Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2381238223832384[2385]2386238723882389Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6121 (Nr. 196/198) 1752
Wojciech Zaręmba Tymieniecki podczaszy dobrzyń., s. o. Zygmunta podwojewodziego wieluń. z ol. Krystyny Masłowskiej, zap. s. 10. 000 złp. Joannie Chłapowskiej, c. ol. Stan. Chł. z ol. Barbary Zułtowskiej, pannie, ż. swej przyszłej (f. 136)

6122 (Nr. 196/198) 1752
G. Wojc. Kochanowski, b. pos. karczmy we wsi Sliwniki posesji Konstancji z Lipskich Nowowieyskiej kwit. Tom. Murzynowskiego, posesora Wysocka W. (f. 137)

6123 (Nr. 196/198) 1752
Antonina Łączkowska, c. o. Mikoł. Ł. z ol. Katarz. Kokalewskiej, wdowa po ol. Józefie Marszyckim s. 1. 500 zł. tj. porcję swoją obok brata swego, z s. 3. 000 zł. przez Macieja i Michała, braci m. s. rodz. Kokalewskich, ol. Stanisława K. z ol. Teresy Zółtowskiej synów, ol. matce zezn. 1700 spos. długu zapis. a podnies. od. Andrzeja Zółtowskiego (jej brat zrodzony Ludwik, Ł.), ced. Franciszkowi Ł. de Lanckoron, s. Antoniego z ol. Konstancji Skrzetuskiej, bratu swemu stryj. rodz. (f. 142v)

6124 (Nr. 196/198) 1752
Andrzej Leszczyc Leliński, s. o. Jakuba L. z ol. Agnieszki Kunickiej, ol. zaś Krzysztofa L. zamord. brat rodz., mian. pl. Augustyna Tomaszewskiego podczaszego inowrocław. (f. 146)

6125 (Nr. 196/198) 1752
Jadwiga Zrzelska, c. o. Jana Z. z ol. Marianny Malanowskiej panna, w tow. wuja Wojciecha Paprockiego, mian. pl. brata rodz. Ignacego Z. (f. 147)

6126 (Nr. 196/198) 1752
Bogusław Koszutski łowczy podlaski, s. o. Mik. miecznika kalis. z ol. Marianny Dzierżanowskiej, zobow. się całe d. Strzelce W. bratu rodz. Karolowi K. za 125. 000 złp. sprzedać (f. 149v)

6127 (Nr. 196/198) 1752
Adam i Józef Grudzielscy, bracia rodz., ss. o. Sebastjana z Wiktorii Mąkowskiej, żony 2-o v. obec. Andrzeja Nasiorowskiego, 1-o v. zrodzeni, Leona w św. Józefa w zak. cyst. lędzkiego i Stefana małol. G-ich bracia rodz. kwit. z 3. 474 zł. Andrzeja Nasiorowskiego (f. 152v) Wiktorja M., c. o. Piotra M. z ol. Marianny Rosnowskiej, kwit. swego obec. męża z 2. 000 złp. jako części sumy 10. 500 złp. zap. sobie przez męża spos. długu 1750 (f. 153)

6128 (Nr. 196/198) 1752
Józef, Jan i Walenty Bogusławscy, ss. o. Kazimierza B. z ol. Konstancji Chlewskiej, ol. Marcina Chl. z ol. Marianny Naczesławskiej córki, Naczesławic dziedziczki, żony 1-o v. ol. Kaz. Bogusł., 2-o v. ol. Marcina Ołdakowskiego, 3-o v. ol. Michała Kamockiego żony, 1-o v. zrodzeni i Andrzej Ołdakowski jej syn 2-o v. zrodzony, matki spadkobiercy z I i Józef Zeromski, ol. Sebast. Ż. z ol. Anny Korzenickiej syn, cz-i Naczesławic przed. tym zast. posesor, z II, kwit. się z kontr. 3 l. zast. tych dóbr (f. 159) Ciż sprzedają Z-mu te dobra za 940 złp. (f. 159v)

6129 (Nr. 196/198) 1752
Franciszka Pomianowska, ol. Jana Pom. z ol. Anny Jedleckiej, ol. Jana J. ol. Kazimierza syna, Gniazdowa zast. posesora bp. +-go siostry rodzonej, 1-o v. ol. Jana Pom. 2-o v. ol. Piotra Gałęskiego żony, 1-o v. zrodzona córka, wuja spadkobierczyni, siostra zaś rodz. Jadwigi ż. Macieja Gołeckiego i Katarzyny, wdowy Antonom Łukomskim Pomianowskich, córek ol. Jana Pom. tegoż z ol. Anny Madalińskiej 2-o v. zrodzonych, żona zaś. Wojciecha Skrzypińskiego, (f. 164v)

6130 (Nr. 196/198) 1752
Michał Zakrzewski i Marianna Gałęska, c. o. Piotra z ol. Katarzyny Przybysławskiej, małżonkowie, ona w tow. Szymona Gał. brata swego rodz. kwit. Katarzynę z Ostrowskich, wd. po ol. Wojciechu Nieniewskim, 2-o v. po ol. Walentym Korbowskim 1/2 Poklękowszczyzny we wsi Zakowicach obok I go męża, byłą dziedziczką, a matką Katarzyny ż. Krzysztofa Smardowskiego i Justyny ż. Franciszka Tyszkowskiego Niniewskich z 700 zł. jako części sumy 1. 500 zł. ceny części Zakowic z kontraktu między Katarz. Karb. matkę, oraz Smardowską i Tyszkiewiczową dziedziczkami z I i zezn. z II spis. 1740 s. v. 1. 500 złp. (f. 165v)

6131 (Nr. 196/198) 1752
Szymon Gałęski, ol. Piotra G. z ol. Katarzyny Przybysławskiej, syn, części Zakowic Ciechelewszczyzny zast. posesor, zap. 700 zł. Mariannie z Gał. c. o. Piotra z Przybysł., żonie Michała Zakrzewskiego (f. 166v)

6132 (Nr. 196/198) 1752
Józef Suchorski, Stajanowa M. w p. kalis. i Sulmowa M. w pow. sier. dziedziczki, zap. 3. 000 złp. Piotrowi Chmielińskiemu, s. o. Jana Chm. z ol. Marianny też Chmiel. (168v). Helena Szołowska, c. Antoniego Sz. z ol. Anny Kiedrzyńskiej, żona Piotra Chmiel. (f. 169v)

6133 (Nr. 196/198) 1752
Mikołaj i Franciszek Rudnicki, ol. Macieja R. z ol. Katarzyny Lubiatowskiej, części Smardowa Rudnicczyzna zw. w p. kalis. dziedziczki zrodzeni, i spadkobiercy ol. matki obok panny Anny dojrzałej, Zofji ż. Krzysztofa Strzeleckiego, Eleonory, ż. Adama Olszewskiego, Rudnickich, sióstr swych zrodzonych, z I i Mateusz Smardowski s. o. Józefa Sm. z Jadwigi z II kontr. sprzedaży tych części s. v. 1. 200 złp. rob. (f. 172) Mateusz Sm., s. o. Józefa z Jadwigi Ozdrazewskiej (f. 176)

6134 (Nr. 196/198) 1752
Konstancja z Lipskich 1-o v. Mielęcka, 2-o v. Nowowieyska łowczyna dobrzyń., dobra Sliwniki i Kowalewko dziedz. 2-go męża, Wawrzyńcowi Radolińskiemu, s. o. Marcina R. z ol. Mari. Słoneckiej, za 50. 000 złp. zastaw. (f. 178v)

6135 (Nr. 196/198) 1752
Józef z Komorza Kurcewski, s. Macieja K. z ol. Elżbiety Baranowskiej, dziedzic dóbr Kowalewa w p. kalis., zobow. się na 1/2 dóbr żonie Wiktorii Nowowieyskiej, c. o. Józefa N. łowczego dobrzyń. dziedzica Sliwnik i Kowalewka, z Konst. Lipskiej zrodzony, zap. posag 15. 000 złp. (f. 183)

6136 (Nr. 196/198) 1752
Andrzej kap. reg. kon. królewiczów i x. Sebastjan kanonik, bracia m. s. rodzeni Mielęccy, ss. o. Jana M. z Konstancji Lipskiej, 2-o v. Nowowieyskiej, kwit. matkę z 15. 000 złp. na poczet dobr macierz. (f. 184)

6137 (Nr. 196/198) 1752
Franciszek z Kościoła wsi Kościelski, s. o. Marcina regenta zs. poznań. z ol. Marianny Mańkowskiej, 2-o v. żony ol. Stanisława Kotarbskiego, s. 1. 000 zł. zap. sobie przez ol. Andrzeja Kotarbskiego 51. 13/III, ced. Ewie Bartochowskiej, c. o. kaz. Bart. z ol. Konstancji Mycielskiej, sędzianki zs. sieradz., wdowie zaś. po tymże Andrzeju Kotarbskim (f. 184)

6138 (Nr. 196/198) 1752
Marcin jazuita koleg. ostrog. i Ignacy bcia rodzeni Kotarbscy, ss. o Stanisława z ol. Marianny Mańkowskiej; (f. 185)

6139 (Nr. 196/198) 1752
Katarzyna Rzeszotarska, c. o. Mateusza Rz. z ol. Jadwigi Kurcewskiej, 2-o v. żony ol. Macieja Włostowskiego wdowa po ol. Aleksandrze Wawrowskim, kwit. Macieja z Komorza Kurcewskiego dz-a Czermina (f. 188v) Aleks. Wawrowski, s. ol. Aleks. z Kat. Rzeszotar. (f. 189)

6140 (Nr. 196/198) 1752
Teodor-Marcin Idzikowski, s. o. Antoniego-Jana I. z ol. Magdaleny Wilkoszewskiej, z I i Jerzy-Stanisł. Czarnecki, s. Józefa-Antoniego Czarn. z Barbary Rudnickiej z II komplan. (f. 189v)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2381238223832384[2385]2386238723882389Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników