Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2392239323942395[2396]2397239823992400Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6342 (Nr. 204/ 205) 1763
Katarzyna z Wstowskich wd. po ol. Janie Kantym Biernackim, skarbniku piotrk., por. znaku pancer. oboz. kor., oblatuje inw. rzeczy ruch. pozostałych po mężu, spis. 1762. 20/11 (f. 6)

6343 (Nr. 204/ 205) 1763
Piotr Alcantara z Iwanowic Koźmiński chorążyc wschowski, dziedzic d. Janków w p. kalis. z I i Filip Hulewicz z II, kontr. 3 let. dzierż. tych dóbr s. v. 10. 000 złp. (f. 12v); Józef z Osin Wężyk miecznik wiel. dziedzic. d. Grodziec i Królików, od których to d. Lipice Mokre Huta trzyma w posesji Filip Hulewicz (f. 13) a b. dziedzic tych dóbr Franciszek Dzik Kożychowski obecny cześnik kaliski

6344 (Nr. 204/ 205) 1763
Joanna z Mierzewskich Jastrzębska wdowa po ol. Michale Zarębie J., posesorka Morawina, w im. sw. oraz: Bogumiła, Józefa, Weroniki i Michaliny J. ich dzieci swych, małol., z I i Piotr Z. J. męża jej brat rodz., a dzieci jej stryj. z II w obecności Zusanny z Kochowskich Jastrzębskiej matki tych Michała i Piotra, a wdowy po ol. Janie Z. J. podział substancji ruch. i nieruch. zarówno z domu Jastrzębskich jak i Kochowskich Michał brat najstarszy z Piotrem obec. występ. i ks. Franciszkiem prob. bedlińskim bćmi swymi rodz. uzyskali byli od matki Koch. cesję jej dożyw. ale działu formalnego nie zrobili, skąd pewne kwestje. By ich uniknąć robią teraz działy. Fortuny całej s. 39. 965 złp. oraz wieś Czajęczyce w p. sandomier. którą już Piotr J. sprzedał był Młodeckiemu, z sumy uzyskanej za te dobra do masy 15. 000 zł. (rentę ma się liczyć za nakłady, które sam tam poczynił, gdy te dobra trzymał). Razem więc 54. 965 zł. Tę 1-ą sumę już był Michał J. podniósł z dóbr Piętna od Mycielskiej klanowej pozn. Każdemu po 18. 321 złp. (f. 14) Piotr Z. J. podczaszy brzeziński, s. o. Jana z Zuz. Kochowksiej (f. 18v)

6345 (Nr. 204/ 205) 1763
Marianna Rokicka, wdowa po ol. Andrzeju Kałowskim, dziedzic wsi Smiełów i 2-o v. po ol. Antonim Miaskowskim klanie lędzkim, z I i Jan Sieroszewski i Anna Kał., ol. Jana Kał., tegoż ol. Andrzeja Kał. brata rodz., z ol. Ewy Łaszewskiej, zrodz. córka, stryja spadkob. obok in., małż. z II kwit. się (f. 20)

6346 (Nr. 204/ 205) 1763
Franciszek Strzegonia Kościeski, o. Wojc. S. K. ol. Marcjana S. K. dóbr Linowiec w p. gn. zastaw. posesora bp. +-go brata rodz., syn z ol. Doroty Wyganowskiej zrodzony, i stryja współspadkob., (f. 23) prawa swe do wsi Linowice, Pławce etc. ceduje synowi Antoniemu S. K.

6347 (Nr. 204/ 205) 1763
Mikołaj Taczanowski łowczy sieradzki, obecny dziedzic wsi Swinice, s. Jana; Anna Małachowska, wdowa po ol. Piotrze Grzymisławskim, siostra rodz. Katarzyny w św., Joanny w zak., cyst. ołoboc. (f. 24)

6348 (Nr. 204/ 205) 1763
Jan z Drewnowa Lipski miecznik i sędzia surrog. gr. kaliski. - Wojc. Rudnicki, s. Tom. z ol. Franc. Jerzmanowskim z I i Józfa Ordężanka, c. o. Wojc. O. z ol. Rozalii Pawłowskiej z II małz. dożyw. (f. 26v)

6349 (Nr. 204/ 205) 1763
Zofja Wierzbicka, c. o. Piotra W. z ol. Agn. Modlibowskiej żona ol. Jana Swiętochowskiego, kwit. Wojciecha Skrzyńskiego dziedzica wsi Smołki w p. kalis. z s. 200 złp. (f. 28)

6350 (Nr. 204/ 205) 1763
Jakub Gutkowski, s. o. Andrzeja G., z ol. Marianny Skrzyńskiej, ol. Stanisława Skrz. z ol. Franciszki Kobierzyckiej, ol. Jana Kob., od ol. Wiktoryna Kob. poch. syna, zrodz. córki, Wojc Skrzyńksiego siostry rodzonej i ol. Jana Kob., ol. Tomasza K. syna 1/2 Rososzycy w p. kalis. posesora bp. +-go siostrzenicy i współspadkobierczyni, żony 1-o v. ol. Gutk., 2-o v. Andrzeja Skrzypińskiego, syn i współspadkobierca Hermenegilda Chrzanowskiego pisarza gr. nakie., 1/2 wsi Rossoszycey obec. dziedzica z 458 złp. kwit. (f. 29)

6351 (Nr. 204/ 205) 1763
Teresa Bojanowska, wdowa po ol. Maksymil. Wierusz Kowalskim dziedzicu wsi Skarżyn, p. sier. wsi tej pani opr. (f. 29v)

6352 (Nr. 204/ 205) 1763
Aleksander-Ludwik z Gawron Pretwic, b. dziedzic części d. Gałązek W. w p. kalis.: 1) Przybysławszczyzny, 2) Barajewszczyzny, 3) też Przybysławszczyzny, 4) Snicińskiej, 5) Rakowizny, 6) Kaliszkowizny, 7) Warsołoskiej, części te wedle zobow. z r. 1760 Mariannie z Chlebowskich, wdowie po ol. Janie z Wybranowa Chlebowskim za 60. 000 złp. sprzed. (f. 32v)

6353 (Nr. 204/ 205) 1763
Ludwika Gołecka, wd. po ol. Janie z Komorza Kurcewskim, kwit. syna swego Antoniego K. z pretensji do d. m. Zerkowa (f. 34)

6354 (Nr. 204/ 205) 1763
Marianna Rokicka, c. o. Piotra R. dziedzica Osieka p. kalis. z ol. Petronelli Szołowskiej, dziedziczka po ojcu Osieka, wdowa po ol. Andrzeju Kałowskim i 2- o v. po ol. Antonim Bończa Miaskowskim klanie lędzkim, wedle kontr. z Leonem B. M. s. tegoż ol. klana lędz. z ol. Eleon. Zabłockiej 1-o v. zrodz., spis. w Smiełowie 1761. 5/10 sprzed. mu te dobra za 60. 000 złp. (f. 35)

6355 (Nr. 204/ 205) 1763
Antoni Gliński podpułk. w. k., mian. pl. Stanisława Gl. sędziego gr. brzesk. kujaw. (f. 38) brata swego rodz.

6356 (Nr. 204/ 205) 1763
Zofja z Rossowskich, wd. po ol. Marcinie Koźmińskim, rob. swój test. spis. 1763. 5/4 (f. 38v)

6357 (Nr. 204/ 205) 1763
Marianna panna dojrzała i Petronella, wd. po ol. Tom. Grabowksim, siostry rodz. Sieroszewskie, kwit. Józefa Dąbrowskiego i Wojciech Gr. s. ol. Tom. i Petronelli S. (f. 43)

6358 (Nr. 204/ 205) 1763
Jan Nepom. Kotarbski, s. Anton. z ol. Elżbiety Stawskiej, 1-o v. zrodzony, kwituje ojca Antoniego K. z 666 złp. (f. 43v)

6359 (Nr. 204/ 205) 1763
Jadwiga Myszkowska, wdowa po ol. Antonim Wilkotarskim, w im. swoim oraz Stanisława i Rozyny, brata i siostry między sobą rodz. Wilkotarskich małoletnich, ol. Antoniego W., ol. Samuela W. z ol. Samuela W. i Elżbiety Łukomskiej pochodzącego, syna, z sobę zrodzonych dzieci swych prawa swoje i dzieci swych płynące tak z zapisów ol. męża, jak i na ol. Pawła W., Antoniego brata rodz., po ol. Elżbiecie z Łukomskich, żonie 1-o v. ol. Samuela W., 2-o v. ol. Hier. Krzywańskiego, Kołdowa w p. kalis. dziedzica, Antoniego, i Pawła babce, z Krzywańskim żyjącej bp., ceduje Antoniemu Passęcie Kiedrowskiemu (f. 45)

6360 (Nr. 204/ 205) 1763
Józfa Jarochowski dożyw. od żony Marjanny Grochowickiej, na 916 złp. na wsi Myśniewo ced. synom swym Antoniemu i Piotrowi JJ. (f. 46)

6361 (Nr. 204/ 205) 1763
Kazimirz Wielewieyski, s. o. Aleks. z ol. Marianny Korytowskiej, zap. s. 3. 000 zł. pannie Teofili Taczanowskiej, c. Jana T. stolnika trębowel. z ol. Gertrudy Łubińksiej, żonie przyszłej (f. 46v)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2392239323942395[2396]2397239823992400Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników