Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona176177178179[180]181182183184Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
3592 (Nr. 11) 1631
Jakub Dambrowski, s. o. Stan., dziedzic cz-i w Częstkach p. łęczyc., dobra te Janowi Mianowskiemu, s. o. Stanisł. za 1. 000 zł. sprzed. (f. 328v)

3593 (Nr. 11) 1631
And. Wawrowski, s. o. Wojc. W., bratu Zygmuntowi W. cz-i wsi Wawry os. i Siedliska pus. z pr. patr. kość. w Stawie sprzed. za 2. 900 zł. (f. 340)

3594 (Nr. 11) 1631
And. Chełkowski, s. o. And., na 1/2 cz-i wsi Karminko p. kalis., ż. Kat. Suchorzewskiej, wd. 1-o v. po ol. Marcinie Krakowskim, zap. pos. 2. 000 zł. (f. 341v)

3595 (Nr. 11) 1631
Jan i Krzysztof Żbikowscy, ss. i spadkob. ol. Jakuba w im. sw. i brata rodz. Jakuba Żb. całe cz-i wsi Żbiki os. i Klimuntki pus. sprzed. Piotrowi Tomickiemu za 2. 300 zł. (f. 343). Jan, Anna i Jadwiga Trzeccy dzieci ol. Marcina T.; ol. Zofia Klichowska, ol. Piotra Kotarbskiego ż.; Ewa Żerońska ż. Krzysztofa Żb.; Anna Wilczkowska ż. Jana Żb.

3596 (Nr. 11) 1631
Marcin Korzeniewski, s. o. Tom. K., cz. wsi Zdzenice p. kon. Ewie Rzekieckiej, ż. Adama Jaroszewskiego, za 112 zł. sprzed. (f. 345v). Kat. Mantycka, ż. zezn.

3597 (Nr. 11) 1631
Hier. Rozrażewski, klan międzyrzecki, całe cz-i m. Nowemiasto i wsi: Kromiec, Kruczyno, Boguszyno, Wolica, Dambrowa utraque, Komorze, spadłe na ol. Helenę, ż. Jerzego Szyskowskiego, klana biechow. i Dorotę ż. Jerzego Kretkowskiego, Rozrażewski po ol. X. Janie R. sufrag. pozn., obok innych spadkobierców, a sobie przez nie sprzed. Hjacyntowi R. nepotowi swemu rez. (f. 347) s. v. 15. 000 zł

3598 (Nr. 11) 1631
Mac. Mierzewski i Zofia Karska małż. dożyw. (f. 351)

3599 (Nr. 11) 1631
Marcin Przedzyński, s. o. Wojc. i Dor. Gorzycka małż. dożyw. (f. 351)

3600 (Nr. 11) 1631
Zofia Wardęska, c. o. Piotra W. Ramka, ż. Mac. Chelińskiego w tow. Feliksa i Mateusza WW. Ramków stryjów swych i Regina Dzierbińska, wd. ol. po Piotrze W. R., matka z córką, cz-i wsi Wardężyno W. p. koniń. Feliksowi i Stanisławowi W-im, ss. Mateusza W. R. za 300 zł. sprzed. (f. 351v). Ci zaś nabywcy dają dożyw tych dóbr rodzicom tj. Mateuszowi W. R. i Mar. Sulińskiej (f. 353)

3601 (Nr. 11) 1632
Andrzej z Kiszew Lisiecki instygator kor. i surrogator gr. kalis., Jan Wawrowski pis. gr. kalis. (f. 357)

3602 (Nr. 11) 1632
Jak. Czachórski i Kat. Piotrowska małż. dożyw. (f. 358)

3603 (Nr. 11) 1632
Jan Kotarbski, s. o. Kaspra K. Berek, wedle zobow. danego Annie Łasczyńskiej, wd. po ol. Baltazarze Kobelińskim i Stanisławowi K-mu, matce z synem, całe cz-i ojcz. wsi Bogwiedze i Kotarby p. kal. (wyj. część kup. od Bartłomieja Kot.) Stanisławowi Kotarbskiemu synowi swemu za 4. 000 zł. sprzed. (f. 358v)

3604 (Nr. 11) 1632
Seb. Czekanowski cz-i dziedz. wsi Czekanowo p. kalis. daje synom swym Stanisławowi i Wojciechowi C.C. (f. 360)

3605 (Nr. 11) 1632
Gabriel Bojanowski całe wsie: Strzyżewo i Bugaj w tymże Strzyżewie, i Klonowa do Dobrzycy należ. nowo lok. synowi Władysławowi w dziale z Piotrem i Łuk. B.B. synami swymi, tak po + ol. Zofii Dawidowskiej ż. swej, jak i po swej + (f. 361) Wład. B. daje tam ojcu dożyw. (f. 362v). Anna Suchorzewska ż. Wład.

3606 (Nr. 11) 1632
Gabriel Bojanowski synowi Piotrowi daje w dziale 1/2 cz-i m. i wsi Dobrzyca i dziedz. Klonowa (f. 363v). Piotr B., s. Gabriela bratu rodz. Władysławowi cz-i wsi Strzyżewo i Bugaj ze spadku po matce i po ol. bracie Samuelu-Janie B. rez. (f. 365v) Gabriel w im. Łukasza syna młod., cz-i Strzyż. i Bugaju synowi Wład. rez. (f. 367)

3607 (Nr. 11) 1632
Gabriel ojciec i Piotr syn Bojanowscy, ojciec w im. sw. i Łukasza B. syna swego młodszego, a Piotr mocą rezygnacji dokonanej nań dziś przez ojca w działach brater., dobra swe m. i wsi Dobrzyca i wsi Klonowa Chryzostomowi Mycielskiemu za 40. 000 zł. sprzed. (f. 368v)

3608 (Nr. 11) 1632
Piotr z Lipego Lipski stolnik, Jan Kiełczewski podstoli kaliscy, Mik. Zdzychowski pis. gr. gnieźn.; (f. 371v)

3609 (Nr. 11) 1632
Stan. Osiński, s. o. Wojc. z b. k. i Kat. Gałęska Pankowa małż. dożyw (f. 371v)

3610 (Nr. 11) 1632
Jan Suchorski, s. o. Mac. i Mari. Głoskowska, c. Jana Gł. małż. dożyw. (f. 372)

3611 (Nr. 11) 1632
Chryzostom Szadokierski, s. Hier., łąkę we wsi Szawłowice p. koniń. Janowi Suchorskiemu i Mari. Głoskowskiej małż., oraz: Piotrowi, Mikołajowi, Aleksandrowi, Janowi i Maciejowi Suchorskim, ol. Stefana S. z Zofii Zdzenickiej synom rez. (f. 373)Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona176177178179[180]181182183184Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników