Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2378237923802381[2382]2383238423852386Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6061 (Nr. 196/198) 1752
Konstancja Bielska, c. o. Marcina B. z ol. Marcjanny Krąkowskiej, 1-o v. zrodzona, wdowa po ol. G. Macieju Adamczewskim posesorka cz. wsi Tubalczow w p. sier., na tej wsi zap. 1. 000 złp. Wojc. Dalewskiemu, s. o. Franc. D. z Jadwigi Mieruckiej, mężowi przyszłemu (f. 9)

6062 (Nr. 196/198) 1752
Teresa z Wężyków, c. Zygmunta W. z ol. Elżbiety Radoszewskiej, żona Stanisł. Baryckiego, s. o. Franc. B. z ol. Anny Kurzyjamskiej, w tow. brata rodz. Jana Wężyka, kwit. męża swego z zobow. do oprawy na s. 2. 200 zł. danego w r. 1740 (f. 16v)

6063 (Nr. 196/198) 1752
Walerjan Węgierski kap. reg. piesz. buł. pol., s. o. Michała W. z ol. Konstancji Domaniewskiej, wsi Sulisławic i 1/2 wsi Węgry p. kalis. obok Andrzeja W. pułk. reg. buł. pol. brata swego rodz. dziedzic, zobow. się na 1/2 dóbr oprawić posag 20. 000 złp. pos. z ojc. i mac. ż. Marjannie Galliardzance c. G. Piotra Galliardy z Magdal. Bielawskiej (f. 11v)

6064 (Nr. 196/198) 1752
Katarzyna Jarochowska, wd. po Michale Chołkowskim, mian. pl. syna Mikołaja Chotkowskiego (f. 12v)

6065 (Nr. 196/198) 1752
Wawrzyniec Goliński mian. pl. wuja swego rodz. Kazim. Czapkowskiego (f. 13)

6066 (Nr. 196/198) 1752
Adam z Białej Szypowski pis. gr. bydg., dz. wsi: Lipice, Wroniawy i in. w p. sieradz. kwit. ks. Kajetana Sołtyka bpa kijow. prob. arcykatedral. gnieźń. dożyw. d. Mnichów, i Jakuba Kurzewskiego obec. pos. tej wsi z wyd. poddanej (f. 14) tenże kwit. x. Jana Mlickiego refer. prymasa, kan. metrop. gn., dożyw. wsi Snieciska i Antoniego Elzanowskiego pos. tej wsi z wyd. poddanego (f. 14)

6067 (Nr. 196/198) 1752
Aleksander Radoński ścic inowłodzki, dziedzic wsi Majków i Chmielnik w p. kalis., ol. Jan Szyszkowski, ol. Krzysztofa syn, dóbr tych były dziedzic 1652 (f. 19v)

6068 (Nr. 196/198) 1752
Stanisław Łodzia Poniński podkomorzy JKMci, do sprawy dóbr sandomier., ich wydzierżawiania mian. pl. żonę swoją Franciszkę Biedzińską (f. 22v)

6069 (Nr. 196/198) 1752
Stefan Zielonacki dz. Sławska p. kon. kwit. Chryzostoma Morzyckiego dziedzica wsi Sosnowice w p. radziejow. z Krzysztofa Szczuckiego dziedzica Dobrosołowa w p. kon. (f. 24)

6070 (Nr. 196/198) 1752
Piotr Kamiński, s. o. Baltaz. z ol. Bogumiły Nowowieyskiej, mian. pl. Stan. Oyrzanowskiego (f. 25v)

6071 (Nr. 196/198) 1752
Hilary z Kaliszkowic Załuskowski, s. o. Pawła z Kal. Z. podwojewodziego kalis. z Elżbiety z Wężyków 2- o v. żony ol. Michała z Niedzielska Madalińskiego, podsędka zs. wielunskiego, w im. sw. oraz Piotra, Konstancji i Jadwigi, brata i sióstr swych rodz. Z-ich, z tejże matki zrodz., młodszych od siebie, mian. pl. matkę (f. 30)

6072 (Nr. 196/198) 1752
Ewa-Zofja Dzierżanowska ż. Henryka-Wilh. Logan mieszk. za gran. Król., c. o. Michała dz. dziedzica Bartoszewic i Łowęcic w p. pyzdr. z ol. Zofji de Helmicht, spadkob. jedyna, dobra powyższe x. Janowi Wyssogocie Zakrzewskiemu kanon. pozn., prob. brodnic. za 72. 559 złp. sprzed. (f. 31) podpis jej niemiecki

6073 (Nr. 196/198) 1752
Andrzej z Kożuchowa Kożuchowski cześnikowicz zs. wieluń., wsi Kakawa i Wola w p. kalis. pos. z I i Stan. Oyrzanowski dzierż. tych wsi z II kwit. się z kontr. dzierż. (f. 32)

6074 (Nr. 196/198) 1752
Jan Wierusz Kowalski podczaszy czernichowski dziedzic Suchorzewa w p. kalis. z I i Stanisław Jarnowski dzierż. Lenartowic i Zawidowic z II i Jakub Borkowski plent Ignacego Koźmińskiego sty wsch., podkomorz. JKMci i Marianny z Sapiehów małżonków z III kwit (f. 33v)

6075 (Nr. 196/198) 1752
Walerjan cześnik smoleński, Fabjan łowczy bracław., i Filip Bieliccy, ss. ol. Stefana B. pisarza kośc. z ol. Teresy Gostyńskiej. w im. sw. oraz Marianny ż. Marcina Malachowskiego skarbnika czerniech. Teresy ż. Anton. Prądzyńskiego podczaszego wendluń. Bielickich i Stanisław Zakrzewski skarbnik kowalski w im. sw. i ż. swej Bielickiej, Jan Michalski w im. sw. i ż. Marianny B. i Teresy ż. Thorzewskiego B-ej, tak z 1-o v. jak z 2-o v. zrodz., z I i Stanisław Zaremba Tymieniecki z ol. Katarzyny Potockiej urodzony, w im. sw. i Rozalji Niniewskiej, c. o. Jana N. z ol. Konstancji Rylskiej, żony swej, oraz Marcjanny de Więczkowskie ż. Szkolskiego, Ewy de Więckowskie ż. Bogusławskiego, Rafała Laskowskiego i in. spadkob. z głowy ol. Relskiej z II i Karol i Antoni Koszutscy w im. sw. oraz: Bogusława, Józefa, Piotra i panny Jadwigi Koszuckich ol. Mikołaja i Zygmunta (!) K-ich zrodz. synów i córki, braci i sióstr swych i spadkob. Ignacego Kręskiego chorążego wieluń. z ol. Konst. Koszuckiej zrodz. synów i córek, spadkobierców ol. Rozdrażewskiego z ol. Koszuckiej, ol. Konstancji siostry rodz. synów i córki, z III i Stefan Szczypierski, w im. sw. i Stanisława S. brata swego, ol. Wojciecha S. z ol. Joanny Pstrokońskiej zrodzony z IV obierają na superarbitra Andrzeja na Bogdanach Bogdańskiego komornika zs. kalis. (f. 35)

6076 (Nr. 196/198) 1752
Jakub Przespolewski ol. Franciszka P. dziedzica Droszewa syn, w im. sw. oraz: Ludwiki, Anny, Karoliny P-ich sióstr swych rodz. Jego stryjem i op. był Stanisław P. (f. 36v)

6077 (Nr. 196/198) 1752
Józef Leśniowski łowczy ostrzeszow., mąż Krystyny Kierzyńskiej, wdowy po ol. Marcinie Doruchowskim cześniku mielnickim (f. 38)

6078 (Nr. 196/198) 1752
Walentyn Rokossowski, ol. Anton. R. z ol. Franc. Trzcińskiej dziedziczki Młynowa i cz-i Głuchowa p. kalis. syn, spadkob. rodziców, dóbr tych dziedzic z I i Aleks. Sakowski por. reg. kon. x. Lubomir. podstol. W. X. Lit. z II kontr. 2 let. zast. Młynowa, s. v. 5. 500 zł. (f. 40)

6079 (Nr. 196/198) 1752
Tomasz Arciszewski, s. Jana A. z ol. Doroty Woiechowskiej (??) mian. pl. brata rodz. Felicjana A. (f. 43)

6080 (Nr. 196/198) 1752
Józef Prusinowski, s. o. Anton. z ol. Marianny Koszkowskiej, brat rodz. Zofji ż. Marcina Przybałtowskiego i Petronelli panny 1750, obec. ż. Jana Arciszewskiego (f. 44v)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2378237923802381[2382]2383238423852386Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników