Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2396239723982399[2400]2401240224032404Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6422 (Nr. 204/ 205) 1763
Marcin i panna Marianna Bąkowscy, rodzeństwa rodz., po podnies. prow. od sumy u Konst. z Cieleckich Działyńskiej wojewodziny malb. mian. pl. pl. Jana Krzyżewskiego i Wiktorię B. siostrę rodz. swoją małż. (f. 141v)

6423 (Nr. 204/ 205) 1763
Franc. Dzik z Kożuchowa Kożuchowski cześnik kalis. dziedzic wsi Grudzielec p. kalis. z I i Jan Trzebiński z II kontrakt 3 let. dzierż. tej wsi s. v. 49. 880 złp. (f. 142v)

6424 (Nr. 204/ 205) 1763
Jan Trzebiński dziedzic Jankowa Kościel. p. gn. wedle kohtr. z 1762. 21/4, dobra te sprzed. za 44. 000 złp. Michałowi Dorgosław Skorzewskiemu podkomorzemu pozn., ście pyzdr. i kiszewskiemu (f. 143v)

6425 (Nr. 204/ 205) 1763
Aleksy Skrzypiński, pisarz gr. kaliski, s. o. Stanisława Skrzyp. z ol. Anny Jagodzińskiej 1-o v. zrodz., dziedzic Pabjanowa p. kalis. z I i Antoni Otto Trąmpczyński s. o. Walentyna stolnik sochaczewskiego z ol. Miaskowskiej, z II kontrakt 3 let. zast. Pabjanowa, s. v. 70. 000 złp. (f. 145)

6426 (Nr. 204/ 205) 1763
Katarzyna Ciesielska, wd. po ol. Józ. Miaskowskim w im. sw. i panny Agnieszki M. małol. córki swej, do windyk sum na córkę po ojcu spadłych mian. pl. Józefa Kamińskiego (f. 146)

6427 (Nr. 204/ 205) 1763
Wawrzyniec Goliński, s. o. Kaz. G. z ol. Marianny Zagórskiej, ol. Jana G. dz-a Bronowa bratanek s. 1. 000 zł. z ceny tej wsi przez ol. Jana Skrzetuskiego pis. gr. kal. i dz-a Bronowa stryjowi zezn. zapis. do dziś dnia na Br. zostającą, ced. Aleksemu Skrzypińskiemu pisarzowi gr. kalis. (f. 147)

6428 (Nr. 204/ 205) 1763
Teofila z Gembarthów, wd. po ol. And. Kożuchowskim, cześnikowiczu wieluńskim, posesorze Woli Drorzewskiej i Kakawy, po ol. mężu pani dozywotnia, kwit. Franciszka Dzika K. cześnika kalis. z 6. 000 zł. (f. 148)

6429 (Nr. 204/ 205) 1763
Piotr Woyszycki, ol. Pawła W. z ol. Anny Łazińskiej, ol. Jana Ł. i Zofii Mikołajewskiej małż., córki, zrodzony syn, Franciszka, Wojciecha oraz Barbary ż. Tom. Leśniewskiego braci i siostry swych rodzonych W-ich, z tejże Łaz. zrodzonych, ich plent, umoc. w gr. łęczyc. 1763, s. 1. 000 złp. ol. Zofji z Mikoł. Łaz. babki posag., spadłą na matkę zezn. jako na jedyną spadkob., będącą na Giżycach odebrał od pos. tej wsi Barb. Doruchowskiej wd. po ol. Stanisł. Gosławskim łowczym wieluń. (f. 149v)

6430 (Nr. 204/ 205) 1763
Michał Skrzypiński, ol. Wojc. S. z ol. Franciszki Pomianowskiej, ol. Jana Pom. z ol. Anny Jedleckiej ol. Kazimierza J. cz. wsi Bartodzieje p. kal. dziedzica córki, ol. zaś Wojciecha J. bp. +-go siostry rodz., zrodz. córki, zrodz. syn i po ol. Wojc. dziadzie i po ol. Annie z Jedl. Pomian. babce spakob. jak też i po ol. matce, obok: Andrzeja, Franciszka i Józefa braci swych rodz., prawa swe do tego spadku ced. bratu rodz. Józefowi S. (f. 150)

6431 (Nr. 204/ 205) 1763
Franciszka Jedlecka, c. o. Wojc. z ol. Anny Poklateckiej żona Jakuba Iwanowskiego, prawa do spadku po ojcu ced. Józefowi Skrzypińskiemu, s. o. Wojc. S. z ol. Franc. Pomianowskiej (f. 153)

6432 (Nr. 204/ 205) 1763
Franciszek Dzik z Kożuchowa Kożuchowski, cześnik kal., ol. Aleks. cześnikowicza wiel. z ol. Ludwiny Boruckiej klanki b. k. syn, ol. Stanisława K. cześnika wieluńsk. i Konstancji Pienickiej nepos, ol. Andrzeja K. bp. +-go bratanek i obok Stanisława K. cześnikowicza wieluń. brata, oraz Stanisława sędzica zs. wiel. bratanka, i Ludwiki ż. Adama z Białej Szypowskiego pisarza gr. bydgosk siostry ol. poprz. Andrzeja K. bp. +-go rodzonych współspakobierca, wsi Karsy dziedzic, zap. s. 30. 000 złp. Stanisławowi cześnikowiczowi wiel. stryjowi, Stanisławowi sędzicowi wiel. bratu stryj. i Ludwice Szypowskiej ciotce swym rodzonym, ol. Andrzeja K. cześnikowicza wieluń. bratu, bratankowi i siostrze rodzonym, mocą kompl. spis. w d. Lipicze 1763. 30/VI (f. 154v)

6433 (Nr. 204/ 205) 1763
Antoni Grzywiński, komornik zs. inowrocł., mąż ol. Faustyny Zielonackiej, wdowy po ol. Apolinarym Bielawskim, w im. sw. i córki swej Małgorzaty Grzyw. kwit. Antoniego Gorzeńskiego stolnika kalis. Borysławic Kościelnych i Bielawki wp. kon. dziedzica z 2 sum: I 3. 366 złp. należ. córce pos. z subst. macierz., tj. z s. 16. 100 zł. ol. Faustyny własnej a zapis. przez Gorz. 1757 pod zastaw tych dóbr, (spadła na 3 głowy: Michała, Krystynę ż. Jana Kantego Gołembowskiego komor. gr. sier. Bielawskich, dzieci ol. Apolinarego B. podstolego gostyń. i Fautyny Z. i Małgorzatę Grzyw. c. zezn.) i II 900 zł. zezn. własną, z nich zaspokojony (f. 155v) Ant. G. mąż Petronelli Słubickiej wd. 1-o v. po ol. Piotrze Cywińskim dziedziczki Turzynowa p. łęcz. (f. 156v)

6434 (Nr. 204/ 205) 1763
Szymon Krzyżanowski, ol. Mac. z ol. Ter. Broszkowskiej ol. Franciszka Br. i Katarzyny Mielęckiej, z Adama M. i Katarzyny Wężykówny pochodzącej, córki, syn, i obok Michała i Joanny, ol. Grzegorza Kruchowskiego żony, wdowy, brata i siostry swych rodzonych ol. Adama i Kat. z Wężyków Mielęckich z matki pradziadów swych, a ol. Stanisława Borysławskiego 1/2 wsi Ciechel dziedzica Kredytorów spadkobierca, rodzeństwa plent, kwit Franciszka Dzika Kożuchowskiego cześnika kalis., obec. dz-a d. Ciechel z 666 złp. (f. 157v)

6435 (Nr. 204/ 205) 1763
Barb. z Kalszteynów, ż. Anton. Kurcewskiego, s. 644 zł. po ol. wuju Melchiorze Tomickim (ol. X. Tomicki kanonik gn. Melchjora T. brat rodz. sprzedał był 57. 3/8 Jankowo Janowi Trzebińskiemu) ced. Janowi Trzeb. (f. 158)

6436 (Nr. 204/ 205) 1763
Kat. Gliszczyńska, c. Macieja Gl. pisarza zs. kalis. z Rozalii Cywińskiej, żona Mikołaja Kuczkowskiego, regenta gr. kalis. kwit. rodziców z 10. 000 zł. pos. (f. 160) Mik. K. dz. Kuczkowa i Chrzanowa p. kal. (f. 160v)

6437 (Nr. 204/ 205) 1763
Tomasz Lisiecki plent brat rodz. Kazimierza L. pełnol., oraz braci rodz. Józefa i Jana LL.. mołol. kwit. Kajetana Radolińskiego skarbnika poznańsk. dziedzica dóbr Dębe Biernatki z prow. od s. 15. 217 złp. z ceny tych dóbr z kontr. sprzed. między zezn. z I i skarb. z II 61. 28/7 spis (f. 161v)

6438 (Nr. 204/ 205) 1763
Feliks Miniszewski, ol. Andzeja M. zastaw. d. Leziona w p. kalis. syn, kwit. Józefa Korytowskiego dziedzica d. Oszowica (f. 167)

6439 (Nr. 204/ 205) 1763
Józef Stocki, s. o. Stef. z Konstancji Pągowskiej, matki plent, kwit. Michała Kalsztyna obec. dziedzica 1/2 Myśliborza, z. 6. 000 zł. sumy posag, 1736 w gr. kalis. zapis. i z 3. 000 długu matce jako przyszłej żonie przez ojca zezn. zapis. (f. 167v)

6440 (Nr. 204/ 205) 1763
Scholastyka Stęmpczyńska, c. o. Egid. z ol. Teresy Kąkolewskiej 2-o v. zrodzona, w tow. brata rodz. Macieja kwit. Andrzeja i Elżb. z Małachowskich Bogdańskich z prow. od s. 1. 000 złp. z s. 2. 000 zł. z kontr. sprzedaży dokonanego między Mac. St. z I i ol. Marcinem Małach z II co do dóbr 1/2 Brzezia (f. 168v)

6441 (Nr. 204/ 205) 1763
Piotr Fundament Karsznicki podczaszyc wieluński, dziedzic wsi Tyminiec w p. kalis., zap. 1. 000 zł. kościołowi w Stawie (f. 170) na tej wsi T.Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2396239723982399[2400]2401240224032404Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników