Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2388238923902391[2392]2393239423952396Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6261 (Nr. 196/198) 1754
Antoni Kotarbski, ol. Wojc. K. z ol. Teresy Sobockiej, zrodzony syn, ol. Elżbiety Stawskiej, obecnie X. Antoniego St. kanonika wiślic. z ol. Agn. Niemojewskiej córki, mąż, z prow. rocz. od s. 10. 000 zlp. przez teścia zezn. zap., z praw dożyw. rezygnuje na rzecz wychow. pupilów (f. 51)

6262 (Nr. 196/198) 1754
Maciej Przeradzki, ol. Wawrzyńca P. z ol. Konst. Malczewskiej, 2-o voto żony ol. Sokołowskiego sędziego zs. brzesk. kuj., 1-o v. zrodz. syn, ol. zaś Stanisława z W. Wrzący Sokołowskiego klana b. k., ol. Wojciecha z Malcz. 2-ov. zrodzonego, brat przyr. i po jego bp. +-ci współspadkobierca, mian. pl. pl. synów swych: Józefa i Jana P-ich (f. 56v)

6263 (Nr. 196/198) 1754
Karolina Mierucka, ol. Anton. M. z ol. Katarz. Kurcewskiej córka, w tow. Jana M. stryja rodz. mian. pl. pl. Piotra i Antoniego Starzyńskich, bci rodz. stryjów swych wuj. rodz. (f. 57v)

6264 (Nr. 196/198) 1754
Józef Szkudlski, s. o. Anton. z ol. Kat. Kobielskiej, spadkob. ol. matki z siostrą swoją rodzoną, s. 500 złp. z sumy oryg. 1. 000 zł. ol. matce przez ol. Jana Jackowskiego, podstolego kruświc. wsi Boczków p. kalis. zast. posesora zapis., ced. Józefowi Malczewskiemu mężowi Konstancji Jack. wd. 1-o v. po ol. Stanisł. Nieniewskim (f. 61v)

6265 (Nr. 196/198) 1754
Franciszek Leszczyc Dobrzycki, s. o. Stanisł. z ol. Zofii Hryniewieckiej, mian. pl. bratanka swego Hieronima L. D. (f. 63)

6266 (Nr. 196/198) 1754
Józef Bartochowski, s. o. Kaz. B. z ol. Konst. Mycielskiej, w im. sw. i Ewy z Bartoch wdowy po ol. Andrzeju Kotarbskim, siostry swej rodz. (f. 65)

6267 (Nr. 196/198) 1754
Zygmunt Kiedrowski mąż Marianny Wolickiej wd. 1-o v. po ol. Józ. Pruszkowskim, oraz: Kajetana, Aleksandra, Anny i Jadwigi P-ich dzieci jej, kwit. X. Antoniego Pr. kanon. łask., prob. Kleczew z 472 złp. (f. 67v)

6268 (Nr. 196/198) 1754
Stanisł. Korab Żbikowski, komornik zs. pozn., s. o. Adama K. Zb. z Jadwigi Przetockiej, mian. pl. (f. 69v)

6269 (Nr. 196/198) 1754
Rozalja Błaszkowska, c. o. Józefa Bł. z Teresy Karskiej, żona Józefa Potockiego, kwit. matkę z ojc. i macierz. (f. 70)

6270 (Nr. 196/198) 1754
Faustyna Zielonacka, wdowa po ol. Apolinarym Bielawskim, podstolim gostyńskim, w im. sw. oraz: Michała i Krystyny B-ich dzieci swych im. mian. pl. pl. (f. 72)

6271 (Nr. 196/198) 1754
Ignacy Junosza de Gałki Gałecki, starosta bydgoski, s. Franciszka G. kalna wieluń. i Ludwiki Poniatowskiej plent ojca brata stryj. - rodz. ol. Zofii-Anny Gałeckiej, ol. Franciszka-Zygmunta J. G. wdy poznań. córki, bp. +-ej, spadkobiercy jej, z I i Mikoł. z Wybranowa Chlebowski, sta liwski, ol. Aleksandra chor. wieluń. i Krystyny z Radomicka Daleszyńskiej syn, Gołuchowa w p. kalis. tak mocą praw od ol. Mikołaja z Wybranowa Swinarskiego, ol. Bartłom z W. Sw. i Anny Mycielskiej syna ol. Maciejowi Krzyckiemu klanicowi nakiel., mężowi 1-emu Anny Swinarskiej obecnie Chlebowksiej, generowi Mikołaja Sw. 1736 sced. a zeznającemu sced. 1753 przez Weronikę Krzycką ol. klanica z Anny Swin. córkę, ż. Mac. Mycielskiego klanica sier. nabywca z II, kwit. się (f. 76)

6272 (Nr. 196/198) 1754
Anna Jankowska, c. o. Jana i Barbary J. J., wdowa po ol. Ludwiku Poniatowkskim, 2-o v. ż. Franciszka Bogusławskiego, w tow. Anton. Skorzewskiego dz-a Mącznik (f. 85)

6273 (Nr. 196/198) 1754
Stanisł. Helmicht, podstoli drokicki, w im. sw. i żony Marianny Gorskiej (f. 86)

6274 (Nr. 196/198) 1754
N. Marcin Chylewski, s. o. N. Jana Ch. z G. Anny Chabielskiej, obecnie Wnurowskiej (!), 2-o (!) v. zrodzony kwit. radę miasta Nowe Zduny z sumy (f. 89)

6275 (Nr. 196/198) 1754
Wojc. Watta Kosicki, s. o. Jakuba Wolenic w pow. pyzdr. zastaw. posesora, z ol. Anny Bartoszewskiej spadkob. rodziców obok: Jakuba, Melchjora i Józefa braci swych rodz. Kosickich, swoją porcję ojc. i mac. tj. kwotę 4. 500 złp. z sumyu 5. 594 złp. z dekretu kondesc. w Wolenicach 1753 zapadłego ceduje Marjannie z K. Borysławskiej, ol. Franciszka K. córce, bratanicy swej (f. 89v)

6276 (Nr. 196/198) 1754
Walentyn Rokossowski, s. o. Anton. z ol. Franciszki Trzcińskiej, dziedzic Młynowa i części Głuchowa w p. kalis., zobow. się na 1/2 dóbr zapewnić pos. 2. 000 złp. żonie Salomie Głogowkskiej, c. Józefa Gł. z Marianny Stoińskiej (f. 91v)

6277 (Nr. 196/198) 1754
Kasper z Komorza Wolicki części Morawek p. kalis. zast. pos. mocą cesji dokonanej przed aktami ław. Regio montanae (!) przez Piotra Turoboyskiego ol. Waleriana T. z ol. Kat. Wolickiej syna, i ojca i matki swych spadkobiercę, z I i Andrzej Dąbrowski z II kontr. 3 l. dzierż. cz. Morawek s. v. 2. 200 złp. (f. 93)

6278 (Nr. 196/198) 1754
Teresa Bielczewska, c. o. Floriana B. z ol. Elżb. Bąkowskiej, wdowa po ol. Andrzeju Wężyku, ol. Urszuli Bielczewskiej, ol. Łukasza Wolińskiego żony siostrzenica, ol. Franciszka Wol. siostr cioteczna, z I i Jan Dębski w im. sw. i Michała D. brata swego rodz. młodszego i Mikołaj Kozłowski w im. sw. i Bogumiły Dębskiej ż. swej, ol. Szymona D. z Anny Bielcz. córki, ol. Urszuli z Bielcz. Wol. nepotki i wspólspadkob. z II i Wojciech Skrzypiński, w im. sw. i żony Franciszki Pomianowksiej, ol. Jana Pom. z ol. Anny Jedleckiej, córki, ol. Kazimierza J. z Jadwigi Wolińskiej, ol. Łukasza Wol. d. wsi Zakowic dziedzica siostry rodz., nepotki, z III, kompromis (f. 93v)

6279 (Nr. 196/198) 1754
Kajetan Radoliński części Pruszkowa i Podlesia dziedzic, części Zagórzyna i Podlesia innej od Radońskich zast. pos. z I i Aleksander Sakowksi kap. reg. JKMci z II, kontrakt. dzierż. Pruszkowa, Zagorzyna, Podlesia, s. v. 6. 000 złp. (f. 94)

6280 (Nr. 196/198) 1754
Jan-Antoni Czarniecki, s. o. Szymona z Konstancji Lubiatowskiej, w im. sw. oraz: Seweryna, Walentyna, Stanisława i Hipolita, braci swych rodzonych, (f. 94v) Konstancja Lubiat., c. o. Wojc. L. dziedzica Strzegowa, wdowa po Szymonie Czarneckim, i po Stefanie Grabińskim cześniku dobrzyń., rezygnację dóbr Strzygowa dokonaną na rzecz synów w r. 1731 aprobuje (f. 95) a synowie jej aprobują rez. tej wsi dokonaną 1731 na rzecz ojczyma i odstępują od manifestacji pw. tej tranzakcji (f. 94v)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2388238923902391[2392]2393239423952396Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników