Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona166167168169[170]171172173174Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
3392 (Nr. 11) 1628
Wojc. Mankowski, s. o. Wojc., na 1/2 dóbr dziedz. zap. pos. 800 zł. ż. Zofii Turskiej, c. o. Wojc. T. (f. 26)

3393 (Nr. 11) 1628
Łuk. Widawski, s. Wojc. W. dz-a Ochli, ż. Annie Jarochowskiej, c. o. Stef. J., zap. pos. 1. 200 zł. (f. 27v)

3394 (Nr. 11) 1628
Mikoł. i And. Węgierscy, ss. o. Przecł., cz-i wsi Korytnica po ol. ojcu sprzed. za 20. 000 zł. Janowi z Rozrażewa krajczemu królowej (f. 30)

3395 (Nr. 11) 1628
Kat. de Lappe, wd. po ol. Stef. Wysockim, i Kat. W., c. o. Stef. i spadkob., ż. Jana Radzimskiego dom Kowalewski zw. z placem i ogr. w W. Wysocku koło domu Jakuba W. i plebani daję plebanowi ib. na szpital ubogich (f. 32)

3396 (Nr. 11) 1628
Jerzy Bykowski zap. pos. 10. 000 zł. ż. Annie Potworowskiej (f. 33)

3397 (Nr. 11) 1628
Wład. Szadokierski i Mikoł. Wolski wymiana dóbr cz-i wsi Korzeniewa p. kalis. (f. 34)

3398 (Nr. 11) 1628
Stanisł. Rościeski, s. o. Jana R., wedle zapisu danego Samuelowi Zdzenickiemu Bachowi, a przez Samuela sced. Janowi Wilczyckiemu Gołąbkowi, przez tegoż Janowi Jaroszewskiemu Karasiowi, cz-i wsi Zdzenice p. kon. Adamowi J. K. za 510 zł. sprzed. (f. 35). Ewa Skąpska ż. zezn.

3399 (Nr. 11) 1628
Jan Bartodzieyski, s. o. Mikoł., cz. swoją dziedz. pustej zw. Krupa w p. kon. z cz. mł. Nabimąka ib. po ojcu, a które to dobra ol. ojciec kupił od ol. Wojciecha Załuskowskiego, Janowi Gorskiemu dz-owi w Komorowie za 400 zł. sprzed. (f. 36v)

3400 (Nr. 11) 1628
Stanisł. Lipski, stolnik pozn., s. o. Jana, dziedzic w Niemparcie (!), wedle zobow. matki swej Anny Rosnowskiej, zap. na Nieparcie 1. 000 zł. klaryskom kaliskim (f. 38v)

3401 (Nr. 11) 1628
Stan. Stawski i Zofia Skąmpska małż. dożyw. (f. 39v)

3402 (Nr. 11) 1628
Mikoł. Czampski, s. o. Piotra i ol. Andrzeja stryja rodz. spadkob., wedle zobow. brata rodz. Wojciecha Cz. który części wsi Borcin p. chęciń. w r. 1624 sprzedał był Janowi Łukowskiemu, toż temuż rez. (f. 41) Barb. Pieczanowska, wd. po ol. And. Cz., 2-o v. ż. tegoż Jana Ł.

3403 (Nr. 11) 1628
Wojc. z Rajska Kobierzycki dziedzic Radliczyc daje zapis wyderk. kościołowi paraf. w Iwanowicach (f. 42v)

3404 (Nr. 11) 1629
Prokop Lipski sędzia surrog.; Jan Wawrowski pisarz gr., Wacł. Lipski stolnik, Stanisław Doruchowski podstar., kaliscy (f. 44v)

3405 (Nr. 11) 1629
Wojc. z Rajska Kobierzycki w im. Adama Mikorskiego, s. o. Jana M. siostrzeńca swego całe jego części w Kościerzynie i Sankach p. sier. Stanisł. Lisieckiemu za 9. 600 zł. sprzed. (f. 45)

3406 (Nr. 11) 1629
Marcin Lisiecki, s. Mikoł. i Mari. z Woycic Kobierzycka małż. dożyw. (f. 46v)

3407 (Nr. 11) 1629
Stanisław i Jerzy Zielonaccy, ss. o. Bartł. Z., całe cz-i dziedz. wsi Krąkowo p. sier. bratu rodz. Jakubowi Z. za 800 zł. sprzed. (f. 47)

3408 (Nr. 11) 1629
Mikoł. Przedzyński, s. o. Jana P. całe cz-i wsi Pieczyska s. Koniewo p. kon. Abrahamowi Ciświckiemu klanowi śrem. za 100 zł. sprzed. (f. 48)

3409 (Nr. 11) 1629
Mikoł. Drogoszewski, s. o. Stan. Dr., dz. cz-i Kuczkowa, część tej wsi należ. z działów Adrianowi D., s. Marcina Dr. za 812 zł. sprzed. (f. 49v)

3410 (Nr. 11) 1629
Anna Przedzyńska, c. o. Stan. P. pis. gr. kalis., ż. And. Orzelskiego wedle zobow. męża danego bratu Łukaszowi O., cz-i dziedz. wsi Tyniec Łukaszowi O. za 300 zł. sprzed. (f. 50v)

3411 (Nr. 11) 1629
Taż Anna z Przedzyńskich Orzelska wedle zobow. danego w jej im. przez. Stan. Rudnickiego sędziego zs. kalis. i Stanisława Pruszaka Bieniewskiego jako opp. Janowi Żychlińskiemu, a przez spadkobierców Jana: tj. Wojciecha Ż., ol. Piotra syna, stryja, i op. w im. Anny Ż., c. Jana, nepotki, Katarzyny ż. Wojc. Malczewskiego, Anny ż. Mikoł. Węgierskiego, Ewy i Heleny panien ŻŻ. sióstr rodz., ol. Jana córek, panny w tow. Wojc. i Stef. ŻŻ. stryjów, ciż opp. w im. X. Swiętosława Ż., cyst. wągrow. Marjanny i Barbary ŻŻ. zakonnic, scedowanego Magdalenie Gałczyńskiej, wd. po ol. Stanisł. Wyrzyskim, części wsi Kosmowo i Gostynie os. i Jaszczurowo pus. po ojcu spadłe, obok siostry Katarzyny P. ż. Wojc. Mycielskiego, tejże Magdalenie sprzed. za 9. 250 zł. (f. 51v)Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona166167168169[170]171172173174Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników