Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2398239924002401[2402]2403240424052406Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6462 (Nr. 204/ 205) 1763
Maciej-Kazimierz na Wyrzykach Wyrzykowski susceptant gr. kaliski, dziedz. swój dwór na ulicy zamkowej w Kaliszu, Florianowi Kierzyńskimu s. Andrzja K. zobow. się za 200 złp. sprzdać (f. 209)

6463 (Nr. 204/ 205) 1763
Józef Grabiński, ol. Jakuba Gr. z Julianny de Zayglice zrodz. syn, mąż Teresy Kamińkiej Józefa Kam. z Joanny Lubstowskiej, żony 1-o v. ol. Wład. Tomickiego, 2-o v. zrodz. córki, kwit. Fabiana Parczewskiego, s. o. Jana P. z ol. Trąmpczyńskiej, dziedzica wsi Kurów Gniazdów z 500 złp. (f. 211v) Józef Gr. dz d. Bielczów (f 211)

6464 (Nr. 204/ 205) 1763
Walenty Łukomski, s. o. Józefa Ł. z Marianny Modlibowskiej, brat rodz. X. Kazimierza Piotra i X. Stanisława prob. Lutyńskiego, i Apolonia Ł. siostra ich rodz., ż. Antoniego Kąsinowskiego z I i oraz Maciej i Kazimierz Potoccy, ss. o. Józefa P. z ol. Wiktorii Rudnickiej, ol. Zygmunta Rudnickiego, z ol. Apolonii MIeszkowskiej 2-o v. nepoci, ol. Krzysztofa Mieszk. podsędka wschow. i Kunegundy Bułakowskiej pronepoci, z II ugoda (f. 214)

6465 (Nr. 204/ 205) 1763
Zygmunt z Osin Wężyk, ol. Zygmunta z O. W. i Elżbiety z Siemikowic Radoszewskiej małż. syn, Teresy ż. 1-o v. ol. Stanisława Baryckiego, 2-o v. obec. ż. Antoniego Dominikowskiego, Wiktorii, ż. Mikoł. Rigłowskiego, Marianny panny żyjących i ol. Jana z O. Wężyków brat rodz. i po bp. +-ci ol. Jana W. obok sióstr tych spadkobierca, kwit. Mariannę z Białej Szypowską, ol. Karola z B. Sz. z ol. Ludwiki Łączkowskiej, ż. 1-o v. ol. Karola z B. Szyp., 2-o v. ol. Jana z Osin Wężyka, 3-o v. żony Adama Truszkowskiego, 1-o v. zrodzona córka, panna, kwit. z 1. 300 złp. (f. 217) rodz. stryj Mariany Sz. Adam z B. Sz. pisarz gr. byd. g (f. 218v)

6466 (Nr. 204/ 205) 1763
Franciszek Bardzki, ol. Antoniego B. z Katarzyny Piątkowskiej, obecnie żony Jana Zeromskiego 1-o v. zrodzony syn, cz-i Jaroszewic M. s. Mokrych w p. kon. dziedzic, w im. sw. i żony Rożalii Baryckiej siostry rodz. ol. Stanisława baryc. bp. +-go i jego jedynej spdkob., kwit poprzed. Wężyków (f. 219)

6467 (Nr. 204/ 205) 1763
Jan Czyżewski, dziedzic Bieniewa w p. kalis. mian. plentem szwagra swego Antoniego Kotarbskiego, męża Joanny Cz. siostry swej rodz. (f. 221)

6468 (Nr. 204/ 205) 1763
Franciszek Kleyna burgr. gr. wałec., Będzieszyna p. kalis. b. posesor zastawny (f. 221v)

6469 (Nr. 204/ 205) 1763
Wojc. Zaręmba Tyminiecki podczaszy dobrzyński, s. o. Zygmunta podwojew. wieluń. z ol. Krystyny Masłowskiej, z I i Joanna Chłapowksa, c. o. Stanisł. z ol. Barb. Zułtowskiej z II małż. dożyw. (f. 222v)

6470 (Nr. 204/ 205) 1763
Karol Borzymowski, ol. Jana B. burgr. zs. wschow. z ol. Beaty Zychliskiej, zrodz. syn, ol. Jana Borz. wsi Strzyżew i Bugaj w p. kalis. dziedzica, bp. +-go, brat rodz. i po bp. +-ci obok Władysława B. brata swego rodz. spadkobierca, Strzyżewa i Bugaju były współdziedzic, wedle zobow. danego przez zezn. i brata jego rodz. Władysława B. w r. 1759, te swoje byłe dobra dziedz. Wojciechowi Zaręmbie Tyminieckiemu, podczaszemu dobrzyń., s. o. Zygmunta T. podwojewodz. z. wieluń. z ol. Krystyny Masłowskiej podstolanki wieluń. za 80. 500 złp. sprzed. (f. 223v)

6471 (Nr. 204/ 205) 1763
Magdalena Czyżewska, c. o. Stanisł. z Barbary Łukomskiej, dziedzicki 1/2 Bieniewa p. kalis. zrodzone wdowa po ol. Janie Gliscińskim pisarzu gr. koniń. kwit. Jana Czyżewskiego brata swego rodz. z tychże rodziców 1/2 Bieniewa, obec dziedzica z 3. 000 zł. na poczet pos. astygnowanego jej po równi z siostrami (f. 225)

6472 (Nr. 204/ 205) 1763
Piotr Wierzchleyski, ol. Jana syn, do podnies. 100 zł. z sumy 2. 000 złp. zabezp. na wsi Sulmów W. p. sier. a spadłej po ol. ciotce Mariannie z Wierzchl. Bronikowskiej, mian. plentem brata rodz. Kaspra W. (f. 226)

6473 (Nr. 204/ 205) 1764
Marcin Wągrowski stolnik smol., s. o. Andrzeja W. z ol. Anny Rogowskiej, z I i Marianna Zakrzewska, c. Stanisł. Drywy Z. podkomorzego wendeń. z Justyny Bielickiej z II małż. dożyw. (f. 1)

6474 (Nr. 204/ 205) 1764
Ignacy z Wybranowa Chlebowski, Antoni Poraj Goczałkowski, Franciszek Zieliński kuratorzy Abrahama Chlebowskiego miecznika wieluń., ol. Mikołaja Chl. klana kalis. sty liw. brata rodz. i spakobiercy, w im. sw i Abrahama, kwitują Anną z Swinarskich wd. po klanie bp. +-ym z wyd. pew rzeczy ruch. po klanie, wedle inwent. spis. 14/I r. b. (f. 3)

6475 (Nr. 204/ 205) 1764
Ignacy i Franciszek Strzeleccy, ss. o. Józefa S. i Jadw. Gorczyńskiej, w im. sw. oraz: Barbary, Katarzyny i Wiktorii panien, sióstr swych rodz. (f. 3)

6476 (Nr. 204/ 205) 1764
Marianna Chlebowska, wdowa po ol. Janie Chl. ol. Mikołaja Chl. klana kalis., sty liw., i Abrahama miecznika wieluń. siostra rodz., kwit. syna swego Ignacego Chl., kuratora Abrahama Chl. (f. 4v)

6477 (Nr. 204/ 205) 1764
Jan Poraj Goczałkowski podstoli mielnicki, w im. sw. i Józefy Zielińskiej żony swej, kwit. brata jej rodz. Franciszka Ziel. kuratora Abrahama Chlebowskiego (f. 5)

6478 (Nr. 204/ 205) 1764
Mikołaj Korytowski, ol. Rosłana Koryt. z ol. Barb. Czołkowskiej syn, rob. testament dat. 1764. 5/1 we wsi Wolica (f. 6) żona Ludwika Goczałkowska i z niej córka Marianna zap. 12. 000 złp., gdyby umarły przejdzie to na Rozalję Ostrowską córkę z I żony. Są i inne sumki i inne legaty. poch. w Tłokini na . cm

6479 (Nr. 204/ 205) 1764
Joanna Lubstowska, ol. Rafała klanica kruświc. z ol. Eleonory Latalskiej, córka, wdowa po ol. Władysławie Tomickim, 2-o v. żona Józefa Kamińskiego, matka Teresy Kam. ż. Józefa Grabińskiego, i Marianna Tom. ż. 1-o v. Jana Połuckiego, 2-o v. ż. Szymona Kwiatkowskiego, oraz Ignacego Kamińskiego (f. 107)

6480 (Nr. 204/ 205) 1764
Ewa Ostrowska, c. o. Mikoł. Ostr. z ol. Marianny Wolińskiej, żony 1-o v. ol. Jackowskiego, 2-o v. ol. Ostr. wdowa po ol. Antonim Woyciechowskim, s. 900 zł. pozostałą z s. oryg. 1. 000 zł. zapis. test. ol. Dominik Bogwickiego matce zezn. ced. Józefowi z Zimniej wody Leśniowskiemu łowczycowi dobrzyń. (f. 14)

6481 (Nr. 204/ 205) 1764
G. Mac. Machnacki w im. sw. i ż. Reginy Maniszewskiej (f. 14v) kontr. z pewnymi mieszcz. kalis.Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2398239924002401[2402]2403240424052406Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników