Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2389239023912392[2393]2394239523962397Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6281 (Nr. 196/198) 1754
Prokop Błaszkowski, ol. Macieja Bł. zamord. brat rodz. proces o zabójstwo pwko Zygmuntowi Kurczewskiemu dz-owi wsi Mamoty, i żonie jego Franciszce z Nieźychowskich ceduje Kaz. Skrzypińskiemu (f. 96v)

6282 (Nr. 196/198) 1754
Jadwiga Wolska, ż Michała Zaremby, kwituje Kazimierza Szkudlskiego, ol. Jana Sz. Rososzycy dziedzica z ol. Zofii Taczanowskiej syna, z prow. roc. z od sumy 1. 000 złp. z s. 2. 000 zł. jako 1/2 s. 4. 000 złp. przez ol. tegoż Jana Szk. ol. Annie z Rosnowskich Secymińskiej, zezn. babce, na Rososzycy zapis. (f. 97) Jadwiga Wolska, to c. ol. Jana W. z ol. Barb. Secymińskiej, c. o. Bartłom. Sec. z ol. Anny Rossowkiej, ol. Rafała Rossow. cz-i Rososzycy poprz. dziedzica, siostry rodzonej

6283 (Nr. 196/198) 1754
Marcin Wstowski, s. o. Mikołaja Wst. z ol. Zofii Trzemeskiej, dziedzic Maciszewic i Domaniewa w p. sier., zap. s. 500 złp. X. Michałowi Żeromskiemu kuratowi błaszkow. na ołt. N. M. P. ib., obec. promotorowi św. różańca (f. 97v) On zast. pos. Sędzimirowic (f. 98) to Marcin "na wście" Wstowski (f. 98v)

6284 (Nr. 196/198) 1754
Marcin Wstowski, s. o. Mikoł. z ol. Zofii Trzemeskiej ol. Anny T-ej, ol. Adama Dębowskiego żony siostry rodzonej, spadkob. matki, i ol. Anny z T. D-ej, i po bp. +-ci Marcina D. jej syna zaś Marianny z D. Kozłowskiej żyjącej brata rodz. bp. +-ych współspadkobierca, sumy różne spadkowe ceduje Wawrzyńcowi Wstowskiemu, ol. Antoniego Wst. ol. Mikołaja syna z ol. Zofii Trzemeskiej synowi, bratankowi rodz. zezn. (f. 100)

6285 (Nr. 196/198) 1754
Konstancja Brudzewska, wdowa po ol. Wojciechu Nieborskim, b. posesorka cz-i wsi Momoty dzied. z Zygmunta z Komorza Kurcewskiego, sumę 1. 000 złp. przez Kurc. sobie zapisaną ceduje Kazimierzowi Skrzypińskiemu, s. o. Kazimierza Skrzyp. (f. 103)

6286 (Nr. 196/198) 1754
Maciej z Komorza Kurcewski, ol. Wojc. K. z ol. Anny Golskiej syn, ol. Zofii Gołeckiej, ol. Stanisława Goł. z ol. Joanny Walterówny, córki, mąż, wdowiec, dożywotnik, dożywocie zezn. w r. 1705 ceduje synowi Wawrzyńcowi z K. Kurc. z tejże Goł. zrodz. (f. 104v)

6287 (Nr. 196/198) 1754
Eleonora Rudnicka, ż. Adama Olszowskiego (w podp. "Olszewskiego"), c. o. Macieja O. z ol. Kat. Lubiatowskiej, kwit. Mateusza Smardowksiego, obecnego dziedzica części Smardowa, "Rudniczyzna" z 200 zł. ceny cz. Smardowa z kontr. sprzed. zawartego między: Mikołajem, Franciszkiem, Anną panną dojrzałą, Zofją ż. Krzysztofa Strzeleckiego, Adamem O. w im. sw. i ż. Eleonory z Rudnickich z I i Mateuszem Smard. z II 1752 (f. 105v)

6288 (Nr. 196/198) 1754
Maciej z Komorza Kurcewski, dziedzic Czermina p. kalis., Wawrzyńcowi K. synowi swemu z Zofii Gołeckiej 1-o v., Józefowi K. z ol. Elżbiety Baranowskiej 2-o v. zrodzonym synom daje skrypt względem podziału subst. przez uproszonego superarbitra. Sobie wazuje tylko do wolnej dyspozycji 6. 000 zł. na Czerminie od czego ma mieć prowent na życie własne. Córkę Mariannę z Goł. urodz. nie ma jeszcze naznaczonego posagu. Dat. Czermin. 1754. 1/VII (f. 108)

6289 (Nr. 196/198) 1754
Joanna Grabińska, wdowa po ol. Janie z Iwanowic Koźmińskim, c. o. Adama Gr. z ol. Marianny Bogusławskiej, pani dożyw. i opr. (oprawa była 1737) matka Franciszka Koźm. (f. 109)

6290 (Nr. 196/198) 1754
Teresa Jaskólska wdowa po ol. Wojciechu Wysockim cześniku brzeskim- kujawskim, mian. plentem ks. Piotra Hulewicza proboszcza Królik. siostrzeńca swego rodzonego (f. 109v)

6291 (Nr. 196/198) 1754
Zofja Kierzyńska, c. o. Mikoł. Kierz. z ol. Joanny Załuskowskiej, wdowa po ol. Wojciechu Jezierskim a ol. Krystyny z Kierzyńskich Leśniowskiej, dziedziczki d. Petryki, obok X. Aleksandra i Stefana braci m. s. rodz. Kierzyńskich spadkobierczyni, rob. skrypt Józefaowi Leśniowskiemu łowczemu ostrzeszowsk. (f. 110)

6292 (Nr. 196/198) 1754
Marcin Kromolicki, ol. Jana Kr. z ol. Wiktorii Gorzyckiej zrodz. syn, części Zakowic Kromolicczyzna, Lelesczyzna, s. Wolenszczyzna, Drogoszewczyzna, i in. w p. kalis. dziedzic z I i Dorota z Gawłowskich wd. po Wojc. Ostrowskim, matka, oraz Franciszek O. tychże O-ich syn z II kontrakt sprzed. Zakowic s. v. 14. 000 złp. (f. 115)

6293 (Nr. 196/198) 1754
Józef Głoskowski, ol. Jana Gł. z ol. Barbary Szkudlskiej, ol. Jana Szk. z ol. Zofii Taczanowksiej, córki, i po rodzicach swych obok Kazimierza i Jadwigi tychże ol. Jana Szk. z ol. Tacz. dzeici, brata i siostry swych rodz., z nich Jadwigi ż. Jakuba Rzepeckiego, wspólspadkobierczyni rodziców, zrodzony syn i po matce obok Konstancji obecnie "statuum nobilitarem mutantam", Wiktorii, Zofii i Marianny G-ich panien, sióstr swych rodz. spadkob., kwit. Kazimierza Skudlskiego wuja swego rodz. z 378 złp. porcji swej z s. 1. 533 zł. posag matki swej (f. 118)

6294 (Nr. 196/198) 1754
Ignacy Leszczyc Dobrzycki, s. o. Franc. sędziego surrog. gr. kalis. z ol. Heleny Jaskólskiej, z I i Ignacy Junon Gałecki sta bydg. z II jako plent ojca Franciszka G. klana wiel., kontrakt sprzed. wsi Biskupice i bystrzyca w p. koniń., s. v. 47. 000 złp. (f. 119) To dobra odziedz. po ojcu (f. 119v)

6295 (Nr. 196/198) 1754
Elżbieta z Rosnowskich, wdowa po ol. Adamie-Józefie Wittan, ol. Prokopa Rosn., z ol. Konstancji Trzcińskliej córka posesorka cz-i Biskupic i Bystrzycy p. konin. z I i M. Ignacy Leszczyc z Dobrzycy Dobrzycki sędzic gr. kaliski dóbr tych były dziedzic z II kwit. (f. 121)

6296 (Nr. 196/198) 1754
Ignacy Racięski, s. o. Wojc. R. z Barbary Gdowskiej, matki plenipotent, z I i Teofila z Rosnowskich Wittanowa wd. po ol. Adamie-Józefie W., z II kwit. (f. 122v)

6297 (Nr. 196/198) 1754
Kazimierz Korwin Świdurski, s. o. Michała Sw. z ol. Zofii Czarneckiej, a ol. Katarzyny Czarneckiej ol. Marcina Rakonieckiego żony bp. +-ej siostry rodz., zrodzony, spadkobierca matki i ciotki i Agnieszka Zdzarska, wdowa po ol. Janie Golemowskim Walenty Bogdański, Wojciech w im. sw. oraz Rafała i Bartłomieja bci m. s. i swych rodz. Brzeskich, oraz Jakub, bcia rodz. Brzescy, ol. Stanisława B. synowie, wreszcie Marianna Golińska, c. o. Ant. z ol. Anny Bogusławskiej, wdowa zaś po ol. Stan. Bachu Zdzenickim, wreszcie Franciszka Brodzicka, c. o. Marcina Br. z ol. Heleny Kotarbskiej, panna z I i Teofila z Rosnowksich Wittanowa kwit. (f. 123v) Józef Wittan jej syn (f. 126v)

6298 (Nr. 196/198) 1754
Stanisła Biskupski, ol. Mikołaja B. syn i ol. zaś Stefana i Aleksandra B-ich braci m. s. rodz. B-ich nepos, i tego ol. Aleksandra B. bp. +-go spadkob. jedyny z I i Bogumiła Rosnowska wd. po Adamie Wittanie z II kwit. (f. 128) Stanisław i Józef Witt. jej synowie (f. 130)

6299 (Nr. 196/198) 1754
Stanisław i Józef Wittanowie, ss. o. Adama-Józefa W. z Teofili Rosnowskiej, ol. Antoniego W. dziedzica 3-ej cz. wsi Budzenia p. orłow. bp. +-go bratankowie i spadkobiercy, z nich Stanisław w im. sw. i brata rodz. młodszego Ludwika W., kwit. z 2. 000 złp. X. Sebastjana-Felicjana W. kanon. kat. lwow., prob. halic., obec dz-a wsi Budzen (f. 130)

6300 (Nr. 196/198) 1754
Stanisław z Dobruchowa Wolski, s. o. Wojciecha W. z ol. Eufrozyny Lipskiej, dziedzic wsi Borucin i Dobiesław p. kalis., dobra te Zofii z Gałczyńskich wd. po ol. Stanisł. Mikołajewskim, matce adopc. oraz Katarzynie z Zurawskich Mikołajewskiej żonie Antoniego Mikoł. za 15. 000 zł. wziętych ze wsi Węglewo p. koniń. na l. 3 zast. (f. 137)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2389239023912392[2393]2394239523962397Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników