Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2386238723882389[2390]2391239223932394Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6221 (Nr. 196/198) 1753
Katarzyna Załuskowska, c. Mac. z Kaliszkowic Z. skarbnika sier. z ol. Urszuli Kaczańskiej, żona Anton. z Radomicka Daleszyńskiego, kwit. Tomasza z Błeszna Błeszyńskiego stolnika sieradz. dziedzica Zelisławia z przyl. w p. sieradz. (f. 186)

6222 (Nr. 196/198) 1753
Antoni Miaskowski, klan lędzki, dziedzic wsi Kotlina i d. Waliszewa w p. kalis. (f. 186) wydzierż. to na l. 3 Antoniemu z Radomicka Daleszyńskiemu s. v. 24. 000 zł. (f. 186v)

6223 (Nr. 196/198) 1753
Antoni z Radomicka Daleszyński, s. o. Łukasza D. z ol. Zofji Miaskowskiej z I i Kat. Załuskowska c. Mac. Zał. skarb. sier. z ol. Urszuli Koczańskiej z II małż. dożyw. (f. 187)

6224 (Nr. 196/198) 1753
X. Piotr Mirowski kan. regul. later., dziekan i prob. koźmiń. i Marianna M. wd. po ol. Bartłomieju Bogdańskim, i 2-o v. po ol. Franciszku Koszutskim, brat i siostra rodzeni, mian. p. Apolinarego B. (f. 189) ol. Bartłomiej B., ol. Franciszka B. z Teresy Dąbrowskiej syn, spisał był z żoną dożywocie 1729 r.

6225 (Nr. 196/198) 1753
Antonina Skaławska, c. o. Marcina Sk. skarbnika poznań. z ol. Mari. Gzowskiej, żona Konstantyna Łodzi z Dzwonowa Rogalińskiego, a ol. Franciszka Skał. d. Kopydłowic i Wolka w p. koniń. dziedzica, bratanica rodz. i po jego bp. +-ci obok Anny ż. Andrzeja Niegolewskiego stolnika pozn., sty pobiedz., i Otylii, ż. Franciszka Odrowąża Wilkońskiego klana krzywiń., sióstr swych rodz. S-ich, oraz obok dzieci spadkobierców ol. Magdaleny z Skał. ż. Kazimierza Słuckiego sty gniewkowsk. siostry swej rodz., dobr tych współdziedziczka, wedle kontraktu sprzedaż. spis. przez Kazimierza Sł. w im. sw. i in. współspadkob. spis. 18/VIII r. b. swoją część tych dóbr Józefowi Strzeszewskiemu za 9. 500 złp. sprzed. (f. 195). Konstantyn Łodzia z Dzwon. Rogaliński wsi Sośnica p. kal., Golejewo i Golejewko w woj. pozn. dziedzic (f. 197v)

6226 (Nr. 196/198) 1753
Eleonora Łaszczyńska, c. o. Mich Ł. z ol. Eleon. Bojanowskiej, żona Kaz. Świerczewskiego, kwit. Ludwikę Rozdrażewską klanową rogozińską Pigłowic i Sulęcina p. pyzdr. dziedziczkę z 8. 250 złp. (f. 199v)

6227 (Nr. 196/198) 1753
X. Antoni Miaskowski, schol. poznań., s. o. Franc. M. łowczego poznań. dziedzica Racędowa w p. kalis. z Teresy Niegolewskiej zrodzony, w im. sw. i brata rodz. Adrjana M. młodszego, wedle zobow. z r. 1752, Racędowo p. kalis. Mikołajowi z Wybranowa Chlebowskiemu ście liwsk. za 35. 000 złp. sprzed. (f. 201)

6228 (Nr. 196/198) 1753
Celestyn Jelita Zakrzewski sędzia zs. woj. kalis., dz. wsi Miniszewwa z przyl. w p. kal., zap. 4. 000 zł. Józefowi Ulatowskiemu, s. o. Wojc. U. z Antoniny z Nossowiczów, małoletniemu, (f. 205v)

6229 (Nr. 196/198) 1753
Felicjan i Tomasz Arciszewscy, ss. Jana A. z ol. Doroty Woyciechowskiej, 2-o v. zrodzeni, dziedzice dworu za bramą wrocł. nad. rzeką, "Wojciechowszczyzna" po + ol. Katarzyny, Marianny i Anny W-ich i ol. matki zezn. sióstr rodzonych, spadłego, z I i Franciszek z Iwanowic Koźmiński, s. o. Jana K. z Joanny Grabińskiej, 2-o v. zrodz. z II kontr. sprzed. s. v. 1. 100 złp. (f. 211)

6230 (Nr. 196/198) 1753
Marianna Bąkowska, wd. po ol. Bartł. Rutkowskim 2-o v. po ol. Karolu Wilkostowskim zamord., w im. sw. oraz Jakuba i Marianny, W-ich syna i córki swych, kwit. z siedzenia wieży Franciszka ojca i Antoniego syna Wilkostowskich (f. 212v)

6231 (Nr. 196/198) 1753
Dorota Gawłowska, c. o. Zygm. G. z ol. Anny Rogońskiej wdowa po ol. Wojciechu Ostrowskim, wsi Gać Moskornia w p. kalis. b. dziedziczka, kwit. obec. dz-a Baltazara Korzenickiego z 2. 100 złp. reszty sumy 22. 000 złp. z kontr. spis w Sieradzu 1747. 3/VII sprzedaży tej wsi (f. 214)

6232 (Nr. 196/198) 1753
Karol z Pierzchna Koszutski miecznikowicz kaliski, mian. pl. brata rodz. Bogusława K. miecznikowicza kalis. (f. 217v)

6233 (Nr. 196/198) 1753
Justyna Swierska, c. o. Jana z Romanowa Sw. podstolego podolskiego, podstarość. i sędziego gr. latyczow. i Bogumiły Włodkowskiej, żona Władysława z Kalinowy Zaręmby d. Strzałków, Małgów i Będziechów posesora, s. o. Stan. z Kal. Z. cześnika sier. i Bony Cerekwickiej, w towarzystwie Stefana Makowskiego, s. o. Andrzeja Mak. stolnika trębowel. z Teresy Sw., zezn. brata ciot., strzegąc praw spadkobierców męża z 1-ej żony ol. Justyny Burzyńskiej zrodzonych, wedle swego kontraktu małż. spis. we wsi Karyszków 1746. 29/V. kwit. męża i tychże jego spadkob. z s. 10. 000 zł. zap. spos. długu z dożyw. w r. 47, i to dożyw. znosi (f. 218)

6234 (Nr. 196/198) 1753
G. Wawrzyniec Wolański ekonom w Suliszewicach Konstancji z Łubińskich Wstowskiej (f. 220v)

6235 (Nr. 196/198) 1753
G. Narcjanna Chylewska, ol. Jana Ch. z Anny Chabielskiej, 2-o v. obecnie żony Franciszka Wiatrowskiego G., 1-o v. zrodzona, żona Jakuba Wlewskiego mian pl. x. Mateusza Chylewskiego pisarza kapituły i konsyst. kaliskiego, brata swego zrodzonego. (f. 227)

6236 (Nr. 196/198) 1753
Wojciech Targowski, s. o. Pawła z ol. Reginy Czechowskiej, mąż Marcjanny Dorychowskiej, c. o. Jana Wierzbięty Dor. z ol. Marianny Krzuckiej zap. jej sumę 20. 000 złp. (f. 229v)

6237 (Nr. 196/198) 1753
Edward Garczyński, stolnik kaliski, mian. pl. Marcina Smogorzewskiego (f. 230)

6238 (Nr. 196/198) 1753
Scholastyka i Jadwiga Stępczyńskie, cc. ol. Egid. St. z ol. Teresy Kokalewskiej, 2-o v. zrodzone, matki spadkobierczynie, mian. pl. Macieja St., s. o. Egid. St. z ol. Teresy Rudnickiej 1-o v. zrodz., brata swego rodz. (f. 231v) X. Antoni Trzciński pleban kuczkowski

6239 (Nr. 196/198) 1753
Karol-Krystian i Ludwik Bredowie, ol. Krystiana de Bredow majora wojsk JKMci i RP. z Ernestyny de Perchy, 2-o v. żony ol. Marcjana Mielęckiego podczaszego nowogrodz., 1-o v. zrodzeni, ojca spadkob. s. 1. 000 złp. z s. 1. 300 złp. z kontr. między Marianną z Wężyków Zarembiną sędzią gr. sier. z I matka zezn. wtedy Mielęcką i Ludwikiem i Krystianem de Bredow synami z II 1744 o dzierż. wsi Chayczyny (!) ced. Andrzejowi z Mielęcina Mielęckiego chor., reg. piesz. Rzewus. wdy podol. H. P. K., zezn. matki z 2-go małż. synowi (f. 236v)

6240 (Nr. 196/198) 1754
Andrzej Sieroszewski, ol. Antoniego S. brat rodz. i po jego +, obok Jana S. brata swego rodz. spadkob. mian. pl. tegoż Jana S. brata swego rodz. starszego (f. 3)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2386238723882389[2390]2391239223932394Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników