Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona174175176177[178]179180181182Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
3552 (Nr. 11) 1631
Aleks. Gorecki, s. o. Wojc. G., na 1/2 dóbr, żonie Katarz. Drogoszewskiej zap. pos. 340 zł. (f. 274v)

3553 (Nr. 11) 1631
Stan. Załuszkowski, s. Wojc., wedle zobow. danego Mariannie Zaleskiej ż. Marcjana Zal., matce Zofii Zal., i Pawłowi Zal., Zofii stryjowi, na wsi Prusy i folw. Roszkówko, które ojciec zezn. ma w zast. od Stanisł. Przyjemskiego wdy in. w s. 10. 000 i sced. synowi, zap. Zofii ż. swej pos. 1. 150 zł. z dóbr ojcz. i 3. 850 z dóbr mac. Matka żony: Marianna Domiechowska (f. 276)

3554 (Nr. 11) 1631
Jan Gyzycki, s. o. Jana, dz. wsi Nyuwka (?) p. kalis. łąkę "Włociny" na gruncie wsi Kaliszkowice Pań. ze spadku po ol. ojcu franciszkanom grabowskim rez. (f. 277v)

3555 (Nr. 11) 1631
Marcjan Bogucki, s. Jana B., wedle umowy z Piotrem i Maks. Biskupskimi, ss. o. Wojc., na 1/2 cz-i wsi Droszewo os. i Popówko pus. p. kalis. kup. od ojca, zap. pos. 3. 000 złp. ż. Zofii Bisk., c. o. Wojc. Wierzbięty Bisk. z ol. Elżb. z Goliny Noskowskiej (f. 278v)

3556 (Nr. 11) 1631
Jan Wilczkowski, s. o. Wojc. i Dorota Kotarska, c. Stanisł. K. małż. dożyw. (f. 280)

3557 (Nr. 11) 1631
Jadwiga, ż. Jana Chlewskiego i Anna wd. po Wojc. Chlewskim, Molskie, cc. ol. Mac. M., Jadwiga w tow. Adama M. brata stryj., cz-i wsi Mroczki Szlach. ze spadku po ojcu Mikoł. Wojsławskim, s. o. Marcina W. za 1. 500 zł. sprzed. (f. 281)

3558 (Nr. 11) 1631
Jan Chlewski na 1/2 wsi Sulmówko W. p. sier. zap. pos. 200 zł. ż. Jadwidze Molskiej (f. 282v)

3559 (Nr. 11) 1631
Stanisł. Dobrosielski, s. o. Marcina D., cz-i wsi Sczury i Będzieszyno p. kalis., Aleksadrowi Wysockiemu, s. o. Wojc. W. za 2. 000 zł. sprzed. (f. 284)

3560 (Nr. 11) 1631
And. Żorzewski, s. o. Łuk., cz-i nabyte od ol. stryja Władysława Ż. we wsi Wola Podlezna p. koniń. sprzed. za 4. 000 zł. Mikołajowi Złotnickiemu (f. 285). Panna Bogumiła Z. siostra zezn.; Elżbieta Ż. ciotka, Piotr Ż. stryj. rodz.

3561 (Nr. 11) 1631
Wawrzyniec Nieradzki s. ol. Jakuba N., cz-i dziedz. wsi Krągola i Karsy os. p. kon. sprzed. za 4. 200 zł. Stefanowi Żychlińskiemu (f. 286v)

3562 (Nr. 11) 1631
Mac. Bogusławski, s. o. Jarosza B. Piotrowicza, na 1/2 cz-i Bogusławic Nadolnych p. kon. zap. 500 zł. ż. Annie Głuchowskiej, c. o. Jana Gł. (f. 288)

3563 (Nr. 11) 1631
Piotr Lipski stolnik kal. na wsiach dziś kup. Borucyn i Dobiesław zap. pos. 3. 000 zł. ż. Annie Wszołowskiej (f. 289v)

3564 (Nr. 11) 1631
And. Żorzewski i Jadw. Pcińska małż. dożyw. (f. 291)

3565 (Nr. 11) 1631
And. Gałęski, s. Mac. G. Panka i Jadwiga Smuszewska s. Kuszyńska małż. dożyw. (f. 291v)

3566 (Nr. 11) 1631
Zofia Zaleska, c. o. Marcjana Z., ż. Stanisł. Załuszkowskiego, w tow. braci stryj. Marcjana Zales. pis. zs. sier. i Feliksa Zales., cz-i wsi Brzyków i Sciemików, Pawłowi Zales. dz-owi tychże dóbr za 1. 150 zł. sprzed. (f. 292)

3567 (Nr. 11) 1631
Rafał Kaniewski, s. Rafała Seniora K. cz-i wsi Czekanowo p. kalis. Stan. Czekanowskiemu s. Sebast. za 5. 000 zł. sprzed. (f. 294)

3568 (Nr. 11) 1631
Bartłomiej Stawski, s. Wacława, cz. "Więczłakowską" w W. Gałąskach kupioną od Pawła Gałęskiego Janowi Słonkowskiemu s. o. Andrzeja Sł. za 650 zł. sprzed. (f. 295)

3569 (Nr. 11) 1631
Adam Wysocki, s. o. Tomasza W., wsie Borucin i Dobiesław i cz-i wsi Ciechel os. z dziedziną pus. Wojaszkowo, Piotrowi Lipskiemu stolnikowi kalis. za 30. 000 złp. sprzed. (f. 296v). Elżbieta Bukowska, c. Jakuba B., nepotka z br. rodz. Piotra B., ż. zezn. i Dorota, Elżbieta i Anna WW. siostry rodz. zezn. mają zastrzeż. tam. s. 6. 000 na posagi

3570 (Nr. 11) 1631
Piotr Lipski, stolnik kaliski, części wsi Piątek W. p. kalis. sprzed. za 15. 000 zł. Adamowi Wysockiemu, s. o. Tom. W. (f. 298v). Anna Wszołowska, ż. zezn.

3571 (Nr. 11) 1631
Stan. i Jerzy Zielonaccy, ss. o Bartł. Z., całe cz-i wsi Krąków p. sier. bratu rodz. Jakubowi Z. za 800 zł. sprzed. (f. 300)Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona174175176177[178]179180181182Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników