Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2390239123922393[2394]2395239623972398Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6301 (Nr. 196/198) 1754
Władysław Zaremba starosta prośniatowski z I, Konstancja z Z. żona Macieja Pstrokońskiego, Wład. Z. siostra rodz. z II, Antoni i Bona z Pstrok. ich córka małż. Trąmpczyńscy z III, Walenty Otto Trąmpczyński stolnik sochaczow., Antoniego ojciec z III, komplan. (f. 144)

6302 (Nr. 196/198) 1754
Michał z Siemikowic Boxa Radoszewski stolnik gostyński, posesor Sobótki W. i M., (urodz. z ol. Franciszki z Nieborowa, 1-o v. Wierzbowskiej, 2-o v. Radon.) Janowi-Egidjuszowi z Osin Wążykowi pisarzowi gr. wieluń. dobra te na l. 3 zast. za 25. 000 złp. (f. 146v)

6303 (Nr. 196/198) 1754
Antoni, Andrzej, Marianna wdowa 1-o v. po ol. Bartłom. Rutkowskim, 2-o v. po ol. Karolu Wilkostowskim, bracia i siotra rodz. Bąkowscy, dzieci ol. Sebastjana Bąk. z ol. Konst. Rabickiej, spadkobiercy rodziców obok Juljanny ż. Janiszewskiego i Brygitty, sióstr m. s. rodzonych Bąkowksich (f. 147v)

6304 (Nr. 196/198) 1754
Anna Raszewska, c. o. Franciszka Rasz. z ol. Konstancji Słoneckiej, ol. Marcian Sł. pos. obu Tursków p. kalis. z Rozalji Krusińskiej córki, zrodzona córka, i po tych dziadkach spadkob. wdowa 1-o v. po ol. Józefie Rożnieckim, 2-o v. ż. Wawrzyńca Potockiego (f. 149v)

6305 (Nr. 196/198) 1754
Walentyn Otto Trąmpczyński, stolnik sochaczow. s. o. Jana O. T. z ol. Anny Szkudlskiej, dziedzic Czachór p. kalis., połowę tejże wsi Antoniemu O. T. synowi swemu z Teresy Miaskowskiej za 28. 000 złp. sprzed. (f. 150) a Antoni na 1/2 d. zap. pos. ż. Bonie Pstrokońskiej, c. Mac. P. z Konst. Zarębianki 10.000 złp. (Ten ost. akt. niedok.) (f. 151) Anna Trąmpcz. c. Wal. z Miask., ż. Wojc. Kosickiego s. o. Jakuba z ol. Bartoszewskiej, kwit. rodziców z 8. 000 złp. pos. z ojc. i mac. (f. 153)

6306 (Nr. 196/198) 1754
Wojciech Kosicki, s. o. Jakuba Kos., z ol. Anny Bartoszewskiej dziedzic Bilejowa w p. pyzdr. na 1/2 dóbr zap. pos. 5. 000 złp. ż. Annie Kosickiej, c. Waletnyna Trąmpczyńskiego stolnika sochaczew. z Teresy Miaskowksiej (f. 153v)

6307 (Nr. 196/198) 1754
Adam Chmielewski, s. o. Józefa Chmiel. z ol. Eleonory Jastrzębskiej, z I i Katarzyna Przybysławska, c. jo. Stanisława Przybysł. z ol. Marianny Malczewskiej, z. II małż. dożyw. (f. 154)

6308 (Nr. 196/198) 1754
Ignacy Leszczyc Dobrzycki, s. o. Franciszka sędziego gr. kalis. Biskupic. os. i Bystrzycy pus. w p. koniń. dziedzica z ol. Heleny Jaskólskiej syn, dobra te Franciszkowi Junoszy Gałeckiemu klanowi wieluń. sprzed. za 47. 000 złp. (f. 156v)

6309 (Nr. 196/198) 1754
Wojc. Rydzyński starosta dembnin. w im. sw. i żony Teresy Rogalińskiej, c. o. Romana R. z ol. Teofili Miaskowskiej, spadkobierczyni rodziców, kwituje Antoniego obecnego i Franciszka byłego dziedziców Piwonic i Floriana Łubieńskiego pisarza zs. sier. obec. zast. pos. tej wsi, kwit. z 10. 000 złp. z s. 50. 000 zł. z kontr. zast. między ol. Wład. B. starostą obec. wart. z I i Romanem Rogal. spis. w Piwon. 1738. 16/6 o zastaw na tej wsi (f. 157v) Wojc. Rydz. dz. wsi Jeżow p. kość. (f. 158)

6310 (Nr. 196/198) 1754
Wojc. Skrzyński dziedzic wsi Smołki w p. kaliskim, Kazimierzowi Skudlskiemu dz-owi Rososzyny, ojcu swemu adopc. zap. dług 1. 000 złp. (f. 158v)

6311 (Nr. 196/198) 1754
Józef Rożniecki, s. o. Józefa Roż. z ol. Anny Raszewskiej, ol. Franciszka Rasz. z ol. Konstancji Słoneckiej, c. o. Marcina Sł. pos. obu Tursków i Gołuchowa i Rozalii Krusińskiej, współspadkobierca dziada Słon., żony 1-o v. ol. Józefa Roż., 2-o v. obec. Wawrzyńca Potockiego (f. 159)

6312 (Nr. 196/198) 1754
Ernesta de Perchy, wd. 1-o v. po ol. Krystjanie Bredo 2-o v. po ol. Marcjanie Mielęckim cześniku żytomirskim z I i jej syn Andrzej Mielęcki z II Wojc. Strobiszewski i Joanna Miel. jej córka, małz. z III, Karol i Ludwik, bracia rodz. Bredy, jej synowie z IV komplan (f. 159v)

6313 (Nr. 196/198) 1754
Antoni Bielawski, s. o. Jana Biel. z Anny Karwosieckiej, żony 2-o v. ol. Karola Krzesińskiego, chorążego inflanc. 1-o v. zrodzony, do dziś dni dzierż. Bielejewa p. pyzdr. kwit. Wojciecha Wattę Kosickiego dziedzica tej wsi z sum (f. 167)

6314 (Nr. 196/198) 1754
Antoni Szkudlski, s. o. Bogusł. Szk. z ol. Joanny Szkudlskiej, dziedzic 1/2 Szkudli w p. kalis., na 1/2 tej wsi zap. s. 100 złp. siostrze swej rodz. pannie Ludwice Szk. (f. 170v)

6315 (Nr. 196/198) 1754
Prosper Stamirowski regens zs. wojew. kalis. mian. pl. brata rodz. Franciszka Stamirowsksegio (f. 175)

6316 (Nr. 196/198) 1754
Mikołaj Broniewski i Jadwiga z Rokossowskich małżonkowie, dziedzice wsi Łyczyno w p. kalis. z I i Elżbieta z Wężyków, wdowa 1-o v. po ol. Pawle z Kaliszkowic Załuskowskim podwojew. kalis., 2-o v. po ol. Michale z Niedzielska Madalińskim podsędku zs. wieluńskim, z II, kontrakt sprzedaży wsi Łyczyno s. v. 12. 000 złp. (f. 177)

6317 (Nr. 196/198) 1754
Świętosław Wilkostowski i Marianna z Gałczyńskich, c. o. Pawła Gałcz. z ol. Zofii Korytowskiej, zrodz. spadkobierczyni matki, obok Walentyna i ol. Joanny panny, bp. +-ej współspadkobierców, kwituje Franciszka z Iwanowic Koźmińskiego d. Będzieszyna i dworu na przedm. kalis. za bramą Wrocław. dziedzica obecnego, z 666 złp. z s. 1. 000 żłp. złp. przez ol. Mariannę Wojciechowską matce zezn. i Jan Taczanowski dz. Swienic (f. 179)

6318 (Nr. 196/198) 1754
Antoni i panna Ewa Nowowieyscy, ol. Józefa N. łowczego dobrzyń. z Konstancji Lipskiej, żony 1-o v. ol. Jana Mielęckiego, 2-o v. zrodzeni, ol. Józfa L. sty Parchowskiego, ol. Andrzeja L. miecznika poznań. matki zezn. brata rodz. syna, oraz ol. X. Jana L. Kardynała, bpa krak., bratanka rod. bp. +-go brat i siostra cioteczno- wujeczni rodzeni i tegoż starosty spadkobiercy obok Wiktorii Now. ż. Józefa Kurcewskiego siostry ich rodzonej, oraz Andrzeja Mielęckiego kap. reg. kon. królewiczów, brata swego przyrod. współspadkobiercy, mian. plentem Andrzeja m. kapitana reg. królewiczów brata przyr. (f. 182v) do spraw spadku po staroście

6319 (Nr. 196/198) 1754
Eweryst Mierucki i Tekla ż. Prokopa Linowskiego Karola panna, brat i siostry m. s. rodz. Mieruccy, ss. i cc. ol. Antoniego M. z ol. Kat. Kurcewskiej, spakobiercy swej matki, kwitują Chryzostoma Unruga z 1. 000 zł. z s. 3. 000 żł. przez Unruga 1735 r. ol. Kasprowi K. wujowi zapis., a spadłej po nim na 3 głowy: Katarzynę Kurc. matkę zezn., Mariannę 1-o v. Piotrowską, 2-o v. Czyżewską i Ludwikę pannę Kurcewskie po 1. 000 zł. każdej (f. 186v)

6320 (Nr. 196/198) 1754
Ewaryst Mierucki, s. o. Aaton. z ol. Katarz. Kurcewskiej, kwit. X. Józfa Mier. kanonika katedral. poznań., brata stryj., z wyd. sobie ruchom. po ol. ojcu z dekr. we wsi Łowęcice (f. 187v)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2390239123922393[2394]2395239623972398Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników