Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona179180181182[183]184185186187Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
3652 (Nr. 11) 1633
Piotr Czachorski, s. o. Jana Cz., Zofii Młynkowskiej wd. po ol. Stan. Grzymisławskim, ż. swej, na 1/2 cz-i Czachór ze spadku po ol. ojcu, zap. posag 1. 100 zł. (f. 466v)

3653 (Nr. 11) 1633
Wojc. Kwiatkowski, s. o. And., zap. pos. 1. 500 zł. ż. Bogumile Lisieckiej, c. o. Mikoł. (f. 468v)

3654 (Nr. 11) 1633
Prokop Suski, wedle zobow. danego Katarzynie z Przytocznicy, wd. po ol. Wacł. Podolskim, na 1/2 cz-i wsi Szadowie, Chełstowa i Mankowa p. kalis. zap. pos. Katarzynie z Wierzbna, wd. po ol. Janie Żychlińskim, 2-o v. ż. swej 4. 000 zł. (f. 470)

3655 (Nr. 11) 1633
Stan. Zakrzewski zap. pos. 2. 000 zł. ż. Zofii Lisieckiej (f. 472v)

3656 (Nr. 11) 1633
Stan. Osuchowski i Jadw. Bogusławska małż. ona w tow. Wojc. B. Piotrowicza i Łukasza B. Markowicza, braci stryj., dom w Bogusławicach Górnych zw. "Napolku" koło granic Dzierbina, i między rolami Stanisława B. z I i Stanisł. Wolskiego z II i 2 bissulki roli w polu Kamionka zw. między rolami Mik. Dzierbińskiego i Małgorz. Mantickiej, 2 bissulki w polu Podosze między rolami Piotra Dzierbińskiego i Jana B. Budka, Piotrowi Dzierbińskiemu za 200 zł. sprzed. (f. 474v) dla spłacenia długu przez ol. Zofię Dz. ol. Łukasza Bog. żonę, z synem Andrzejem Bog. winnego różnym osobom; Marianna Bog. Jadwigi zezn. siostra rodz.

3657 (Nr. 11) 1633
Dorota Bogusławska, c. o. Grzegorza B. i Elżbiety Jaskólskiej i ol. Wojciecha B. brata rodz. jak i ojca spadkob., jedyna zakonnica ołobocka, w tow. tamt. ksieni Zofii Łubieńskiej oraz Stanisława i Marcina BB. Mnichów, bci swych stryj., z powodu długów ojca i brata, cz-i Bogusławic os. p. kon. po ojcu i bcie, oraz po matce Elżbiecie Stanisłaowi B., s. o. Wawrzyńca B. za 4. 000 zł. sprzed. (f. 477)

3658 (Nr. 11) 1633
And. Poniecki zap. pos. 1. 500 zł. ż. Zofii Szelskiej (f. 479)

3659 (Nr. 11) 1633
Seb. Starczewski ponieważ w r. 1624 w zs. kalis. cz-i wsi Gniazdowo i Kurowo p. kalis. od Sebast. Gniazdowskiego nabył sprzed. to za 2. 500 zł. żonie Annie Kaniewskiej (f. 481v)

3660 (Nr. 11) 1633
Marcjan Bogucki, s. o. Jana B., wobec skas. opr. przez ż. Zofię Biskupską na Droszewie os. i Popówku pus. sprzedanych przez zezn. Janowi Droszewskiemu, na 1/2 dóbr zap. jej pos. 2. 000 zł. (f. 484)

3661 (Nr. 11) 1633
Jan Kotarbski wedle kontr. między sobą i Barb. Wilczkowską z I a synem Stanisławem K. z II, cz-i wsi Kotarby i Bogwiedze nabyte od ol. Bartłomieja K., synowi za 600 zł. sprzed. (f. 485v) Jan K. i Barb. W. małż. dożyw. (f. 487v) on jej zap. pos. 450 zł. (f. 488)

3662 (Nr. 11) 1633
Piotr Miniszewski, s. o. Mac. M. i Doroty z Bułakowa, w im. sw. i br. rodz. Pawła M., wedle kontraktu między ol. Mikoł. Parczewskim z I i ol. matką zezn. z II część swoją i brata Pawła w M. Lubieni, tj. 1/2 łana roli pus. Janowi Parcz., s. o. Mikoł. za 500 zł. sprzed. (f. 490) Mikoł. Parcz. stryj i op. tegoż Jana

3663 (Nr. 11) 1633
Piotr Miniszewski s. o. Mac. i Dor. Buł. cz-i wsi Lubienia W. po rodz. i nabyte od br. rodz. Pawła M. sprzed. za 5. 500 zł. Aaronowi Jemiałkowskiemu (f. 492v). Kat. M. siostra rodz. zezn., ż. Stan. Drogoszewskiego

3664 (Nr. 11) 1633
Stan. Przyjemski M. N. K., GWP, sta kon. i osiecki od Krystyny Suchorzewskiej, c. o. Stanisł. S. podstol. kalis. żony Wojc. Buzeńskiego, s. o. Hier. klana sieradz., 1/2 wsi Wilcza os. i Rogaczew pus. za 7. 200 zł. kup. (f. 495v)

3665 (Nr. 11) 1633
Hel. Żychlińska, c. o. Jana Ż., ż. Adama Załuszkowskiego w tow. Stefana Ż. stryja, całe cz-i wsi Kosmowo, Jasczurowo i Gostynie po ol. ojcu i po ol. pannie Ewie Ż. siostrze, Janowi Kotowieckiemu, s. o. Pawła, za 3. 894 zł. sprzed. (f. 500) ol. Wojciech Ż. stryj zezn.

3666 (Nr. 11) 1633
Jan Biegański, s. o. Stanisł. B., część gruntu dziedz. w Gorzycach Janowi Kiełczewskiemu podstolemu kal. rez. (f. 502v)

3667 (Nr. 11) 1633
Jadwiga Marszewska wd. po ol. Wiktorynie Kotlińskim oraz Maciej i Krzysztof KK. jej synowie, w im. sw. oraz Wojc. i Feliksa KK. braci swych rodz., odebrawszy s. 5. 000 zł. od Wojc. Załuszkowskiego tę sumę na cz. Kotlina zw. "Waliszewo" przez ol. Jana Kotl. dziada zezn. nabytej od Kaspra Suchorzewskiego wyderkuje Z-mu (f. 504v)

3668 (Nr. 11) 1633
Piotr Rościerski, s. o. Jana R., zap. pos. 500 zł. ż. Annie Lubiatowskiej, c. o. Jana L. (f. 506v)

3669 (Nr. 11) 1633
Wojc. Miełaczewski i Marancja M., ż. Jakuba Łyskoskorskiego, cz-i ojcz. i mac. we wsi Poroze pus. p. kalis., które to dobra jej antecessorowie rezygnowali antecessorom Zaremby, Stanisławowi z Kalinowy Zarembie dz-owi tych dóbr rez. za 112 1/2 zł. (f. 508v)

3670 (Nr. 11) 1633
Mac. Radłowski, s. o. Jak. i Anna Wilczkowska małż. dożyw. (f. 512)

3671 (Nr. 11) 1633
Piotr Rosowski, s. o. Jakuba R., wś. Kuźnica Bobrowska i cz-i w Bobrownikach p. ostrzeszow. os. kup. od ol. Maks. Wierzbięty Biskupskiego, Janowi Złotnickiemu, s. o. Zygm. Zł. za 17. 500 zł. sprzed. (f. 512v)Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona179180181182[183]184185186187Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników