Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2394239523962397[2398]2399240024012402Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6382 (Nr. 204/ 205) 1763
Jakub Przespolewski dziedzic Droszewa, kwituje Michała Lasko de Kobierzycko Kobierzyckiego, ol. Jana i Barbary de Drwalewskie Kobierzyckich syna, dziedzica Pawłowa W. w pow. kaliskim, z sum (f. 82)

6383 (Nr. 204/ 205) 1763
Ignacy Kotarbski, ol. Stanisława Kot. z ol. Marianny Mańkowskiej, syn, dziedzic Wyskoci w p. kościań. Janowi Czyżewskiemu, ol. Stanisł. Cz. z Barbary Łukomskiej synowi, dziedzicowi dóbr Bieniewo za sumy 2: I 3. 000 złp. posag. Joanny z Czyż. Kotarbskiej, ż. Antoniego Kot. i II 666 złp. Marianny Kot., c. tegoż Antoniego Kot. z ol. ELżb. de Stawiskie Kot. (f. 86)

6384 (Nr. 204/ 205) 1763
Jan Taczanowski stolnik trębowelski ojciec, i Teofila z Taczanowskich żona Kazimierza Wielowieyskiego, stolnika z ol. Gertrudy Łubińskiej córka, X. Władysława-Aleksandra Pomian Łubieńskiego prymasa opiekuna i Feliksa Ł. ol. Celestyna Ł. podkomorzego JKMci z Pauliny z Szembeków, obecnie Potockiej, starościny guzowskiej, zrodzonego syna, ol. Florjana Pom. Łub. sdy pozn. nepota i spadkobiercę, Szczytnik w p. kalis., Kalinowy w p. sieradz. dziedzica, małol. pupila, kwit. z sum należnych jej obok: X. Marcina kanonika metropol. gnieźń. i warszaw., Mikołaja łowczego sier., Rozalii panny, Anny ż. Obińskiego podczaszego czerniech. braci i sióstr swych rodz. (f. 88) Kaz. Wielewieyski, s. o. Aleksandra W. z ol. Marianny Korytowskiej, (f. 89v) Kaz. W., brat rodz. Konstancji wd. po Ign. Kiełczewskim (f. 91)

6385 (Nr. 204/ 205) 1763
Józef Watta Kosicki, s. o. Jakuba W. K. wsi Wolenice p. pyzdr. zast. posesora z ol. Anny Bartoszewskiej syn, zap. s. 6. 718 złp. bratu rodz. Melchjorowi K. (f. 90)

6386 (Nr. 204/ 205) 1763
Wojciech Kosmowski, s. o. Kazim. K. z Marianny Boboleckiej, spadkob. ojca obok: Wincentego, Stefana, Macieja, Ignaceo dojrzałych, oraz: Jana, Augustyna, Stanisława małoletnich braci swych rodzonych, K-ich, w im. sw. i braci swych, kwit. Tomasza Gałczyńskicego posesora Gadowa p. koniń. z s. 3. 000 złp. (f. 92)

6387 (Nr. 204/ 205) 1763
Maciej Zabłocki dziedzic wsi Siewieruszki M. w p. sieradz., dobra te Walentynowi Żeromskiemu s. o. Józefa Ż. z ol. Marianny Nieradzkiej, zast. na l. 3 w 22. 000 złp. (f. 93) Brygida Zabł., c. Mac. z ol. Barb. Kowalskiej, żona Walentyna Ż. (f. 93) Walenty Jaxa Żęromski, s. o. Józefa z ol. Mari. Nieradzkiej, nepos. ol. Sebastjana Ż. z Anny Korzenickiej (f. 93v) zobow. się na 1/2 dóbr zap. posag, a raczej na pocz. pos. 6. 000 złp. Brygidzie Zabł., c. Macieja Z., wsi Skarzyn, Siewieruszki W. i M. w p. sier. dziedzica z ol. Barb. Kowal. (f. 93v)

6388 (Nr. 204/ 205) 1763
Wiktoria Raciborska, ol. Franciszka Racibor. i Katarzyny Łętkowskiej ol. Tomasza Łętk. córki, małżonków, córki, ol. Ludwika Łętkowskiego, bp. +-go siostrzenica, i współspadkob., żona zaś, Michała Moraczewskegio, kwit. Jana na Górnym Kiełczewie, Kiełczewskego chorążego kowal. sędziego dep. na T. Lubel. z woj. b. k., dziedzica części m. Koźminka, kwit. z 10. 500 zł. z ceny cz-i m. Koźminka, (z kontr. sprzed. z r. 1761) (f. 95)

6389 (Nr. 204/ 205) 1763
Jan Dzierzbicki w im. sw. i ż. Marianny Chmielewskiej c. o. Ignacego z ol. Katarzyny Kaczkowskiej, mian. pl. Jana Machelskiego (f. 98v)

6390 (Nr. 204/ 205) 1763
Eleonora Jerzmanowska, c. o. Józefa z Urszuli Waliszewskiej, żona Szymona Chmielińskiego, kwituje Adama Jerzmanowskiego, brata swego rodz. z 2. 000 złp. z ojc. i macierz (f. 99)

6391 (Nr. 204/ 205) 1763
Michał Jerzmanowski, s. o. Józefa z Urszuli Waliszewskiej, z działów brater. dziedzic części wsi Gorzuchy w p. kalis., brat rodz. Adama J. (f. 99v)

6392 (Nr. 204/ 205) 1763
Marianna Kłossowska, c. Stanisł. Kłoss. z Anny Domaradzkiej, żona Józefa Kretkowskiego, z 3. 000 zł. pos., zapisanych w kontr. małż. przed śłubem w Węgleszynie 20/XI ruku ub., s. v. 6. 000 złp. kwit. matkę (f. 101v)

6393 (Nr. 204/ 205) 1763
Ludwik Wittan, s. o. Jóżefa-Adama W. z ol. Rosnowskiej obok braci i sióstr spadkob. rodziców, mian. pl. pl. braci swych rodz. Stanisława i Józefa WW. (f. 102)

6394 (Nr. 204/ 205) 1763
Anna z Pogorskich, wdowa po ol. Stef. Szczypierskim mianuje plentem syna Józefa Szczypier. (f. 103v)

6395 (Nr. 204/ 205) 1763
Marcin i Leon Bończe Miaskowscy, klanice lędzcy, ol. Antoniego klana lędz. z ol. Eleonory Zabłockiej, zrodzeni synowie, w im. sw. oraz Walentyna M. brata swego rodz. im. po + Aneksandra M. brata stryj. rodz. bp. +-go spadkobiercy, z I i Stefan, Walenty i Jakub Mąkowscy, bcia m. s. rodzeni, ol. Doroty z Mąkowskich Miaskowskiej, spadkobiercy, z II komplan (f. 105) Dorota z Mąk. wd. po ol. Maks. Miask. dziedzicu d. Krzyżanki, Kotlin i in. (f. 105v)

6396 (Nr. 204/ 205) 1763
Łucja Skórzewska, c. o. Antoniego Skorz. z ol. Anny Jackowskiej, wdowa po ol. Antonim Pagowskim, podniosłą 7. 000 zł. na poczet pos. z ojc. i mac. od Pawła, Marcina i Kaspra, bci swych rodz. Sk., ss. o. Anton. dziedzica Mącznik w par. Skalmierzyc. p. kalis. z ol. Jack. (f. 108)

6397 (Nr. 204/ 205) 1763
Jan Kozierowski, s. o. Kaz. K., z Ludwiki Malechowskiej s. 1. 802 złp. zap. ol. ojcu przez Adama Romiszewskiego 1739 r. i 1. 620 złp. prowiz., ced. Franciszkowi z Iwanowic Koźmińskiemu pos. Górzna (f. 108v)

6398 (Nr. 204/ 205) 1763
Jan Dobrzycki w im. sw. i Rozalii i Tadeusz Woynicz w im. sw. i Marcjanny Wittanówien, sióstr m. s. rodz., żon swoich, oraz Magdalena i Katarzyna, siostry m. s. rodzone Wittanówny, panny, mian. pl. brata rodz. ich Józefa Wittana (f. 109) one ol. Józefa W. z ol. Bogumiły Rosnowskiej, pochodzącej od ol. Prokopa R. z Konst. Skorzewskiej, córki

6399 (Nr. 204/ 205) 1763
Franciszek Dzik z Kożuchowa Kożuchowski cześnik kaliski, s. o. Aleks. K. cześnikowicza wieluń. z ol. Ludwimy Boruckiej klanki b. kuj., wsi Zeronice, Zeroniczki, Wola Kałkowo os. i Ostoja pus. w p. orłow. obok innych spadkob. dziedzic, wedle kompl. z r. 1763, między Stanisławem cześnikowiczem wieluń. stryjem z I i Stanisławem sędzicem wiel. bratankiem i obecnym zezn. K.K. z II, s. v. 16. 000 złp. zobow. się dobra poprz. poprzedniemu Stanisławowi K. cześnikowiczowi wieluń. rezygnować (f. 109v)

6400 (Nr. 204/ 205) 1763
X. Józef Broniewski, prob. Kobyliński, dziekan Krotoszyński, kwituje Piotra Radońskiego cześnika nowogrodz., dziedzica Starkowca z 850 zł., czynszu od sumy 1. 500 złp. zap. kościołowi kobyliń. przez ol. Hieronima Naramowskiego 1680 (f. 111v)

6401 (Nr. 204/ 205) 1763
Józef z Osin Wężyk, miecznik wieluński, ks. Walentyna bpa chełmskiego plent i brat rodz., mian. pl. Eufrozynę Podoską, wd. po Niemojewskim chorążym ostrzeszow. (f. 112v)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2394239523962397[2398]2399240024012402Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników