Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2373237423752376[2377]2378237923802381Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
5962 (Nr. 185/189) 1748
Marcin Biernacki, ol. Mikołaja B. dziedzice Morawek, ol. Mikołaja syna, z Katarzyny Madalińskiej syn, i Rozalja Biern. ż. Jana Bogusławskiego, brat z siostrą swą x. Mikołaja Biern. brata swego im. s. 1. 460 złp. na wsiach: Gac Powęzowa, Moskornia, woj. kalis. 1702 zapis. przez ol. Krystynę Laskowską ż. 1-o v. ol. Marcina Bębnowskiego, 2-o v. Wojciecha Mięszkowskiego (?), 3-o v. Mikołaja Biernackiego dziada zezn. przez nią ol. dziadowi zezn. sced., ced. Chryzostomowi Jackowskiemu (f. 220)

5963 (Nr. 185/189) 1748
Antoni Dzierlatka Zeronski, o. Kaz. Dz. Z. z ol. Agnieszki Niesiołowskiej, syn, a ol. Anny Ż-ej ol. Andrzeja Skarb Waliszewskiego żony bp. +-ej brat rodz. i spadkobierca, dziedzic wsi Psary Kośc., Psary St. i Rzotkwice p. sier., kwituje Franciszka, Macieja, Anielę ż. zezn., pannę Katarzynę Skarby Waliszewskich, ol. Macieja S. W., ol. Andrzeja S. W. zapisywane sumy, brata rodz. z ol. Marjanny Bledzewskiej, dzieci, ol. Andrzeja bratańców i spadkob. z 6. 000 zł. przez tegoż ol. Andrzeja wsi Golików w woj. sier. i Dąbrowa w woj. kalis. dziedzica, ol. Annie Z. siostrze rodz. zezn. 1723 r. zapis. (f. 222)

5964 (Nr. 185/189) 1748
Katarzyna Modlibowska, c. o. Franciszka Modlib. z ol. Teresy Mietlickiej, wdowa po ol. Andrzeju Bogusławskim, pani dożyw., s. 5. 000 złp. zap. sobie przez męża przed ślubem w pon. przed Sw. M. Magdal. 1704, ced. And. Skrzypińskiemu, s. o. Wojc. z Franciszki Pomianowskiej (f. 231)

5965 (Nr. 185/189) 1748
Wojc. Skrzypiński, ol. Stanisł. z ol. Jadwigi Miaskowskiej syn, dziedzic cz-i Zakowic Rudniszczyzny p. kalis. (f. 234)

5966 (Nr. 185/189) 1748
Mikołaj Gozdawa Godlewski, ol. Stanisława, ol. Kaspra syna, z Konstancji Kamieńskiej, ol. Macieja K. i Justyny Migowskiej córki, syn z I i Zofja Byszewska, c. Wojciecha z Drozdowa Byszewskiego, podczaszego halic. z ol. Katarzyny Szczanieckiej ol. Michała z Łagowca Szczanieckiego podczaszego dobrzyń. i Anny Niegolewskiej córki, zrodz. córkę z II małż. dożyw. (f. 237v)

5967 (Nr. 185/189) 1748
Józef Hulewicz, ol. Samuela H. i Elżb. Niesiołowskiej wsi Lisiec W. i Główiewo Król. ze stwa konin. zast. pos. ów syn, kwit. Weronikę z Konarzewskich, wd. po ol. Mac. Mycielskim klanie pozn. ście kon. a c. ol. Filipa hr. na Szubinie Konarzewskiego sty kon. z Teofili Leszczyńskiej, obecnie X-y Wisnowieckiej klanowej krak., z sum (f. 238v)

5968 (Nr. 185/189) 1748
Józef Przepałkowski, s. o. Wojc. P. z ol. Zofji Prądzyńskiej, z I i Konstancja Szadokierska, c. Wojc. Sz. podczaszego inflanc. z ol. Izabelli Wysockiej z II małż. dożyw. (f. 239v)

5969 (Nr. 185/189) 1748
Katarzyna, ż. Krzysztofa Urbanowskiego i Marianna wd. po ol. Melchjorze Gąsiorowskim, Tomickie, cc. ol. Andrzeja T. z ol. Ewy Jerzmanowskiej, ol. x. Bogusława T. dziedzica Szczytnik p. pozn. bratanice rodz. i spadkobierczynie, i obok innych spadkob. dziedziczki części swe tamże sprzed. za 13. 200 zł. Michałowi Miaskowskiemu staroście gembick. (f. 240v)

5970 (Nr. 185/189) 1748
Fabjan z Bnina Moszyński stolnik, inflancki, dziedzic Pawłowa (f. 243)

5971 (Nr. 185/189) 1748
Stefan starszy i Michał młodszy Zielonaccy, ss. o. Macieja Z. dz-a wsi Sławsk, Branow, Kowalewko p. kon., Klonow. p. sier. Kurcew i Strzydzew p. kal. zrodzeni z ol. Petronelli Waliknowskiej, rob. działy spis. 1748. 3/X (f. 245v)

5972 (Nr. 185/189) 1748
Kasper Kamocki w im. sw. i ż. Zofji Chylewskiej mian. pl. Mateusza Chyl. brata rodz. swej żony (f. 248)

5973 (Nr. 185/189) 1748
Michał Radomiński, s. Kaz. R. z ol. Marjanny Borowskiej, w im. sw. i Joanny Gzowskiej, o. Franciszka Gz. z Teofili Łochyńskiej córki żony swej, kwit. Egidjusza-Wiktora Pruszkowskiego s. o. Jakuba Pr. z Marjanny Bogdańskiej i Katarzynę Rokicką, c. o. Jana R. z ol. Magdal. Studzińskiej, małżonków z sów (f. 252)

5974 (Nr. 185/189) 1748
Konstancja Radolińska, c. o. Jana Kolumny z Walewic Walewskiego, chorążego sieradz., dożyw. stwa warckiego za Kons. Król. ced. Władysławowi Biernackiemu ście gębickiemu (Kons. dat. 1748. 1/X) (. 257v). Taż Konstancja z I i Wład. B. dz. d. Ostrów i Jeziorsko w woj. sier. z II kontr. sprzed. tych dóbr s. v. 40. 000 złp. (f. 258) on jej te dobra sprzed. (f. 258v)

5975 (Nr. 185/189) 1748
Jan Mańkowski dz. Słaborowic, kwit. Michała Sczanieckiego dziedzica Warszówki z 2. 000 złp. (f. 260v)

5976 (Nr. 185/189) 1748
Jakub Apolinary Bielawski, podstoli gostyński w im. sw. i Faustyny Zielonackiej ż. swej im. mian. pl. pl. (f. 262v)

5977 (Nr. 185/189) 1748
Tadeusz Zakrzewski dziedzic d. Wilcza; Karol z Wybranowa Chlebowski obec. dz. d. Węgrzynowa; Te ostatnie dobra Zakrz. sprzedał był 1742. 20/VII r. Władysławowi-Karolowi Twardowskiemu (f. 263v) Tad. Z. podsędkowicz zs. kalis. mąż. Kunegundy Złotnickiej, dziedzice Woli Pleszewskiej (f. 263)

5978 (Nr. 190/195) 1749
Teresa Gorska, ol. Jana G. z ol. Anny Tarchalskiej, córka, ol. Anny Czekanowskiej i Władysława Tarchalskiego nepotka, dziadów i rodziców spadkob. obok Marcina G. brata swego rodz., a wdowa po ol. Józefie Mierzewskim, w im. sw. i brata swego Marcina G., 2 sumy: I 3. 000 zł. przez ol. Wojciecha Czekan. dziedzica Kwiatkowa ol. Zofji Mokrskiej żonie swej, zeznającej prababce opraw., II 1. 100 złp. przez ol. Wojc. Czekanowskiego, ol. And. Pacynowskiemu zap. a przez Pac. sced. ol. tejże prababce, ced. Stanisławowi Przespolewskiemu, s. o. Dominika P. podsędkowicza zs. kalis. z Ludwiki Jaraczewskiej (f. 1v)

5979 (Nr. 190/195) 1749
Krystyna z Pilskich (!) wd. po ol. Stanisławie Słuckim majorze wojsk koronnych, w im. sw. oraz: Piotra, Jerzego i Małgorzaty panny, dzieci swych Słuckich mian pl. pl. Wawrzyńca, Wojciecha i Grzegorza bci m. s. rod. Czarneckich (f. 7)

5980 (Nr. 190/195) 1749
Stanisław Wierzbięta Biskupski, s. o. Mikołaja B. z ol. Barbary Sadokierskiej, ol. Stefana Bisk. dóbr poniż. dziedzica nepos i tak po ich + jak i po bp. + ol. Aleksandra B. (zrazu na Stefana i Wojciecha braci m. s. rodz. B-ich, a po ol. Stefanie ojcu i Mikołaju synu na zezn., zaś z głowy ol. Wojciecha B. na osobę tak ol. Józefa jak Anny ż. Trepki, Marjanny ż. Pągowskiego, Wiktorii ż. Porowskiego, brata i sióstr m. s. rodz. B-ich bp. +-ych, na zezn. spadłych), d. Biskupice całe, Bystrzyca pus. w p. kon. zobow. się sprzedać Franciszkowi Leszczyc Dobrzyckiemu sędziemu surrog. gr. kalis. za 33. 600 zł. (f. 13)

5981 (Nr. 190/195) 1749
Andrzej Skąpski, s. o. Wacł. Sk. z ol. Zofji de Trzebinie, Trzebińskiej, 2-o v. żony o. Wojciecha Żelisławskiego, substancję mac. ced. bratu przyrodn. Franciszkowi Z. s. o. Wojc. (f. 23v)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2373237423752376[2377]2378237923802381Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników