Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2376237723782379[2380]2381238223832384Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6022 (Nr. 190/195) 1749
Walerjan Zielonacki, Slaska z przyl. Kurczewa i Strzyżewa obok brata Michała dziedzic, zap. 2 sumy: I. 11. 390 złp. Ignacemu, Antoniemu i Mariannie Wyrzyskim, dzieciom ol. And. W. z Marcjanny z Duninów obecnie 2-o v. żony Stan. Jarnowskiego klanica kowal. i II. 4. 000 zł. tejże matce ich, obie podnies. z dóbr Jakuba Działyńskiego sty nakiel. (f. 173v). Nast. akt. nazywa pannę Wyrzyską Marcjanną (f. 114)

6023 (Nr. 190/195) 1749
Hermenegild-Franciszek Wyssogota Zakrzewski pisarz gr. kość. w im. sw. oraz żony Wiktory Skąmpskiej żony swej oraz: Kaspra, Sylwerego, Benedykta, Justyny i Ludwiki, dzieci swych zrodz. z ol. Ludmiły Niemojewskiej 1-o v. zrodzonych, mian. pl. pl. (f. 119)

6024 (Nr. 190/195) 1749
Stanisław Gałecki w im. sw. i ż. Zofji Osieckiej z I i Chryzostom Boniński z II kwit. (f. 120)

6025 (Nr. 190/195) 1749
Jan i Karol Borzymowscy, ss. o. Jana B. burgr. zs. wsch. z ol. Beaty Zychlińskiej, w im. sw. i brata rodz. Władysława Borzym. z I i Józef Wyganowski, o. Jana Wygan., ol. Sędziwoja Wyg. syna z Jadwigi Turskiej syn z II kontrakt sprzedaży wsi Łagiewniki w p. pyzdr. s. v. 68. 800 złp. (f. 121v)

6026 (Nr. 190/195) 1749
Marcin Wolski, ol. Jana syn, Jana Trzebickiego, ol. Wojciecha T. klanica spicimir. Myśliborza byłego i Józefa Parcewskiego Myśliborza obec. dziedziców kwit. z 650 złp. z sumy 840 złp. (f. 122v)

6027 (Nr. 190/195) 1749
Wacław z Werbna Łaszczyński, s. o. Michała z W. Ł. z ol. Eleonory Bojanowskiej, z I i Aniela Walknowska, c. o. Jana Wierusz W. klanica wieluńskiego, z ol. Krystyny Molskiej, 2-o v. żony Jana Jaskólskiego ścica stuliń., 1-o v. zrodzona córka, z II małż. dożyw. (f. 129v)

6028 (Nr. 190/195) 1749
Jan z Radoliny Radoliński, ol. Andrzeja R. z ol. Katarzyny Czekanowskiej, zrodz. syn z I i Aniela Hozyuszówna, c. Jana z Bezdan H. z Kat. Zakrzewskiej z II małż. dożyw. (f. 130)

6029 (Nr. 190/195) 1749
Sebast. Głoskowski, s. o. Franciszka Gł. z ol. Anny Potockiej, z I i Anna Obrembska c. o. Antoniego O. z ol. Marianny Rynarzewskiej z II małż. dożyw. (f. 132)

6030 (Nr. 190/195) 1749
Michał Bratkowski skarbnik kal., s. o. And., dziedzic Lutyni w p. kalis. rez. poddanego Aleks. Mirosławskiemu sędziemu zs. inowr. ście kłec. posesorowi wsi Gołębin (f. 137v) dz-owi d. Rojów i in.

6031 (Nr. 190/195) 1749
Barbara Szczytowska, c. ol. Walentyna Szcz. z ol. Elżbiety Burzyńskiej, wdowa po ol. Tomaszu Zegrzda i po Jakubie Boruckim, a ol. Marcina Szczyt. bp. +-ego siostra rodzona i spadkobierczyni jego obok brata rodz. Jana Szcz., i Michał Zegrzda jej syn i spadkob. ojca obok braci i siostry rodz. Marianny Zegrzdzianki żony Aleksandra Kaniewskiego, mian. pl. pl. Andrzeja i Macieja Zegrzdów synow swych i braci rodz. (f. 141)

6032 (Nr. 190/195) 1749
Franciszek Leszczyc Dobrzycki sędzia surrog. gr. kaliski, komisarz Wojew. wielkopol. na Tryb. radom. - Hieronim Łodzia Poniński podkoniuszy kor., s. o. Wład. podkoniuszego kor. z ol. Konstancji z Smardzewa Zaleskiej spadkob. matki obok Stanisława P. podkomorzego JKMci i Teodora P. bci swych rodz., część swoją dziedz. we wsi Kuszyn z dóbr Kamien, daje w działach bratu średniemu Stanisławowi P. (f. 157v)

O. Karol Rychłowski, s. Kaz. klana rozpir. z ol. Agn. Rogalińskiej, 1-o v. zrodz., prof. filoz. kalis. Koll. S. J. dobra swe mac. ced. Franciszkowi z Ostrowa R. s. klana z ol. Barbary Koźmińskiej klanki rogoz., 2-o v. zrodz., bratu swemu rodz. (f. 172)

6033 (Nr. 190/195) 1749
Adam Chmielewski, s. o. Józefa Chmiel. z ol. Eleonory Jastrzębskiej, z I i Zofja Reuth, c. Walerjana R. z ol. Anny Ulatowskiej z II małż. dożyw. (f. 176)

6034 (Nr. 190/195) 1749
Panna Zofja Rapacka, c. o. Marcina R. z ol. Kat. Popowskiej, w tow. Franciszka Rap. brata swego rodz. mian. pl. pl. (f. 181v)

6035 (Nr. 190/195) 1749
Michał Bronisz, s. o. Krzysztofa Br. z Katarz. Wnorowskiej, dziedzic części wsi Sarnowo część tej wsi "Broniszowizna" p. gn. Tom. Wysockiemu s. o. Jana Wys. z ol. Teresy Gorzkowskiej za 500 zł. sprzed. (f. 267v)

6036 (Nr. 190/195) 1749
Stanisław Łodzia Poniński podkomorzy JKMci, dziedzic wsi Kuszyn os. i Jaszczurowo puste p. kal. dobra te Elżbiecie Kowalskiej, wd. po ol. Hier. Kołaczkowskim klanie śrem. sprzed. za 20. 000 złp. (f. 268v)

6037 (Nr. 190/195) 1749
Jan Mankowski, s. o. Jakuba Mank. z ol. Elżb. Krzuckiej, dziedzic Warszówki nabytej od Michała Szczanieckiego, Karolowi Koszutskiemu, s. o. Mikoł. K. miecznika kalis. z ol. Marianny Dzierżanowskiej, synowi swemu adopcyjnemu, sprzed. za 30. 000 złp. (f. 270)

6038 (Nr. 190/195) 1749
Karol Koszutski Warszówki p. kal. Strzelcza w p. kość. dziedzic, mąż Anny Mankowskiej, c. Jana M. z Konstancji Dobrzyckiej, na 1/2 dóbr zap. s. 32. 000 zł. posagu w czym 30 tys. tj. cena Warszówki (f. 270v)

6039 (Nr. 190/195) 1749
Wawrzyniec Szarlej Niemojewski, s. o. Jana dziedzica wsi Korzkwy i cz-i "Bielawskiej" w Skrzypnie, z ol. Jadwigi Jarczewskiej, wedle zobow. ol. ojca z r. 1743 dobra powyższe Franciszkowi Snicińskiemu, s. o. Walentyna Sn. z Marianny Wojciechowskiej za 27. 000 złp. sprzed. (f. 271v). Panny Zofja i Helena N. N. siostry rodz. zezn. (f. 273) (Ich siostra) Katarzyna N. obec. ż. Sebast. Koszutskiego. Posagi ich zap. im 1743 po 2 tys.

6040 (Nr. 190/195) 1749
Jan Skrzetuski sędzia surrog. gr. kaliski (!) - Józef Przeradzki, s. Macieja P. z Katarzyny Zielonackiej, dziedzic Trzebowa p. kalis. (f. 280)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2376237723782379[2380]2381238223832384Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników