Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona178179180181[182]183184185186Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
3632 (Nr. 11) 1632
Rafał Kaniewski iunior, s. Rafała K., wedle zobow. danego: Andrzejowi, Mikoł. i Janowi Pogorskim, braciom rodz., ż. Mari. Pogorskiej, c. o. Krzysztofa, zap. pos. 1. 200 zł. (f. 415v)

3633 (Nr. 11) 1632
Stan. i Chryzost. Kuczkowscy, ss. o. Jana cz-i wsi Kuczkowo p. kal., odziedz. obok brata rodz. Samuela K., bratu rodz. Piotrowi K. za 1. 000 złp. sprzed. (f. 419v)

3634 (Nr. 11) 1632
Adam Napruszewski, s. o. Marcina, dziedzic dóbr w m. i wsi Sobótka, podniósłszy 1. 000 zł. od Jakuba Rudnickiego Nastop de Rudniczysko, dziedzica w Giżycach, przez tegoż Jakuba i ol. ż. jego Zofię Stęgowską w pewnych klejnotach za dusze swoje do kalis. kość. Sw. Stanisł. zapis. i do kość. N. M. P. w Grabowie seu konw. franciszk. asygn. i dane, konwentowi temu na swych dobrach poprzed. kup. od Piotra N. brata swego rodz. na wyder. zap. (f. 420) Paweł R. Nastop, brat rodz. Jakuba

3635 (Nr. 11) 1633
Jan Piotrowski Kromno i Kat. Kotarbska małż. dożyw. (f. 426)

3636 (Nr. 11) 1633
And. Jezewski, s. o. Jakuba, dziedzic cz-i w Gorzycach, cz-i fundum dziedz. w Gorzycach koło stawu i w sąsiedz. stawu Odoij zw. w Zacharzewie wsi Jana Kiełczewskiego podstolego kalis., temuż rez. (f. 426v)

3637 (Nr. 11) 1633
Piotr z Bnina Opaliński podkomorzy kalis., Mikołaj Tymieniecki podstarości i wojski wieluński, (f. 428v) Wojc. Malachowski, s. o. Marcina, wedle zobow. danego Adamowi Wyssockiemu, ż. Elżbiecie W., c. o. Tom. W., zap. pos. 2. 000 zł. (f. 429)

3638 (Nr. 11) 1633
Kasper Godziatkowski i Ewa Rolanka małż. (f. 431) wzajemna donacja rzeczy ruch.

3639 (Nr. 11) 1633
Marcin Gorzewski, s. o. Mikoł., Stanisławowi s. o. Hier., stryjowi swemu, cz-i wsi Kawnice, Głodowo os. i Rosocha pus. za 18. 000 zł. sprzed. (f. 432)

3640 (Nr. 11) 1633
Kat. Smardowska, wd. 1-o v. po ol. N. Andrzeju Wrońskim, 2-o v. wd. po sł. Janie z m. Raszkowa, i Dorota Sm. ż. sł. And. Figi chirurga z m. Ostrow, córki ol. Franciszka Sm. i spadkob. wszystkich dóbr ojcowskich, cz. pus. w Smardowie p. kal. nabytą od Adama S. brata stryj. Janowi Sm., s. Andrzeja Sm. nepotowi swemu z br. stryj. za 23 grz. sprzed. (f. 434)

3641 (Nr. 11) 1633
And. z Skrzypny Twardowski, s. o. Mac. Tw., wobec skas. opr. przez ż. Barb. Mycielską przy sprzed. wsi Twardowo p. kalis. przez zezn. dziś Zygmuntowi Tw. sekret. JKMci, bratu rodz., na 1/2 dóbr i na sumie 7. 000 zł. zap. sobie przez tego brata na 1/2 Twardowa z pos. zas. zap. jej 4. 000 zł. pos. (f. 436)

3642 (Nr. 11) 1633
And. z Skrzypny Twardowski, s. o. Mac., wś. Twardowo p. kalis. bratu rodz. Zygmuntowi sekret. JKMci za 24. 000 złp. sprzed. (f. 438v). Barbara Mycielska ż. zezn., siostra rodz. Wojc. i Chryzost. MM.

3643 (Nr. 11) 1633
Jan Biskupski żupnik bydg. i burgr. zs. kalis. (f. 442v) Wojc. Buzeński, s. o. Hier. klana sier. 1/2 wsi Wilcza p. kal. os. i Rogaczewo pus., które to dobra od Doroty Suchorzewskiej, c. o. Stan. S. podstolego kalis., żony, zaś swej, siostry rodz. z 1 ojca Krystyny S. kupił, sprzed. za 7. 200 zł. Stanisł. Przyjemskiemu M. N. K., GWP, ście koniń. i osiec. (f. 443)

3644 (Nr. 11) 1633
Joachim Morawski, s. o. Melchjora M., żonie Bogumile Zbrocławskiej, c. o. Mac. Z. z ol. Hel. Bartodzieyskiej, na 1/2 cz-i wsi Morawki p. kal. zap. pos. 1. 100 zł. (f. 446)

3645 (Nr. 11) 1633
Jerzy Szyszkowski, klan biechow., całe wsie: Plemien, Morawin, Zakszyn, Szadek i cz-i wsi Przedzyno, w p. kalis. Dorocie z Rozrażewa ż. Jerzego Kretkowskiego za 60. 000 zł. sprzed. (f. 448v)

3646 (Nr. 11) 1633
Adam, Stefan i Jadw. ż. Baltaz. Charłupskiego, Pilichowscy, dzieci ol. Jakuba P., z Róży Chłapowskiej cz. wsi Szymanowice p. kalis. Janowi Tomickiemu s. o. Rafała, za 14. 000 zł. sprzed. (f. 451)

3647 (Nr. 11) 1633
Walentyn i Andrzej Klichowscy, ss. Macieja Kl. cz-i w Sliwnikach sprzed. za 2. 600 zł. Aleks. Miniszewskiemu (f. 453v)

3648 (Nr. 11) 1633
And. Poniecki, s. o. Marcina P., cz-i wsi Kakawa os., Grabowiec Streczyny, Siedliska i Stara Wieś pus. Wojc. Mycielskiemu, s. o. Stanisł. za 13. 000 zł. sprzed. (f. 458v)

3649 (Nr. 11) 1633
Melchjor Tokarski, s. o. Melchjora T., na 1/2 wsi Mzurki p. piotrk., ż. Teofili z Mchowa, wd. po ol. Adamie Jerzykowskim zap. pos. 500 zł. (f. 460v)

3650 (Nr. 11) 1633
Stanisł. Kossowski, dz. cz. Broniszewic, ol. Stefana K. bp. +-go br. rodz. i współspadkob., cz-i po nim wsi Wstowo p. przedec. rez. bratu rodz. Janowi K. (f. 463)

3651 (Nr. 11) 1633
Walentyn Goślinowski, dziedzic cz. Pacynowic, podniósłszy sumę od Jana Gałczyńskiego jako wykonawcy testam. ol. Wojc. Suchorzewskiego, dziedzica Ruska całe cz-i Pacynowic w p. kalis. obciąża wyderkiem sumy, legowanej kościołowi w Broniszewicach 500 zł. (f. 464)Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona178179180181[182]183184185186Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników