Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2382238323842385[2386]2387238823892390Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6141 (Nr. 196/198) 1752
Antoni Głoskowski, ol. Mariana Gł. z ol. Katarz. Przybysławskiej, ol. Franciszka Przysł. siostry rodz. zrodzony syn, części we wsi Zuki, obok: Sebastiana, Józefa, Marcina, Stefana, Katarzyny i Łucji panien, braci i sióstr m. s. rodz. G-ich, bratanków swych, dziedzic z I i Władysław Umiński skarbnikowicz brzeski kujawski ol. Mikołaja U. z ol. Jadwigi Modlibowskiej syn punktu do kontr. sprzed. tych dobr s. v. 7. 600 złp. (f. 192v)

6142 (Nr. 196/198) 1752
X. Józef Trzebicki, wikariusz kolleg. kalis., NMP. s. o. Stanislawa T. z ol. Marianny Rogozińskiej c. o. Waleriana Rogoz, z ol. Konstancji Starczewskiej, po babce współspadkob., a po matce spadkob. jedyny, s. 5. 000 zł. w czym oryg. kapitału 2. 500 zł. z działu brater. między Janem i Sebast. Starczewskimi ol. Jakuba Starcz. synami 1679 zapis. jako posag po równi z pos. ol. Zuzanny z Starcz. Miankowskiej tegoż ol. Jakuba córki, ced. Stanisł. Frantemberkowi s. o. Jana Fr. z ol. Mari. Kobierzyckiej; Kazimierz Starczewski obecny dz. d. Oszczeklina i Raszawy (f. 193v) a tych dobr pos. Stanisł. Tr.

6143 (Nr. 196/198) 1752
Katarzyna Bronikowska, ol. Franciszka Br. z ol. Anny Bykowskiej córki, ol. Wojciecha Br. Strzałkowa w p. kalis. i Małgowa w woj. sier. zast. posesora nepotka, i po ojcu, dziadzie i po bp. +-ci ol. Andrzeja Br. brata swego rodz. współspadkob. ol. Barbary z Br. żony Tomasza Br. siostry swej rodz. i Agnieszki z Br. ż. Sebast. Zeromskiego, też siostry swej rodz. spadkobierczyni, wdowa po ol. Andrzeju Borzysławskim i 2-o v. po ol. Franciszku Umińskim, z I i Władysław z Kalinowy Zaremba, s. o. Stanisława Z. cześnika sieradz. z ol. Bony Cerekwickiej, starosta prośniatkowski Strzałowa i Małgowa pos. z II kwit. się z sum (f. 197)

6144 (Nr. 196/198) 1752
Wojciech Watta Kosicki, s. o. Jakuba z ol. Anny Bartoszewskiej, dziedzic Bielejewa z p. pyzdr. zap. 2. 731 zł. Mariannie Chmielewskiej c. o. Ignacego Chm. z ol. Katarzyny Kaczkowskiej, żonie Jana Dzierzbickiego (f. 198v)

6145 (Nr. 196/198) 1752
Stanisław Molski, ol. Jozefa M. klana rogoz. z ol. Anny Miaskowskiej syn, kapitan wojsk kor. kwit. Maksymiliana M. klana rogoziń. brata swego rodz. z 17. 000 złp. zap. sobie działami brater. spis. 1731 (f. 200v)

6146 (Nr. 196/198) 1752
X. Antoni scholastyk poznański i Adrian Miaskowscy, ss. ol. Franciszka M. łowczego poznań. dziedzica Racędowa w pow. kaliskim z Teresy Niegolewskiej zrodzeni, Racędowa dziedzica z I i Mikołaj z Wybranowa Chlebowski sta liwski, s. o. Aleksandra Chl. chorążego wieluńskiego i Krystyny z Radomicka Daleszyńskiej kontr. sprzed. tej wsi s. v. 35. 000 złp. (f. 200v)

6147 (Nr. 196/198) 1752
Andrzej Miniszewski dziedzic wsi Leziona z p. kalis. z I i Piotr Niwski dziedzic Gostyczyny z II w p. kalis. komplanacja (f. 208v)

6148 (Nr. 196/198) 1752
Franciszek Nowowieyski, ol. Józefa N. z ol. Konst. Łączkowskiej, ol. Chryzostoma Ł. córki, ol. Antoniego Ł. bp. +-go siostry rodz. i spadkobierczyni jedynej, zrodz. syn, spadkobierca matki obok Anny ż. Chylkowskiego, Zofji wd. po ol. Gutrym sióstr swych zrodzonych, swoją porcję z sum po ol. Ant. Ł. ceduje Franciszkowi Ł., ol. Antoniego bratu stryj., z ol. Konstancji Skrzetuskiej zrodzonemu, ktory go całkowicie zaspokoił. (f. 210v)

6149 (Nr. 196/198) 1752
Walentyn Gałczyński, s. Pawła Gałcz. z ol. Zofji Kozłowskiej, z I i Marianna G., c. tychże ż. Swiętosława Wilkostowskiego z II komplan. (f. 215v)

6150 (Nr. 196/198) 1752
Bogumiła Skorzewska, ol. Kaz. Sk. z ol. Marianny Niemojewskiej córki, ol. Andrzeja Wierusz-Niemojewskiego i Katarzyny Ruszkowskiej, ol. Zygmunta Ruszk. i Doroty Gątkowskiej córki, nepotki, tychże Zygmunta Ruszk. i Dor. Gątk. małż. posesorka, żona Jana Szczytowskiego, sumę 2. 500 złp. z s. 3. 000 złp. z sumy więk. 8. 000 złp. należ. sobie jako pochodz. ze spadkob. ol. Katarz. z Ruszk. Niemojew., z masy spadk. Ruszk. z d. Ruszków, ced. x. Józefowi, Franciszkowi, Walentynowi, Mariannie, Krustynie dzieciom swym Szczytowskim (f. 217)

6151 (Nr. 196/198) 1753
Ludwika Łączkowska, c. o. Ludwika Ł. z Jadwigi Domańskiej, ol. Katarzyny z Kąkolewskich Łączkowskiej, ol. Mikołaja Ł. żony, bp. +-ej siostrzenica i po ciotki bp. +-ci spadkob. jedyna, wdowa zaś po Karolu z Białej Szypowskim mian. pl. brata stryj. Franciszka Ł. (f. 12)

6152 (Nr. 196/198) 1753
X. Maciej Malczewski b. komendan skrzebowski z I i Stanisław Przespolewski dziedzic Skrzebowa z II kwit. się (f. 15v)

6153 (Nr. 196/198) 1753
Tadeusz Wyssogota Zakrzewski podsedek zs. kaliski i Kunegunda Złotnicka małżonkowie, wojtostwa Skaryszewszczyzna s. Pigłowszczyzna na przedmieściu kalis. Tyniec za przywil. Aug. III dożywotnicy, za kons. król. z 1752. 4/XII ced. to Stanisławowi Sadowskiemu, s. Macieja S. (f. 16 i 15v)

6154 (Nr. 196/198) 1753
Weronika Krzycka, ol. Macieja K. klanica nakiel z Anny Swinarskiej, obec. 2-o v. żony Mikołaja z Wybranowa Chlebowskiego starosty liwsk. 1-o v. zrodzona córka, żona Mac. Mycielskiego klanica sieradzk., sumy przez ol. dziada swego Mikołaja z Wybranowa Swinarskiego poses. Gołuchowa ol. ojcu zezn. 1736 zapis., ced. Mikołajowi z Wybranowa Chlebowskiemu ście liwsk. (f. 17v) Mac. Mycielski, s. o. Antoniego klana sieradz. z Marcj. z Werbna Rydzyńskiej (f. 20)

6155 (Nr. 196/198) 1753
Jan i Marcin Przybysławscy, ss. Adama P. z ol. Anny Wolskiej, 1-o v. żony ol. Pruskiego, 2-o v. Adama Przybysł., 2-o v. zrodzeni, i spadkobiercy matki, obok Andrzeja Majewskiego, s. o. Franciszka Maj. z Rozalii Pruskiej tegoż Prus. z Anny Wolskiej 1-o v. córki, syna siostrzeńca swego rodzonego, kwitują Józefa z Zimnejwody Leśniewskiego łowczego ostrzeszowskiego, z 666 złp. (f. 23v)

6156 (Nr. 196/198) 1753
Marianna ż. Jana Dzierzbickiego, Katarzyna wd. po ol. Józefie Starodworskim, obec. 2-o v. ż. Macieja Burawskiego i Dorota ż. Macieja Łyszczyńskiego, siostry rodz. Chmielewskie, cc. ol. Ignacego Chmiel. z ol. Katarzyny Kaczkowskiej, żony 1-o v. ol. Wojc. Pomianowskiego, 2-o v. ol. Ignac. Chmiel. zrodzone, ol. zaś. Mikołaja Pomian. ol. Wojc. z tejże Kaczk. syna, niedawno +-go siostry przyrod. i spadkobierczynie po bp. +-ci mian. pl. Walentyna Łyszczyńskiego, Macieja Ł. brata rodz. (f. 34)

6157 (Nr. 196/198) 1753
Józef Cywiński podczaszy pozn., dziedzic dóbr: Tomice, Szymanowice, Ciemierowo i Ignacy Kręski dziedzic Myśleniewa (f. 36v)

6158 (Nr. 196/198) 1753
Joanna Szulmierska, c. Michała Sz. z ol. Elżb. Miniszewskiej, żona Stanisł. Masłowskiego, w tow. x. Ignacego Minisz. kanon kalis., wuja rodz. (f. 37) Utwierdza manifest. dokonaną przez męża w jej im. o unieważnieniu zrzeczenia się dobr ojcz. i mac.

6159 (Nr. 196/198) 1753
Antoni Biernacki, s. o. Franc. skarbnika kalis. z ol. Eleonory z Dobruchowa Wolskiej, 2-o v. żony Wojc. Zaręby Tymienieckiego podczaszego dobrzyń. i Marianna Swierska, c. o. Jana z Romanowa Sw. podstolego podol. i sędziego gr. latyczow. z ol. Teofili Włotkowskiej miecznikówny podol., żony 1-o v. ol. Błeszyńskiego podczaszego podol., 2-o v. Swierskiego, małż., mian. pl. Władysława z Kalinowy Zaręmbę cześnika sieradzkiego (f. 37)

6160 (Nr. 196/198) 1753
Piotr Malczewski, ol. Stanisława Skarbka M. pułk. JKMci, z ol. Kat. Mańkowskiej syn i spadkobierca, mian. pl. Mikolaja Pigłowskiego siostrzeńca swego (f. 43v)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2382238323842385[2386]2387238823892390Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników