Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2391239223932394[2395]2396239723982399Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników





Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6321 (Nr. 196/198) 1754
Michał i Frnciszek Gogolewscy, ss. o. Bartłom. G. z ol. Katarz. Gałęskiej, potem Boguławskiej, zrodzeni 1-o voto, kwit. Aleksandra-Ludwika Pretwicza d. Gałązek W. dziedzica z 2. 000 złp. na d. Gałąski Barajewszczyzna zapis. przy kontr. r sprzedaży m. Adamem Gałęskim i Ludwiką z Zakrzewskich ż. Wojc. Chodupskiego 1735 r. pozost., tak samo jak przy ost. kontrakcie między Janem Chodup. jej synem z I i Pretwiczem z II z racji sprzed. tej wsi 1751 (f. 188)

6322 (Nr. 196/198) 1754
Seweryn Czarniecki, s. jo. Szymona Cz. z Konstancji Lubiatowskiej, odstąpuje od swej manifestacji którą uczynił był w gr. krak. w r. 1733 i 1740 pw. ważności dokonanej przez siebie sprzedaży wsi Strzegowa, na rzecz ol. Stef. Grabińskiego cześnika dobrzyń. dokonanej w gr. sier. 1731, i tę sprzedaż roboruje (f. 199v)

6323 (Nr. 196/198) 1754
X. Andrzej prob. Mokrski, Bartłomiej podstoli dobrzyń., li Wawrzyniec Grabińscy, synowie ol. Stefana Gr. cześnika dobrzyńskiego z Konst. Lubiatowskiej żony 1-o v. ol. Szymona Czarnieckiego, 2-o v. zrodzeni po ojcu spadkobiercy, s. 1. 000 złp. zapis. skryptem ręcznym przez Wojciecha Kolumnę Walewskiego łowczego sieradz. 1742. 17/9 Bartłomiejowi Grab. ced. Sewerynowi Cz., s. o. Szym. z Konst. Lubiat. (f. 200)

6324 (Nr. 196/198) 1754
Wojc. Strobiszewski, s. o. Mac. Str. z ol. Zofii Załuskowskiej, z I i Joanna Mielęcka, c. ol. Marcjanna Miel. cześnilka nowogrodz. z Ernestyny Pyrchówny z II małż. dożywocie (f. 202)

6325 (Nr. 196/198) 1754
Katarzyna Gorska, c. o. Piotra G., z ol. Katarzyny Madalińskiej, wdowa po ol. Andrzeju Majkowskim, matka była córką ol. Aleksandra Madal. podkomorzego wieluńskiego (f. 212v)

6326 (Nr. 196/198) 1754
Kajetan z Chomęcic Morawski starościc gniewk., dz. Kozarzewa w. kon., kwit. Wojc. Targowskiego, wsi Żęgocino, Żbiki i Psienie zast. poses. ze spr. sąd. o wyd. zbiegł. poddanego (f. 214v)

6327 (Nr. 196/198) 1754
Roch Starchowski, s. o. Piotra Str. z ol. Katarzyny Lewickiej, prawo swe do wsi Chwalęcinko p. kość., ced. bratu rodz. Pawłowi Str. (f. 227v)

6328 (Nr. 196/198) 1754
Ludwika Goczałkowska, c. o. Andrzeja Gocz. z Jadwigi Bieczyńskiej, 2-o v. żony Kazimierza Mąkowskiego, panna w tow. brata rodz. Antoniego Goczałk., mian. pl. brata rodz. Franciszka Goczałkowskiego (f. 229)

6329 (Nr. 196/198) 1754
Michał Nowowieyski łowczyc dobzryń., dz. wsi Podkoce, kwit. Felicjana Orzelskiego dz-a wsi Stara Kuźnica ze spraw (f. 230v)

6330 (Nr. 196/198) 1754
Franciszek Pytowski i Anna Modlibowska dziedziczka wsi Chlewo p. kalis., małżonkowie, z I i Bartazar Korzenicki z II kontr. 3 let. zast. 1/2 tej wsi s. v. 3. 800 złp. (f. 231v)

6331 (Nr. 196/198) 1754
Józef Zielonacki, ol. Michała Z. z ol. Antoniny Gorskiej, ol. Jana Gorksiego, dziedzica d. Sadowie, z Anny Cielużyńskiej zrodzonej, 1-o v. zrodzony syn, zast. pos. Książenic p. ostrzeszow., w im. sw. oraz Konstantyna, Aleksandry, Marcjanny, pannien Kaczkowskich, małoletnich ol. Władysława Kaczk. z ol. tejże Antoniny z Gorskich 2- o v. zrodz. syna i córek, brata i sióstr swych, oraz Konstanty Siewierski dziedzic wsi Olszowa tegoż pow., w im. sw. oraz Elżbiety żony swej, Marianny i Ludwiki panien Zielonackich ol. Ignacego Z., z ol. Ludwiki Gorskiej, też c. o. Jana G., zrodzonych córek, oraz Stanisław z Bukowca Helmicht w im. sw. i Marcjanny Gorskiej, ż. swej, c. tegoż ol. Jana G., kwit. Bartłomieja z Grabna Grabińskigo podstolego dobrzyń., s. o. Stefana, obecnego dziedzica d. Sadowie z s. 6. 000 złp. (f. 237)

6333 (Nr. 196/198) 1754
Wawrzyniec Stawowski, por. wojsk. JKMci, s. o. Walentyna St. z ol. Krystyny Czosnowskiej, dziedzic wsi Leleki w p. Szadkow. (f. 239)

6334 (Nr. 196/198) 1754
Wawrzyniec z Komorza Kurcewski, s. Macieja K. z ol. Zofji Gałeckiej, ol. Stanisława-Wawrzyńca Gał. córki, 1-o v. zrodzony z I i Józef z Komorza Kurc. s. Macieja K. z ol. Elżb. Baranowskiej, ol. Krzyszt. Baran. córki, 2-o v. zrodzony z II, bracia rodzeni, działy dóbr ojcz. i macierz. (f. 147)

6335 (Nr. 196/198) 1754
Zofja, ż. Andrzeja Sieroszewskiego, Barbara ż. Anton. Chyczewskiego, Raciborskie, ol. Franciszka Racibor. olo. Wojciecha Racibor. z ol. Anny Tarchalskiej, ol. Marcina Tarchal. dziedzica wsi Gać Powężowa siostry rodz., syna, z ol. Kat. Łętkowskiej zrodz. córki, i dziada Marcina T. bp. +-go, obok X. Piotra kanonika łęczyc. prob. koźmiń. i Wiktorii ż. Mich. Moraczewskiego brata i sióstry swych rodz. Raciborskich spadkob., swoje części spadku po nim z Gaci Powęzowej ced. Mariannie Moraczewskiej, c. Michała M. i Wiktorii z Racib., pannie, siostrzenicy swej rodz. (f. 247)

6336 (Nr. 196/198) 1754
Jan Paruszewski burgr. gr. czerski, brat starszy rodz. Szymona P. suscept. gr. kalis. (f. 252)

6337 (Nr. 204/ 205) 1763
Katarzyna Nieświastowska, wdowa po ol. Antonim Zarembie mian. pl. Macieja Otto Trąmpczyńskiego (f. 1)

6338 (Nr. 204/ 205) 1763
Ignacy Chrząnowski, ol. Jakuba z Łaniewa Ch. stolnika czernikow. pisarza gr. ostrzeszow. z Zofii Zielonackiej, w im. sw. i Piotra Chrz. brata młodszego małol., kwit. synagogę kaliską (f. 2)

6339 (Nr. 204/ 205) 1763
Ksawery Sokolnicki podkomorzy kaliski, w im. sw. i Ludwiki Koźmińskiej ż. swej (f. 3)

6340 (Nr. 204/ 205) 1763
Katarzyna Walewska, wd. po Aleks. Popławskim pułk. w k., po Kaz. Walew. klanie spicimir. i 3-o v. po ol. Kaz. Rychłowskim klanie sieradz., zap. 2. 500 złp. Janowi Milewskiemu (f. 3v)

6341 (Nr. 204/ 205) 1763
Katarzyna Skierska, ol. Józefa Sk. z ol. Petronelli Chwalenckiej, ol. Sebast. Chw. z ol. Grodzieckiej, ol. Barbary z Grodzieckich Taszyckiej, siostry rodz., wdowy, córki, zrodz. córka, o. Taszyckiej nepotka, i po tej babce ciot. bp. +-ej spadkob. jedyna, żona zaś Antoniego Szydłowskiego kwit. synagogę kaliską (f. 4v). Ant. Szydł. pos. cz. Wierzchosławia (f. 4v)



Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2391239223932394[2395]2396239723982399Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników