z Franciszki Zelisławskiej, żona Stanisł. Gawłowskiego, kwit. Józefa Malczewskiego posesora części Pawłówka i cz. Gutowa z 1. 000 zł. (f. 61)

6000 (Nr. 190/195) 1749
Michał Czartkowski, s. o. Wojc. Cz. z ol. Mari. Krąkowskiej, dziedzic wsi Czartki W. p. sier. (f. 61)

6001 (Nr. 190/195) 1749
Piotr Malczewski zast. pos. Trzebowa p. kal., kwit. dziedzica tej wsi Macieja Kurcewskiego (f. 62v)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2374237523762377[2378]2379238023812382Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników