Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona109110111112[113]114115116117Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2245 (Nr. 1140 IV) 1701
Kasper Falkenhagen, s. o. Sebast., kwit. Annę Elżb. Kręską wd. po Janie-Balt. Zaydlicu z 6. 000 złp. brandeb. (f. 5)

2246 (Nr. 1140 IV) 1701
Sebastjan Twardowski, s. o. Sebast., kwit. brata rodz. Franciszka z 1. 230 złp. rocz. prow. od s. 12. 303 złp. części swej z ceny Rokitnicy i Golinczewa p. pozn. (f. 6v)

2247 (Nr. 1140 IV) 1701
Aleks. z Buk. Slichtynk, s. Samuela rotm. JKMci, zap. 17. 000 złp. Dobrogostowi z Kurska Luce, s. o. Fryderyka z K. L. (f. 7)

2248 (Nr. 1140 IV) 1701
Stanisł. Cielecki, s. o. Jana Teodora C. z Anny Woźnickiej 1. 000 złp. z kontr. sprzedaży Zdzychowic w p. pozn., między Antonim Hier. Cieleckim bratem rodz. zezn. 1699 z I i ol. Adamem Kędzierzyńskim z II ceduje Apolonji Sławianowskiej wd. po Franciszku Goryszewskim, 2-o v. po ol. Adamie Kędzierzyń. (f. 7v). Jej dzieci z 2-go męża: Antoni, Elżbieta, Katarzyna KK. (f. 7v)

2249 (Nr. 1140 IV) 1701
Stanisł. -Jan Puchalski w im. sw. i żony Elżbiety Padniewskiej z I i Mac. Gądkowskim z II kontr. rocz. dzierż. Swiętkowa s. v. 12. 000 złp. (f. 9)

2250 (Nr. 1140 IV) 1701
Sebastjan Haza Radlic, s. o. Jana Fabjana burgr. zs. wsch. z ol. Sabiny Slichtynkówny, kwit. Aleksandra z Sienna Potworowskiego, s. o. Jana z 2. 000 złp. (f. 9v)

2251 (Nr. 1140 IV) 1701
Stan. Jaraczewski, s. o. Stanisł., kwit. Jana Popowskiego i Jadwigę Popowską małż. z 2. 500 złp. (f. 10)

2252 (Nr. 1140 IV) 1701
Anna Rokossowska wd. po Franc. Łukomskim, 2-o v. ż. kaz Slichtynka, kwit. Wojciecha R., s. o. Mac., brata swego rodz. z sum (f. 11) Kaz. z B. Sl., s. o. Bogusława Sl., dziedzic wsi Drzeczkowo, Wolikowo, Witosłani, Przybinia p. kość. zap. żonie s., 12. 000 złp. odebranych od jej brata rodz. (f. 11v)

2253 (Nr. 1140 IV) 1701
Dobrogost Bronikowski, s. o. Przecława Br. z ol. Elżbiety Slichtynkówny kwit. Wolfganga-Zygmunta Czamera Rogalskiego z 500 imperjałów (f. 12)

2254 (Nr. 1140 IV) 1701
Ant. Przydziecki, s. o. Stan. i Marjanny Remułtówny, Janowi Watta Skrzydlewskiemu, s. o. Stanisława zapis (f. 12)

2255 (Nr. 1140 IV) 1701
Eleonora Tossowna wd. po Janie Krzysztofie Slichtynku kwituje Joachima Ridigera Golcza komornika JKMci oraz Helenę Bronikowską wd. po Janie Rafale Sl., 2-o v. żonę tegoż G. posesorów Przetoczna w p. międzyrzec. (f. 12v)

2256 (Nr. 1140 IV) 1701
Jakób Cieluściński w im. sw. i żony Jadwigi Boczkowskiej, kwit. Pawła Branickiego, s. o. Jana z 1. 500 złp. zap. sobie spos. zast. na 1/2 cz. wsi Kamienczek w p. gnieźń. (f. 13v)

2257 (Nr. 1140 IV) 1701
Jan Wojciech i Michał Dzierżanowscy, ss. o. Teodora Dz. bp. +-go, brata swego rodz. spadkob., w im. sw. i Bogusława i Władysława bci swych rodz. imieniem, kwit. Baltazara Zaydlica, s. Wojciecha z 1. 600 złp. (f. 13v)

2258 (Nr. 1140 IV) 1701
Jan Fryd. Brudzewski z I i Kasper Fryd. Zaydlic z II kontr. sprzedaży Kikowa woj. pozn. s. v. 34. 000 złp. (f. 14)

2259 (Nr. 1140 IV) 1701
G. Anna Plucińska, c. o. G. Łukasza Pl., ż. G. Franciszka Rasińskiego, kwit. Łukasza z Błoc. Gajewskiego klana santoc. z 2. 000 złp. (f. 14)

2260 (Nr. 1140 IV) 1701
Kaz. Tomicki, s. o. Jana T., kwituje Macieja T. s. o. Wojc. T., z 10. 000 złp. (f. 15). Piotr T., s. o. Jana, zap. 10. 000 złp. bratu rodz. Kaziemierzowi T. (f. 15)

2261 (Nr. 1140 IV) 1701
Adam z Komorza Kurcewski, s. o. Adama, Międzylesia i Starężyna dziedzic, kwit. dz-a poprzed. tych dóbr Pawła Grabskiego z 400 złp. (f. 15v)

2262 (Nr. 1140 IV) 1701
Jan z Komorza Kurcewski, s. o. Stanisł., zap. 1. 000 złp. Franciszkowi Miaskowskiemu, s. Mac. klana lędz. (f. 16)

2263 (Nr. 1140 IV) 1701
Franc. Kaczkowski, w im. sw. i Agn. Dobiejewskiej, kwit. Jana Mierzewskiego z sumy zap. 1698 (f. 17v)

2264 (Nr. 1140 IV) 1701
Andrzej Cielecki, s. o. Jakóba klana kamień. kwituje Łukasza C. syna swego z 2. 000 złp. (f. 19)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona109110111112[113]114115116117Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników