Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona175176177178[179]180181182183Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
3572 (Nr. 11) 1631
Jan Złotnicki, s. o. Zygm., części Złotniki W. ze spadku po ol. Feliksie Zł. stryju, zw. "Filipkowska", z działu ze stryjem rodz. Jerzym Zł., Jakubowi z Bużenina Pstrokońskiemu skarbnikowi brzesk. za 12. 000 zł. sprzed. (f. 302)

3573 (Nr. 11) 1631
Piotr Pruśliński, s. o. And., zap. pos. 600 zł. ż. przyszłej Mari. Bunińskiej, c. Wojc. B. (f. 302v)

3574 (Nr. 11) 1631
Marcin Pawłowski, s. o. Ambrożego, całe cz-i wsi Gorzyce p. sier. Wojc. Gorzyckiemu za 3. 000 zł. sprzed. (f. 304) ol. Mari. Pruszakówna i ol. Katarzyna Sośnicka, żony zezn.

3575 (Nr. 11) 1631
X. Swiętosław Lipski, s. o. Wacł. stolnika kalis., kanclerz metropol. włocł., prepozyt wolborski, całe cz. dziedz. wsi Kochlewy w p. ostrzeszow. bratu rodz. Stanisławowi L. za 15. 000 zł. sprzed. (f. 306)

3576 (Nr. 11) 1631
Wojc. Załuszkowski wś. Cieśle p. kal. synowi Adamowi Z. za 7. 000 zł. sprzed. (f. 307v)

3577 (Nr. 11) 1631
Stefan Sośnicki, s. o. Łuk., wedle zobow. z r. 1630, cz-i wsi Grab p. kość. Stanisławowi Grabskiemu, s. o. Mac. Gr. za 11. 700 zł. sprzed. (f. 309)

3578 (Nr. 11) 1631
Wład. Rycicki i Małg. Wylczycka małż. dożyw. (f. 310v)

3579 (Nr. 11) 1631
Wojc. Wolski s. Dobruchowski, s. o. Marcina, całe cz-i dziedz. wsi Wolka Berułtowa p. sier. stryjowi rodz. Hieronimowi W. s. D. za 2. 375 zł. sprzed. (f. 311v)

3580 (Nr. 11) 1631
Bartł. Głoskowski, s. o. Kaspra i Hel. Pruślińska małż. dożyw. (f. 313)

3581 (Nr. 11) 1631
Marcjan Bogucki s. Jana i Zofia Biskupska, c. o. Wojc. Wierzbięty B. małż. dożyw. (f. 313v)

3582 (Nr. 11) 1631
Pon. po sw. Bartł. Andrzej de Kiszewy Lisiecki sędzia surrog., Jan Wawrowski pisarz gr. kalis.; Wojciech Głembocki podczaszy kalis. (f. 315)

3583 (Nr. 11) 1631
Wojc. Buzeński i Krystyna Suchorzewska c. o. Stanisł. podstolego kalis. małż. ona w tow. Piotra S. brata str. części wsi Polskie p. kalis., przez B-go nabyte, a Krystyny z nabycia i z prawa natural. po rodzicach, Stanisławowi Kossowskiemu dz-owi w Broniszewicach i Polskiem za 2. 000 zł. sprzed. (f. 315)

3584 (Nr. 11) 1631
Chryzostom Mycielski, s. o. Krzysztofa M., cz-i wsi Węgry os. Janowi Wyszkowskiemu za 12. 000 zł. sprzed. (f. 316v). Dorota z Mokronosa Bruczkowska ż. zezn.

3585 (Nr. 11) 1631
Jan Wyszkowski na 1/2 cz-i wsi Węgry, zap. pos. 4. 000 zł. ż. Agn. Pstrokońskiej (f. 318v)

3586 (Nr. 11) 1631
Maciej Manticki, s. o. Macieja M., z p. koniń. na 1/2 cz-i wsi Bogusławice Nadolne p. koniń. ż. Mariannie Łabeckiej, c. Bartłom. zap. pos. 200 zł. (f. 320)

3587 (Nr. 11) 1631
And. Smardowski, s. o. Łuk. S., dobra swe we wsi Smardowo daje synowi Janowi S.; Kat. Lipska wd. po ol. Stef. Wysockim, dz-a cz. ib. (f. 321v). Kat. Zaleska ż. zezn.

3588 (Nr. 11) 1631
Jan Szyskowski i Jadwiga Zarembianka małż. dożyw. (f. 323v)

3589 (Nr. 11) 1631
Chryzostom Mycielski, s. o. Krzysztofa M., po skas. opr. na Węgrach przez ż. Dorotę z Mokronosa Bruczkowską, na sumie 12. 000 zł. zap. jej posag 3. 000 zł. (f. 324)

3590 (Nr. 11) 1631
Adam Wysocki, s. o. Tom., na 1/2 wsi Piątek W. kup. od Piotra Lipskiego stol. kal., zap. pos. 3. 500 zł. ż. Elżbiecie Bukowskiej, c. Jakuba B. (f. 325)

3591 (Nr. 11) 1631
Feliks Rudnicki, s. o. Stan. R. sędziego zs. kal. 2 podd. ze wsi Kamionna p. kalis., wyjętych przy sprzed. tej wsi przez zezn. Markowi Boxie Radoszewskiemu podkomorzemu wieluń., obec. klanowi wieluń., zbiegłych daje Wojc. Mycielskiemu, s. o. Stan. (f. 327v)Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona175176177178[179]180181182183Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników