Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2370237123722373[2374]2375237623772378Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
5902 (Nr. 185/189) 1748
Walerjan Węgierski, por. reg. piesz. H. P. kor. s. ol. Michała Węgier. z ol. Konstancji Domaniewskiej, 1-o v. Wegier., 2-o v. Kierzyńskiej wsi Sulisławic i 1/2 Węgier. w p. kalis. dziedzic, w im. sw. oraz Andrzeja obec. pułk. i koniuszego H. P. kor. i Tomasza W-ich, braci swych rodz. z I i Andrzej Kiedrzyński, s. o. Kaz. K. z ol. Kat. Świerczkowskiej, dóbr tych dzierż. z II kwit. się z kontr. 3. l. dzierż. tych dóbr z r. 1745 (f. 90)

5903 (Nr. 185/189) 1748
Urszula z Tworzyańskich wd. po ol. Łukaszu Gorczyńskim, ol. Jana Manieckiego wsi: Prusimia, Belska, Baranowa, w woj. pozn. dziedzica, współspadkobierczyni, mian. pl. Józefa Strzeleckiego "secerum suum" (f. 95)

5904 (Nr. 185/189) 1748
Józef z Dobruchowa Wolski, wsi: Korzenica, Marszew, Wólka, Klonówka w p. sier. dziedzic, s. ol. Kaz. z ol. Mari. Bartochowskiej; dawny dziedzic tych dóbr o. Sebastjan Korzenicki (f. 95v)

5905 (Nr. 185/189) 1748
Mikołaj Ziemięcki, o. Aleks. Z. z ol. Anny Gulczewskiej, ol. Zofji Błociszewskiej, z ol. Mari. Kędzierzyńskiej, 1-o v. ol. Jakuba Błocisz., 2-o v. ol. Krzysztofa Jezierskiego żony, 1-o v. zrodz. córki, zrodz. córki, zrodz. syn, i po prababce Mariannie z Kędzierz. obok Antoniego Jezierskiego, ol. Krzysztofa J. z ol. Mari. Kędzierz. syna, spadkobierca, kwituje Antoniego Miaskowskiego klana lędzkiego, ojca oraz: Ignacego, Melchjora, Walentyna, Marcjana, Prokopa i Leona Miaskowskich, ss. klana, z 1. 600 zł. ol. Katarzynie z ol. Marianny Koszutskiej córce, ol. Wawrzyńca Pokubiatowskiego żonie w pos. z dóbr macierz., a przez Andrzeja Pokubiat., jej syna 1701 sced. ol. Mariannie z Kędzier. c. o. Marcina Kędzierzyńskiego z ol. Zofji Pakosławskiej, dziedziczce Wyszławic (ol. Antoni Jezierski, jej syn) (Jan Zabłocki Juljanna ż. 1-o v. ol. Stanisł. Bojanowskiego, 2-o v. obec. Aurelewskiego, Marianna czy in. im. ż. Zygm. Łakińskiego, Zabłoccy, ol. Jana b. dz-a Wyszławic synowie i córki) (f. 96)

5906 (Nr. 185/189) 1748
Jan Mańkowski, s. o. Jakuba M. z ol. Elżb. Szołdrskiej, dziedzic Słaborowic kwit. Ludwikę z św. i tegoż im. w zak. Dobrzyckiego, s. o. Józefa-Zygmunta, przeora paulinów w Wieruszowie z zapisu dłuższego na 2. 000 złp. (f. 97v) ol. ojciec przeora dz. d. Góra i Zalesie

5907 (Nr. 185/189) 1748
Wojc. Mikołajewski s. Antoniego z Katarz. Żurawskiej, kwit. ojca z 1. 000 zł. na poczet ojc. i mac. (f. 99v)

5908 (Nr. 185/189) 1748
Józef Strzelecki, s. o. Wojc. S. z ol. Kat. Żegockiej, dziedzic Koszut p. py. i Bieganina p. kal., z I i Andrzej Kiedrzyński, s. o. Kazim. z ol. Katarzyny Swierczkowskiej, z II kontr. sprzed. tych dóbr s. v. 35. 000 złp. (f. 100) Franciszka Jackowska, c. o. Jana J. podstolego kruśw. z ol. Teresy Załuskowskiej ż. Andrzeja Kiedrzyń. (f. 101) Strzel. kupił. te dobra w r. b. od Izab. z Kucharsk. Droszewskiej (f. 124)

5909 (Nr. 185/189) 1748
Jan z Wybranowa Chlebowski s. o. Stanisława z W. Chleb. z ol. Teresy Zakrzewskiej, posesor wsi Staniew p. pyzdr. (f. 103)

5910 (Nr. 185/189) 1748
Kazimierz Starczewski, s. o. Bogusł. St. z ol. Marianny Ułanowiczówny, ol. Zofji Grotowskiej, ol. Adama Grot. z Agn. Aniołowiczówny córki, ol. Eleonory z Got. ol. Kazimierza Linowskiego żony bp. +-ej siostrzenicy, były mąż. po jej +-ci ojciec i opiekun i plent Antoniego Rawy Grotowskiego tegoż ol. Adama Gr. z Anioł. syna, Eleonory z Grot. 1-o v. Czernickiej, 2-o v. Linowskiej siostrzeńca i Józef Lasocki Marianny Grot., c. o. Adama Gr. z Anioł. mąż. oraz plent Marcina Rawy Grot. Jana Milewskiego. (f. 106v)

5911 (Nr. 185/189) 1748
X. Michał. z Lipego Lipski kan. metr. gn., prob. w Choczu Lip., mian pl. brata rodz. Ignacego L. kapitana wojsk. kor. (f. 107)

5912 (Nr. 185/189) 1748
Franc. Gembart kwit. Antoniego i Józefa bci rodz. z Rokszyc Pągowskich dziedziców Parczewa i Westrzy z 2 zapisów (f. 109)

5913 (Nr. 185/189) 1748
Jan i Felicjan Dobruchowscy, bcia rodz., dz-e wsi Piekart z I i Jan Radoliński z II kontr. 1 rocz. tenuty tej wsi s. v. 900 złp. (f. 109v)

5914 (Nr. 185/189) 1748
Jakub Zołądkowski, s. o. Anton. Żoł. z ol. Anny Wieniawskiej, kwituje Pawła z Kolna Prusimskiego podkomorzego JKMci i Katarzyna z Rozdrażewskich wdowa po Aleksandrze Ponińskim łowczym wschow., 2-o v. małżonków z 2 sum (f. 110)

5915 (Nr. 185/189) 1748
Urszula Waliszewska, wdowa po ol. Józefie Jerzmanowskim mian. pl. syna Adama J. (f. 116)

5916 (Nr. 185/189) 1748
X. Aleksander Jaraczewski kustosz w Choczu Lip. w im. sw. i Teresy J. ż. Arcemberskiego siostry swej rodz. dzieci ol. Adama J., mian. plentem Felicjana Chlebowskiego (f. 117)

5917 (Nr. 185/189) 1748
Jan Jaskólski, s. ol. Wojc. J. sty stuliń. i Ludwiki Ciświńskiej, dóbr: Krolikowa, Biadła, Łagiewniki, Lądek, Młynów, Guznica (!) i Zaba i in. pustek, Wielołęka, Koski do dóbr. Krolikowskich należ. tak ze spadku po ol. ojcu, jak z nabycia od brata rodz. x. Kazimierza J. proboszcza dęmbnin. w r. 1726, dobra te oraz 1/2 Grodzca, Janna, Lipic, Mokrego, Kurnicy, Huty, Starego Młyna, Borowca z działu obok Ludwika J. przypadłych, oraz Konary, Aleksandrowi z Kożuchowa Kożuchowskiemu komisarzowi wybr. z ww. wielkopol. na Tryb. Radom., s. o. Stanisł. cześnika wieluń. i Konstancji Pienickiej (f. 121) sprzed. za 157. 500 złp.

5918 (Nr. 185/189) 1748
Józef Malczewski, s. o. Konstantyna M. z Jadwigi Chylińskiej, w im. sw. i matki swej oraz: Antoniego, Michała, Tomasza, Konstancji i Katarzyny panien braci i sióstr swych rodz. z I i Kazimierz Magnuski z II, kompromis (f. 126)

5919 (Nr. 185/189) 1748
Franc. Droszewski, s. Andrzeja-Ludwika Dr. podczaszego inflanc. z Izabelli Kucharskiej, kwit. Andrzeja Kiedrzyńskiego obec. dz-a Bieganina w p. kalis., dawniej dziedzictwa matki zezn., z 1. 494 zł. z s. oryg. 6. 494 (f. 127v) złp. z ceny tej wsi przy sprzed. zapisanej matce 1748 przez Józefa Strzeleckiego

5920 (Nr. 185/189) 1748
Andrzej Kiedrzyński, s. o. Kaz. K. z ol. Katarzyny Swierczkowskiej, z I i Franciszka Jackowska, c. o. Jana J. podstolego kruświc. z ol. Teresy Załustowskiej z II małż. dożyw. (f. 128)

5921 (Nr. 185/189) 1748
G. Jan Neymanowski, s. o. G. Michała N. z G. Zofji Czemeroskiej kwit. Swiętosława Kossowskiego i Ant. Bartochowskiego z obrazy, gwałtów, pobicia w Kaliszu na przed. toruń. w pon. nazaj. po Nar. N. M. P. r. b. (f. 129v)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2370237123722373[2374]2375237623772378Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników