Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2380238123822383[2384]2385238623872388Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6101 (Nr. 196/198) 1752
Anna Chlebowska, c. o. Stanisł. Chl. z ol. Teresy Zakrzewskiej, żona Jana ze St. Zaborowa Zaborowskiego, sędziego zs. czerskiego, była panną w r. 1736 (f. 90) Mąż zap. jej s. 15. 000 zł. (f. 90v)

6102 (Nr. 196/198) 1752
Andrzej Jackowski, ol. Jana J. z ol. Anny Łukomskiej z I i Konstancja Skorzewska, c. o. Mikoł. Sk. z ol. Urszuli Linowskiej z II, małż. kwit. się (f. 92)

6103 (Nr. 196/198) 1752
Józef, podczaszy rożański, Jan tow. chor. pancer. sty nowogr., i Kajetan Zajączkowie, ss. ol. Jakuba Z. z ol. Anny Pruszakówny, dziedzice Raduchowa z I i Ludwika Koźmińska ksieni ołobocka w im. sw. i konw. z II kontr. 3 l. zast. tej wsi Rad. s. v. 46. 000 złp. (f. 93v) Konstancja z Zaj. siostra ich rodz. z tejże matki, ż. Karola Horodeńskiego (f. 95)

6104 (Nr. 196/198) 1752
Michał Wolski, s. o. Kaz. W. z ol. Mari. Radoszewskiej żony 2-o v. Józefa Jaroszewskiego, 1-o v. zrodzony syn, w im. sw. oraz Barbary, Kunegundy i Agnieszki, sióstr swych rodz. W-ich, z tejże matki, mian. pl. Jana W. brata swego rodz. z t. matki (f. 95v)

6105 (Nr. 196/198) 1752
Mikoł. Broniewski dziedzic wsi Łyczyn w p. kalis. w im. sw. i ż. Jadwigi Rokossowskiej, z I i Józef Leśniowski łowczyc ostrzeszowski z II kontr. (f. 104)

6106 (Nr. 196/198) 1752
G. Regina Kobylińska, wd. 1-o v. po ol. N. Macieju Ziętkiewiczu, 2-o v. po ol. Jakubie Krzeczkowskim posesorka wojt. w m. Opatówku, zakons. prymasa z 52. 2/VII Komorow. ced. to wójt. Jadwidze Gorczynskiej, wd. po ol. Józefie Strzeleckim i jej synowi Andrzejowi S. (f. 108)

6107 (Nr. 196/198) 1752
Joanna Godziszewska, c. o. Szymona G. z Teresy Małachowskie, ol. x. Władysława Wierzbińskiego dziekana kolegjaty w Choczu Lipskim siostrzenica rodzona córka i ol. dziekana nepotka, żona Michała Winnickiego, kwit. x. Michała Lipskiego kanonika metropol. gnieźń. prob. w Choczu Lipskim, opata lubiń. z s. 500 złp. przez ol. dziada Wierzb. sobie w testam. legow. (f. 113)

6108 (Nr. 196/198) 1752
Aleksy Skrzypiński, ol. Stanisława S. z Anny Jagodzińskiej, obec. 2-o v. ż. Antoniego Korzenickiego regenta zs. kalis., syn obecny wsi Boczków w pos. wsi Pabjanowo, Suchorzewo, Orpiszewko dziedzic, zap. s. 500 zł. Joannie Godziszewskiej, ż. Mich. Winnickiego (f. 113v)

6109 (Nr. 196/198) 1752
Katarzyna Ostrowska, c. o. Mikołaja Ostr. z ol. Marianny Sieroszewskiej, wdowa po ol. Wojc. Niniewskim, 2-o v. po ol. Walentynie Karbowskim dziedziczka cz-i Zakowic Poklękowszczyzny, p. kalis., zap. s. 800 zł. Antoninie Karbowskiej córce swej (f. 115v)

6110 (Nr. 196/198) 1752
Katarzyna w św., Zofja w zakonie, c. o. Kazim. Walewskiego klana spicimir. z ol. Zofji Radolińskiej, klaryska kaliska, 210 zł. pensji zrodz. zap. jej przez ojca, na d. Krokowice p. sier., ced. Pawłowi Tymienieckiemu burgr. gr. sieradzkim (f. 116)

6111 (Nr. 196/198) 1752
Józef Skąpski, ol. Wojciecha Sk. syn, w im. sw. oraz Stanisława Sk., Katarzyny ż. Jakuba Manieckiego, Konstancji panny, brata i sióstr swych rodz. S-ich, kwit. wdowę i spadkobierców po ol. Kaz. Szołdrskim podczaszym wschow. z sum (f. 116v)

6112 (Nr. 196/198) 1752
Konstancja Lipska, wd. po ol. Janie Mieleckim i po Józefie Nowowieyskim łowczym dobrzyńskim w im. sw. oraz Antoniego, Wiktorii ż. Józefa Kuviewskiego (?), Ewy panny N-ich, dzieci swych, 2-o v. zrodz., mian. pl. Jakuba Włyńskiego, tow. chor. pancer., wdy b. k. ol. Jana Kantego Wł. z ol. Marianny Lipskiej, zezn. siostry rodz. syna, siostrzeńca swego (f. 117v)

6113 (Nr. 196/198) 1752
Jan ojciec, ol. Władysława Skoroszewskiego z ol. Jadwigi Łempickiej syn, ol. Marcjanny Sliwnickiej mąż, żony dożywotnik, i Aleksander syn, z tejże Sl. zrodzony. Skoroszewscy. (f. 118v)

6114 (Nr. 196/198) 1752
Wiktorja Skąpska, c. o. Ant. Sk. z ol. Róży Cieleckiej ż. Hermenegilda-Franciszka Wyssogoty Zakrzewskiego, pisarza gr. kośc., dziedzica Sieroszewic w p. kalis. (f. 121v)

6115 (Nr. 196/198) 1752
Kasper Kurowski, s. o. Piotra K. z ol. Jadwigi Rościerskiej i Marianna Paprocka, wdowa po ol. Antonim Pruskim, 2-o v. żona Kaspra Kurowskiego, ol. Teresy Cywińskiej i ol. Mikołaja Paprockiego zrodz. córka, małż. mian. pl. Antoniego Kotarbskiego (f. 123)

6116 (Nr. 196/198) 1752
Magdalena Czyzewska wd. po ol. Janie Gliszczyńskim pisarzu ziem. koniń., mian. pl. pl. (f. 124)

6117 (Nr. 196/198) 1752
Franciszka Rokoszewska, c. ol. Jakuba R. z ol. Anny Gostkowskiej, wdowa po ol. Walentynie Smardowskim zap. 1. 500 zł. mężowi przyszłemu Franciszkowi Rudnickiemu (f. 125v)

6118 (Nr. 196/198) 1752
Adam Witkowski, s. o. Wojc. W. z ol. Jadwigi do sum Pomianowskiej, rodziców spadkobierca, praw swych dobr ojc. i mac. ceduje Szymonowi Paruszewskiemu, s. Franciszka P. z ol. Mari. Witkowskiej, zezn. siostry rodz., 2-o v. zrodzonym, siostrzeńcowi swemu (f. 132v)

6119 (Nr. 196/198) 1752
Franc. Korytowski, s. o. Jana K. z ol. Elżbiety Kierskiej, kwit. Dorotę Zukowską, c. o. Michała Z. z ol. Elżbiety Gliszczyńskiej, żonę swoją z inwent. po swej śmierci pozostał. (f. 135)

6120 (Nr. 196/198) 1752
Marcjanna Rydzyńska, wd. po ol. Antonim Mycielskim klanie sieradz., dziedziczka Morkowa w pow. kośc., daje poddanego synowi swemu adopc. Antoniemu Gajewskiemu staroście kośc. (f. 135)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2380238123822383[2384]2385238623872388Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników