Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona177178179180[181]182183184185Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
3612 (Nr. 11) 1632
Krzysztof Zaremba, s. o. Aleks. z Kalinowy Z., w tow. Stanisława z K. Z. ol. Janusza syna oraz Piotra Koźmińskiego z Iwanowic cześnika kalis. powinnych z linii ojcz. i "maiorum domus suae", wobec tego, iż ol. Marcin Broniewski op. jego w r. 1623 d. Sendziemierowice, Domaniewo, Tuwalczew Marcjanowi Zaleskiemu pis. zs. sier. sprzedał, zezn. dobra te w p. sier. temuż za 10. 180 zł. sprzed. (f. 373v)

3613 (Nr. 11) 1632
Stanisł. Trąmpczyński, s. o. Wojc., całe cz-i wsi Bienna, Modła, Zastruże i Poderzgowie kup. od Jana Tr. sprzed. za 6. 000 zł. And. Grodzieckiemu (f. 377v). Tenże Stan. O. T., s. o. Wojciecha, wś. Szetlewo Kątne os. i Drzęzgi pus. Marcjanowi Strzałkowskiemu, s. o. Bartłomieja S. sprzed. za 10. 500 zł. (f. 379)

3614 (Nr. 11) 1632
Aleks. Miniszewski, s. o. Kaspra M., i Andrzej Sliwnicki, s. o. Jana Sl. wymiana dóbr w Sliwnikach (f. 380v)

3615 (Nr. 11) 1632
Katarzyna Jaroszewska Karasiowa, c. o. Wojc. J. Karasia, a siostra rodz. i spadkob. ol. Sebastjana i Franciszka JJ. Karasiów, i ol. Katarzyny J. K. ol. Mikoł. J. K. córki, żony ol. Stanisława Kiełcz alias Papai bp. +-ej siostra stryj. i współspadkob., ż. sł. Kaspra Dziesięciny krawca w Stawiszynie, cz-i Jaroszewic M. s. Mokrych w p. koniń. po braciach i tej siostrze Adamowi Mariannie ol. Łukasza J. synowi i córce, Wojciechowi, Jerzemu, Bartłomiejowi, bciom rodz. JJ. ol. Jana J. Karasia synom i ol. Jakuba i Marcina JJ. tegoż ol. Jana synów, bp. +-ych, bciom rodz. i spadkobiercom, za 60 zł. sprzed. (f. 383)

3616 (Nr. 11) 1632
Łukasz Bliński, s. Walentyna Bl., zap. pos. 2. 000 zł. ż. Mariannie Boguckiej, c. Jana (f. 385)

3617 (Nr. 11) 1632
Magdalena z Gołczyna, wd. po ol. Stanisławie Wyrzyskim, wś. Kosmowo os. i Jasczurowo pus. i cz-i wsi Gostynie p. kalis. Janowi Kotowieckiemu, s. o. Rocha K. sprzed. za 20. 000 zł. (f. 386v)

3618 (Nr. 11) 1632
Jakub Skrzypiński, s. o. Jana S., na 1/2 dóbr Kretkowo i Żerniki z działów z br. rodz. Janem S., zap. pos. 5. 000 zł. ż. Mari. Rudnickiej, c. o. Stanisł. sędziego zs. kalis. (f. 388)

3619 (Nr. 11) 1632
Anna Suchorzewska, c. o. Bartł., ż. Władysł. Bojanowskiego, s. 500 zł., którą ol. Wojciech S. dziedzic Ruska testamentem na czynsz roczny na napr. kość. w Rusku legował, zapisuje kościołowi temu wyderkiem na Rusku (f. 389v)

3620 (Nr. 11) 1632
X. Gabriel Miełoszewski kanon. kruświcki, pon. ol. Stanisław M. ojciec, dobra obdłużył, w im. sw. i brata rodz. Czesława (!) M., który wkroczył w rok życia 23, wś. Skrzebowa p. kalis. Maciejowi Jaskólskiemu podsędkowi kalis. za 26. 000 zł. sprzed. (f. 390) Ma i siostrę Annę, której ojciec wyznaczył pos. 3. 000 zł. Druga siostra już +-a (f. 390)

3621 (Nr. 11) 1632
X. And. prob. łęczyc. i kan. krak. i Władysław z Leszna Leszczyński, ss. o. Wacł. z L. K. W. K. G. W. P., sty kamionac., w im. sw. oraz Jana jezuity i Rafała LL. braci swych rodz., w uznaniu tego iż Aleksander Wierzbięta Doruchowski i Anna Kosowska skasowali dożywocie jakie mieli za swe wierne służby dane przez ol. kanclerza we wsi M. Topola, którą to wieś zeznający Kasprowi Doenoph wdzie derp. na uiszczenie długów ol. ojca, wraz z innymi dobrami Przygodzickimi przedali, zapisuje im dożyw. wsi Czerminko i Pojętnica przez zezn. Stanisł. Mesczyńskiemu w s. 7. 000 zł. zastaw., a przez M. tymże małżonkom sced. (f. 393v)

3622 (Nr. 11) 1632
X. Andrzej z Leszna Leszczyński prob. łęczyc. i kan. krak. dopełnia zobow. danego Annie z Czacza, wd. po ol. Łuk. Gajewskim oraz Władysławowi i Rafałowi LL. braciom swym rodz. i całe cz-i dziedz. dóbr ojcz. w Gołuchowie, Jedlcu, Tursku W. i M., Kajewie, Maczewie, Czerminie p. kal. tymże braciom za 4. 000 zł. sprzed. (f. 395)

3623 (Nr. 11) 1632
Serafin Głęmbocki wojski kalis., Jan Biskupski burgr. zs. kalis. Jan Żydowski, s. o. Wojc. z p. gn. zap. pos. 400 zł. ż. Mariannie Waliszewskiej, c. Jana W. (f. 397)

3624 (Nr. 11) 1632
X. Mikoł. Lipski, s. o. And. L. z ol. Zofii de Lutogniew Zaleskiej, jezuita koll. kalis., cz-i wsi Jastrzębniki i Zbiersko p. kalis. Stanisławowi i Wacławowi L-im s. o. And.; Zal. rez. (f. 398). Stanisław L., s. o. And., l. 22 maj., w tow. stryjów Piotra stolnika i Prokopa pisarza zs. kaliskich LL., na wsi Jastrzębniki ze spadku po rodzicach i nabytej dziś od brata X. Mikoł. L., i przypadłych z działu z br. Wacławem L. X. Michałowi Dambrowskiemu pleb. w Jastrz. zap. na wyd. s. 1. 000 zł. (f. 399v). Wacław L. na wsiach Konarzewo i Sczerkowo p. pyzdr. po matce, nab. od X. Mik. i z działu z br. Stan., zap. na wyd. 1. 000 zł. plebanowi w Jastrzębnikach (f. 401)

3625 (Nr. 11) 1632
Tom. Trąmpczyński i Dorota Bieganowska małż. dożyw. (f. 402v)

3626 (Nr. 11) 1632
Chryzostom Łyszkowski s. o. Swiętosława Ł. z p. sieradz. Mikołajowi Kierzyńskiemu, s. o. Jana K. cz-i wsi Janowice p. sier. za 1. 300 zł. sprzed. (f. 403)

3627 (Nr. 11) 1632
Tom. Trąmpczyński, s. o. Mikoł. na 1/2 dóbr swych w Miniszewie p. kal. zap. pos. 1. 100 zł. ż. Dor. Bieganowskiej (f. 404v)

3628 (Nr. 11) 1632
Piotr Łaszcz ze Strzemielca, s. o. Piotra, na m. Brudzew z f., i na wsiach: Czaple, Klwany, Tarnowa, Kolnica, Nowawieś, Bratuszyn, Kalinowa, Dzierzązno, Galewo i na cz-ch wsi Rozostowa i Bugdałowa w p. kon. (wyj. dobra: Brudzyn, Chrząblice, Smolina, Cichowo, Łęka, Lescze, Lożscze, Police Posrzednie, Police Kątne, Police Mostowe, Ruszkow, Kwiatkow, Kwiatkowska Kuźnica, Niekaszyn) zap. pos. 30. 000 złp. ż. Zofii Ciświckiej c. Abrahama C. klana śrem. z ol. Anny z Wierzbna Rydzyńskiej (f. 406). Taż Zofia cz-i m. Rydzyny i wsi: Kłoda, Tarnowa, Tarchalin, Sidwicza, Kowalewo Łagnowo, Jarogniewice, Kawczyno w p. kość. i wsch. ojcu rez. (f. 408)

3629 (Nr. 11) 1632
Zofia Wardęska, c. o. And. W., ż. Łuk. Bogusławskiego całe cz-i wsi Jaroszewice M. s. Mokre w p. koniń. Abrahamowi Ciświckiemu klanowi śrem. za 530 zł. sprzed. (f. 409v)

3630 (Nr. 11) 1632
Jerzy Szyszkowski, klan biechowski, całe cz-i wsi Piątek M. pus. kup. od Wojc. Mycielskiego, s. o. Stanisł. M., Wojciechowi M. temuż za 15. 000 zł. sprzed. (f. 412)

3631 (Nr. 11) 1632
Adam Wysocki, łowczy kaliski, - Jan Kotowiecki, s. o. Rocha K., wedle zobow. danego Zofii Chwalbogowskiej, wd. po ol. Janie Gronowskim, na 1/2 wsi Kosmowo p. kalis. zap. pos. 5. 000 zł. jej córce a ż. swej Annie Gr. (f. 414)Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona177178179180[181]182183184185Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników