Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2375237623772378[2379]2380238123822383Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6002 (Nr. 190/195) 1749
Józef z Komorza Kurcewski, s. Macieja K. z Elżb. Baranowskiej, ol. Krzysztofa B. z ol. Anny Taczanowskiej córki i ol. Antoniego i Wawrzyńca B-ich siostry rodz., 2-o v. zrodzony syn, po tych swych wujach B-ich bp. +-ych dziedzicach Trzebowa, spadkob. w im. sw. i matki, z I i Józef Przeradzki, s. Mac. z Katarzyny Zielonackiej, z II, kontr. s. v. 27. 500 złp. (f. 63) Kurc. sprzedaje mu te dobra (f. 63v)

6003 (Nr. 190/195) 1749
Marianna z Radońskich Stamierowska podczeszyna rotm. JKMci, Prospera i Franciszka chor. JKMci, Stamierowskich (f. 64)

6004 (Nr. 190/195) 1749
Józef z Osin Wężyk starosta niżyński, w im. sw. oraz Antoniego i Franciszki Wężyków, dzieci swych z ol. Barbary Gosławskiej, ol. Wojciecha Gosł. z ol. Konst. Lipskiej córki, 1-ej żony swej, kwit. synagogę kaliską (f. 68). Józef W. dz. Grudzielca, Gostyczyny i inn. (f. 68v)

6005 (Nr. 190/195) 1749
Ludwik Łętkowski, s. o. Tom. Ł. z ol. Krystyny Bartochowskiej 2-o v. zrodzony, dóbr m. Koźminka z przyl. dziedzic, Katarzynie Bobrowskiej, c. o. Michała B. podstolego smol. z ol. Krystyny Jemiełkowskiej, wdowie 1-o v. po ol. Sebastjanie Łętkowskim, 2-o v. ż. swej, zap. s. 4. 000 złp. (f. 70)

6006 (Nr. 190/195) 1749
Tomasz Skarżyński mąż ol. Zofji Potockiej, c. o. Jana P. dziedzica Gałązek M., ojciec zaś Andrzeja Sk. syna z tejże żony, dziedzica tych dóbr (f. 71v)

6007 (Nr. 190/195) 1749
Dorota Wielowieyska, c. o. Aleks. z ol. Marianny Korytowskiej, kwit. Kazimierza i Maksym. bci swych rodz. W-ich, byłych dziedziców d. Broniszewice i Polskie w p. kal. z 5. 479 złp. z racji pos. swego (f. 79v). Oni dobra te swoje kontraktem 27/VIII r. b. Józefowi z Osin Wężykowi staroście niżyń. (f. 79v) s. v. 120. 000 zł. (f. 72v)

6008 (Nr. 190/195) 1749
Józef Radoński ol. Macieja R. ścica inowłodzkiego, dziedzica Kęszyc i Latowic, z ol. Barbary Stetkiewiczówny syn, spadkob. matki i brata swego starszego ol. Adama R., s. 25. 000 złp. zap. ol. bratu i sobie 1723 przez ojca na Kęszycach, ced. Maciejowi Gliszczyńskiemu pisarzowi zs. kalis. (f. 81)

6009 (Nr. 190/195) 1749
Walerjan Węgierski kap. reg. piesz. H. P. K., s. o. Mich. z ol. Konstancji Domiechowskiej, 2-o v. Kierzyńskiej 1-o v. zrodzony, dziedzic 1/2 wsi Węgry p. kalis., w im. sw. oraz Andrzeja W. pułk. JKMci i Tomasza, bci swych rodz. Węgierskich, z I i Andrzej Kiedrzyński z II z kontr. 1 rocz. dzierż. 1/2 Węgier kwit. się (f. 82)

6010 (Nr. 190/195) 1749
Kaz. Słomczewski, Barbary Korytkowskiej ż. ol. Pawła Sł. bratanek, tejże Barbary, c. o. Jana K. z ol. Anny Radlickiej, plent, w im. stryjenki, s. jej 166 zł. resztę z s. 333 zł., z sumy oryg. 1. 000 zł. przez ol. Jana Lubiatowskiego ol. Walentynowi Radlickiemu i Annie Ulatowskiej małżonkom, stryjenki dziadkom 1653 zapis. i spadłej po nich na stryjenkę obok jej braci rodz. Stanisława i Florjana Korytkowskich ced. Bartłomiejowi Grabińskiemu, podstolemu dobrzyń., o. Stef. z ol. Konstancji Lubiatowskiej, tegoż ol. Jana L. nepotki, 2-o v. zrodzonemu synowi (f. 82v)

6011 (Nr. 190/195) 1749
Elżb. z Wężyków wdowa po ol. Pawle z Kaliszkowic Załuskowskim, 2-o v. ż. obec. Michała z Niedzielska Madalińskiego podsędka zs. wieluńskiego, w im. swoim oraz: Hilarego, Piotra, Konstancji i Jadwigi Załuskowskich dzieci swych, mian. pl. siostrzeńca Jana Strobiszewskiego (f. 84)

6012 (Nr. 190/195) 1749
Antoni Frezer i Rozalja Rzeszotarska małż. i Katarzyna Rz. wd. po ol. Aleksandrze Wawrowskim mian. pl. pl. (f. 87)

6013 (Nr. 190/195) 1749
Jan Skrzetuski sędzia surrogator subdelegat gr. kaliski. - Józef z Potoka Potocki, ol. Jana P. Gałązek M. s. Chorzewka w p. kal. dziedzic syn z ol. Konstancki Szkudlskiej 2-o v. zrodzony, w im. sw. i jako plent x. Andrzeja z Potoka Potoc. kan. kat. krak. i sędziego dep. na Tryb. Kor. z kapit. krak., archidjak. i ofic. sandomier., Siennensem, Gzlicensem, Obrazowiensem prob., tegoż ol. Jana z ol. Złotnickiej 1-o v. zrodzonego syna, brata swego rodz., w im. sw. i panny Katarzyny P. siostry swej rodz. wedle umowy z r. 1737 z Tomaszem Skarżyńskim mężem ol. Zofji P. siostry swej rodz. wtedy żyjącej, dobra te Tomaszowi S. ojcu i Andrzejowi S. synowi z ol. Zofji Potockiej zrodz. za 16. 006 zł. sprzed. (f. 87v)

6014 (Nr. 190/195) 1749
Marianna Potocka, c. o. Ludwika P. z ol. Teresy Kurcewskiej, wdowa po ol. Florianie Bielczewskim 2-o v. po ol. Marcinie Ostrowskim, sumę 500 złp. z sumy oryg. 2. 000 zł. przez ol. ojca zap. sobie w pos. 1676, a 1699 odebraną od ol. Jana P. brata swego rodz. (tegoż ol. Jana z ol. Szkudlskiej syn Józef) ced. Annie Przespolewskiej, c. ol. Stefana-Dominika z Jaraczewskiej, siostrze rodz. Stanisława Przespol., żonie obecnej Tomasza Skarżyńskiego (f. 96v)

6015 (Nr. 190/195) 1749
Adam z Białej Szypowski, s. o. Przemysława i Anieli Pawłowskiej, ultimo voto Idzikowskiej, nabywca sumy na cz. zw. Kałdowszczyzna i Wysocku od brata rodz. Karola z B. Sz. w r. 1646 i od brata przyr. Ignacego Dobka mian. plent, w im. sw. i Dobka, oraz Mikołaja i Eleonory brata i siostry przyr. Ostrowskich (f. 98)

6016 (Nr. 190/195) 1749
Marjanna Potocka, c. o. Jana z ol. Konstancji Szkudlskiej, 2-o v. zrodz., żona Szymona Gałęskiego (f. 102v)

6017 (Nr. 190/195) 1749
Marcin Kromolicki, ol. Jana Kr. syn, dóbr Zakowice, Ciechelewczyzna w p. kalis. dziedzic, część swoją ib. Szymonowi Gałęskiemu i Mari. Potockiej małżonkom za 2. 000 złp. zast. (f. 103)

6018 (Nr. 190/195) 1749
Katarzyna Nieniewska, c. o. Franc. N. z Marianny Chociszewskiej, wdowa po ol. Piotrze Bogdańskim na sumie spadkowej po ol. Zofji z Chocisz. ż. Stanisł. Białochowskiego, ciotce rodz. zezn., bp. +-ej a będącej u wdowy Czapskiej wojewodziny chełmińskiej zap. Antoniemu Bąkowskiemu, s. o. Seb. z ol. Konstancji Rawickiej, mężowi przyszłemu zapis (f. 108v)

6019 (Nr. 190/195) 1749
Antoni Piekarski w im. sw. i ż. Marianny Bułakowskiej oraz Antoniego i Katarzyny z Bieńkowskich małż. Kosobuckich oraz Marcina Buł. brata swej żony, mian. pl. pl. (f. 109)

6020 (Nr. 190/195) 1749
Bartłomiej Bogusławski Izydora Bartoszewskiego ol. Antoniego B. syna, ol. Józefa bp. +-go, brata rodz. małolet., oraz x. Wojciecha Cieleckiego kanon. katedral. pozn. i płoc. op. jego, z 1. 740 zł. kwit. (f. 109).

6021 (Nr. 190/195) 1749
Piotr hr. na Lachowicach Sapieha wda smol., sta zdzitowski, sokołowski, Mieszkowa, Wolicy Pustej, Cząszczewa w p. pyzdr. dziedzic z I i Ludwik Herstopski z II. kontr. 1 rocz. zast. tych dóbr spis. w z. koźmiń. s. v. 90. 000 złp. (f. 112)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2375237623772378[2379]2380238123822383Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników