Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona21222324[25]26272829Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
479 (Nr. 110) 1572
Marta Ossieczka, c. Ambroż. O., ż. Jana Skampskiego Bozaty, kwit. z 100 grz. długu brata rodz. Andrzeja O. (f. 160) Agnieszka Szarnowska ż. Ambrożego O. (f. 160v) Ambr. O. z Trampczina (f. 161)

480 (Nr. 110) 1572
Jan Wardęski Gocz s. Stanisł W. G. z p. koniń., żonie Katarzynie Szypłowskiej winien 338 zł. (f. 166) z zabezp. na Wardęzino p. koniń. Regina ż. Jana Kijowskiego i Katarz. ż. Jana Ward. Sz. Sz., spadkobierczynie ol. x. Jerzego Sz. pleb. w Nowymmieście (f. 166v)

481 (Nr. 110) 1572
Stanisł. Radzewski pw. Janowi Bnińskiemu wsi Miechorzewo, Błozejewo, Czołowo dz-owi (f. 169v)

482 (Nr. 110) 1572
Łuk. Gulczewski z Węgierek Wojciechowi i Mateuszowi braciom rodz. Węgierskim zobow. się części ze spadku po ol. bcie swym rodz. Stanisł. W. w Węgierkach w p. pyzdr. za 100 zł. sprzedać (f. 171)

483 (Nr. 110) 1572
Piotr Przylepski kwituje Annę Szypłowską, wdowę po ol. Jakubie Kossutskim z 600 zł. posagu i 200 wypr. za ż. swoją Annę K., c. o. Jakuba K. (f. 172v)

484 (Nr. 110) 1572
Zofja Chojeńska, wd. po ol. Jakubie Noskowskim, kwit. Piotra N., s. o. Jana N. ze 100 zł. długu (f. 174v)

485 (Nr. 110) 1572
Maciej Raszewski pw. Wojciechowi Raszewskiemu pozew do Raszew (w tyt. pw. bratu) (f. 181)

486 (Nr. 110) 1572
w sob. w dzień znalez. Sw. Krzyża obwoł. głowy w mieście Jarocinie na cm. kość. Sw. Marcina przy pogrzebie ol. Wojc. Laskawskiego zabit. przez uczc. Szymona Sucholzy przy wspóln. poddanych N. Mac. Komorskiego (f. 182v)

487 (Nr. 110) 1572
Wojc. Bogusławski Jakubowi B. części z działów z braćmi ze spadku po ol. Janie i Walentynie BB. bciach swych rodz. spadłe we wsi (okienko) w p. kon. Jakubowi B. za 100 zł. zobow. się sprzedać (f. 183)

488 (Nr. 110) 1572
Tom. Czekanowski im. Mikołaja Głogińskiego, Wojciecha Chociszewskiego seniora, Wawrzyńca Ch. syna tegoż Wojciecha Ch. seniora, Wojciecha Ch. iuniora, wsi Bobkowice dziedziców, aktorów z I i Dobrogost Pogorzelski Pasikoń w im.; Stanisława, Andrzeja, i Jana Pogorzelskich wsi Gumienice dziedziców, z II limitacja term. w spr. granic Bobk. i Gum. (f. 184)

489 (Nr. 110) 1572
Kasper, Wojc. i Piotr bcia rodzeni Grzybowscy Biernatowie ugoda działowa. Kasper dwór z siedl. Czechowski i 20 og zagrodnika Piotra Brelala, - Wojc. stary dwór Kossewski domek Czechowski, ogród, domek Potuliński gdzie mieszka Paweł Zagrodnik. - Piotr - dwór z placem Biernatowskim, gdzie mieszkał stryj ich Tomek Biernat, ogród i domek na przeciwko dworu gdzie mieszka zagrodnik Witek (f. 187) "Item insze Chlopki maią w pokoiu miecz"

490 (Nr. 110) 1572
Ambroży Bogusławski i Zofja Szetlewska małż. z p. kon. winni Zofji Szetlewskiej (!) wd. po ol. Walentynie B. (!) 20 grz. długu (f. 189)

491 (Nr. 110) 1572
Szymon Czasultowski winien 50 zł. Maciejowi Cz. (f. 195)

492 (Nr. 110) 1572
Małgorzata, c. o. Wojc. Modliszewskiego, ż. Marcina Chłapowskiego, w tow. Jana i Ambroż. Gembarzewskich braci rodz., przyjaciół z l. ojcz., kwit. Andrzeja, Wawrzyńca, Jana, Stanisława, Marcina, Krzysztofa i Mikołaja M. M. braci swych rodzonych i spadkob. ol. Wojciecha M. brata swego i ich rodzonego z całej ojc. i macierz. (f. 196v)

493 (Nr. 110) 1572
Anna Brzezińska, wd. po ol. Wawrzyńcu Chwalikowskim pozw. przez Bogumiłę wd. po ol. Wojc. Zaworskim, Różę wd. po ol. N. Janie Klugowskim zw. Wsczisło mieszcz. pyzdr., Jadwigę Małochowską, ol. Tomasza Małoch., Annę Belinową ol. Brykcego Belin wdowy, córki ol. Małgorzaty Chwalik., wd. po ol. Feliksie Chwalik., o 6 grz. (f. 197)

494 (Nr. 110) 1572
Jakub Wilkoński całe cz-i wsi Gułtowo w p. pyzdr. za 4.000 złp. Stanisławowi Komorskiemu sprzed. (f. 214v)

495 (Nr. 110) 1572
Wojc. Dembiczki s. Drogoszewski, s. o. Sebast. i Stanisł. Demb. s. Drachowski s. o. Jana Demb. s. Drach. z nich Wojc. w im. sw. i br. rodz. Sebast., a Stanisław w im. sw. i br. rodz. Wojc., bracia cioteczni (!); Anna Demb wd. po ol. Wawrzyńcu Skarboszewskim (f. 218v)

496 (Nr. 110) 1572
Sob. po Sw. Janie Bapt. N. Wojc. Rekliewski przysięga na urząd pisarza gr. pow. pyzdr. (f. 221)

497 (Nr. 110) 1572
And. Kretkowski, s. o. Sylwestra Kr. klana kruśw., dziedzic w Izbicy, za kons. matki swej wdowy Urszuli, op. swej. Zobow. się całe cz. Rusinowa w z. dobrzyń. spadłe po stryju rodz. ol. Andrzeju Kr. klanie Kowal. i inną część ib. swoją dziedz. za 4.000 zł. kup. stryjowi rodz. Grzgorzowi Kr. klanowi kruświc. sprzedać (f. 226)

498 (Nr. 110) 1572
Jan Tomicki, dziedzic części w Graboszewie Kościelnym, s. i spadkob. ol. Wojciecha T. kwit. wuja swego rodz. Wilibrorda Młodziejewskiego ze 100 zł. (f. 228)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona21222324[25]26272829Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników