Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2387238823892390[2391]2392239323942395Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6241 (Nr. 196/198) 1754
Ludwik Dobrzycki, s. o. Michała D. z ol. Barbary Trzcińskiej, w im. sw. oraz: Ignacego, Franciszka, Ludwika, Maksymiljana, Jadwigi, Dobrzyckich ol. Józefa D., brata rodz. zezn., z Róży Morawskiej zrodzonych dzieci, bratanków i bratanicy swych rodz., mian. pl. Hieronima L. Dobrzyc. brata swego stryj. (f. 3v)

6242 (Nr. 196/198) 1754
Karzarzyna z Gałczyńskich i Antoni Skrzetuscy małż., byli dziedzice 1/2 Wilczkowa w p. sieradz., ona w tow. Stanisława G. brata swego rodz., dziedzica wsi Imiełków w p. koniń., kwit. Tomasza Gałczyńskiego, ol. Kaspra Gałcz. z ol. Barbary Zielonackiej, syna, obecnego dziedzica Wilczkowa, z. 11. 000 złp. (f. 5v)

6243 (Nr. 196/198) 1754
Ludwik Bogusławski, s. o. Wojc. z ol. Joanny ze Skrzynna Duninówny, cz-i m. Sobótki p. kalis., obok Leopolda B. regenta zs. pozn., brata rodz., dziedzic, w im. sw. i tegoż brata, oraz jako plent Maksymiljana B. z I i Bartłomiej B., s. o. Franciszka B. z ol. Anny Słoneckiej, posesor cz-i Sobótki z II, kompromis (f. 7)

6244 (Nr. 196/198) 1754
Piotr Sokolnicki, b. chorąży pozn., obecnie mieszk. w klaszt. Reformatów chockich, brat 3-go zak., kasuje dawniejsze testamenty, i rob. ostatni spis. 1752. 29/12 (f. 11v) Dziedzic d. Karmin, Karminek i Skrzypnica p. kalis., na tych dobrach zap. s. 20. 000 złp. córce swej Barbarze S. urodz. z ol. Anny Gajewskiej klanki santoc., żonie 1-o v. ol. Wojciecha Koźmińskiego sędzica zs. kalis., 2-o v. obecnie Franc. Klińskiego, sędzica zs. tczew., jako ulepszenie jej pos. w wysok. 20 tys. już wypłaconego (f. 11v)

6245 (Nr. 196/198) 1754
Antonina z Nossowiczów, c. Józefa N. z Mari. Przyłuskiej, wdowa po ol. Wojc. Ulatowskim, oblat. regest z rzeczy pozost. po mężu, spisany 1753. 4/8 (f. 12, 13)

6246 (Nr. 196/198) 1754
Wojciech Małachowski, ol. Jana-Franc. M. z ol. Doroty Potockiej, syn i ol. X. Potockiego kantora łęczyc., współspadkobierca, Siewieruszek W. i M. w p. sieradz. 1/3-ej cz. mocą działów dziedzic, z I i Maciej Zabłocki, s. o. Jana z Zabłocic Z. z Heleny P. z II, kontr. sprzed. tych dóbr, s. v. 10. 000 złp. rob. (f. 16v)

6247 (Nr. 196/198) 1754
Józef Zielonacki, s. o. Michała Z. z ol. Antoniny Gorskiej, jedyny spadkob. rodziców, s. 3. 000 zł. zapis. ojcu 1726 skryptem przez seniorów synagogi kalis. ced. Józefowi Łempickiemu, s. Antoni. Łemp. z Marianny Strobiszewskiej (f. 25)

6248 (Nr. 196/198) 1754
N. And. Chylewski, s. o. G. Jana Ch. suscept. gr. kal. z ol. N. Jadwigi Sudzinskiej, 1-o v. zrodz., ojca współspadkob., mian. pl. X. Mateusza Chyl. notar. kapit. i konstyst. kalis. brata swego rodz. (f. 27)

6249 (Nr. 196/198) 1754
Józef z Zimnejwody Leśniowski, ol. Michała z ol. Zofii Swiechowskiej syn, łowczy pow. ostrzeszew. zapisuje 5. 000 złp. Dorocie Wieruszownie Niemojewskiej ol. Felicjana W. N. z Anny Wieniaskiej (?) córce, pannie, ż. swej przyszłej (f. 30)

6250 (Nr. 196/198) 1754
Stanisł. Szczypierski, dóbr Gostynie były, a 1/2 Czachór w p. kalis. obec. dziedzic poddanych pew. z Gostyni, wył. przy sprzed. tej wsi Walentynowi Bogdańskiemu 1731, sprzedaje teraz Aleksandrowi-Ludwikowi Pretwicowi dz-owi 1/2 Ociąża (f. 32v)

6251 (Nr. 196/198) 1754
Walentyn Rokossowski, ol. Ant. z ol. Franciszki Trzcińskiej dziedziczki Młynowa z przyl. p. kalis., syn, po matce spadkob., na wsiach Młynowo i cz-i wsi Głuchowy zap. s. 3. 000 zł. Salomei Głogowskiej, c. Józefa Gł., z Mari. Stoińskiej, żonie swej (f. 33)

6252 (Nr. 196/198) 1754
Melchjor Drogosław Skorzewski, s. o. Kaz. z ol. Zofii Naramowskiej, dziedzic Pomarzanowic w p. gn., zap. s. 5. 000 złp. Franciszce Szczanieckiej, c. o. Franciszka Szcz. z ol. Konstancji Wilczyńskiej, żonie swej (f. 33v)

6253 (Nr. 196/198) 1754
Adam Ubysz mian. pl. siostrę swoją rodz. Ludwikę U. wd. po ol. Józefie Koczańskim (f. 33v)

6254 (Nr. 196/198) 1754
Kajetan Kamieński, ol. Wład. K. z ol. Barbary Szępłowskiej syn, chor. reg konnego JKMci, mian. pl. pl. Ignacego stolnika mozyr. i Józefa podstolego mozyr. braci swych rodz. K-ich (f. 36)

6255 (Nr. 196/198) 1754
Maciej z Mycielina Mycielski klanic sier., s. o. Antoniego M. klana sieradz. z ol. Marcjanny z Werbna Rydzyńskiej, ol. Aleksandra M. wojewody sier. i Barbary z Rozdrażewa nepos z I i Weronika Krzycka, c. o. Macieja K. klanica nakiel. z Anny Swinarskiej, a ol. Jana K. klana nakiel. z Eleonory Suchorzewskiej wnuczka, (neptis) z II małż. dożyw. (f. 39)

6256 (Nr. 196/198) 1754
Antoni Kotarbski, s. o. Wojc. K. z ol. Teresy Sobockiej ced. pewne sumy X. Marcinowi mag. S. I., Ignacemu, Annie, ż. Ksawerego Urbanowskiego, Kotarbskim, ol. Stanisława i Marianny z Mankowskich synom i córce, zaś swoim bratankom rodz. (f. 39v)

6257 (Nr. 196/198) 1754
Prokop Loracz Błaszkowski, s. o. Józefa L. B. z Teresy Karskiej z I i Wiktoria Parczewska, c. o. Bartłomieja P. z Barb. Kurskiej (?), wdowa po ol. Antonim Pawłowskim, z II małz. dożyw. (f. 40)

6258 (Nr. 196/198) 1754
Ignacy z Lipego Lipski kapit. w. k., wsie całe: Marszewo, Pacynowice, Modłowo p. kalis. Prokopowi L. oboź. w. k., ście śrem. za 80. 000 zł. sprzed. (f. 42v)

6259 (Nr. 196/198) 1754
Maks. Wielewieyski por. w. kor., w im. s. w oraz Zofii w św. Idy w zak. cysters. ołoboc., siostry swej rodz., mian. pl. pl. (f. 46)

6260 (Nr. 196/198) 1754
Józef Bojanowksi, s. o. Wojc. Boj. z ol. Katarz. Zbijewskiej, mian. pl. Michała Strachowskiego siostrzeńca swego (f. 49v) Ludwika Boj., c. tychże ż. Rocha Strach., matka Michała (f. 53)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2387238823892390[2391]2392239323942395Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników