Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona11121314[15]16171819Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
281 (Nr. 107) 1569
N. i honesta Jadwiga Swidnicka wd. po ol. Pawle Wolickim pw. Wacławowi, Pawłowi, Wojciechowi, Jarosławowi, Jadwidze i Małgorzacie Wolickim, dzieciom ol. Pawła W. (f. 446)

282 (Nr. 107) 1569
Marcin Pruski z p. kalis. zapis dany sobie przez ol. Piotra Jaroczkiego s. Dobczyńskiego na 100 zł. ceduje Barbarze Włościejewskiej wd. po ol. Piotrze J. s. D. (f. 452)

283 (Nr. 107) 1569
Marcin Tomicki dziedzic w Słaboszewie (Graboszewie) Kościelnym, kurator Wojc. Sarnowskiego s. Trampczyńskiego s. o. Jana S. z Trampczina, siostrzeńca swego i op. jego dóbr, w im. pupila kwit. Walentyna Owieczkowskiego (f. 454)

284 (Nr. 107) 1569
Zofja Grzymułtowska, wd. po ol. Mikoł. G.; winien jej Nikodem Łekinski klan nakiel. z p. kc. 100 zł. w. (f. 457)

285 (Nr. 107) 1569
N. Ambroży Wilkowski sołt. s. wójt. w Młodujewie uczc. Wojciechowi młyn. w Mieczewnicy 20 gn. pos. za Agnieszkę córkę swoją, a jego żonę przyszłą (f. 469v)

286 (Nr. 107) 1569
W Komorzu we dworze ol. Pawła Wolickiego pozew pw. Wacławowi, Pawłowi, Wojc. Jarosł. Jadwidze i Małgorzacie Wolickim, ol. Pawła Wol. dzieciom, i op. ich ze strony nob. i hon. Jadwigi Swidniczkiej wd. po tym N. Pawłe Wol.

287 (Nr. 107) 1569
Benedykt Gorinski dz. cz. cz. w Gorininie p. gn. winna 100 zł. Walentynowi Owieczkowskiemu (f. 475)

288 (Nr. 107) 1569
Maciej Strzałkowski, s. o. Wojc. S., dz. cz. w Strzałkowie, winien 14 zł. Janowi Skrzetuskiemu zw. Synowiec (f. 476) Jan Strzałkowski, s. o. Stefana Strz. zw. Motyka (f. 487)

289 (Nr. 107) 1569
Mikoł. Żernicki dziedzic w Szymanowicach p. kalis. kwit. Adrjana Russockiego miecznika kalis. (f. 489)

290 (Nr. 107) 1569
Jan i Piotr Rozdrażewscy, bcia rodz. Anny de Niewiesz, ż. Krzysztofa Zaxinskiego, intromit. do 1/2 m Krotoszyn, do całej 1/2 przedmieści, do 1/2 wsi St. Krotoszyni, i Targorzyc os., Bartłomiejewice, Płachty i Banow w w. kal. i pozn. im przez Annę w gr. łęczyc. sprzed. za 12.000 zł. (f. 506v)

291 (Nr. 107) 1569
Jadwiga Trąmpczinska, wd. po ol. Stanisławie Laskawskim, introm. do op. Mikołaja, Zofji, Anny i Jadwigi swych dzieci we wsi Kretkowo (f. 509)

292 (Nr. 107) 1569
Adam Wielzinski z p. koniń. Elżbiecie Tarnowskiej, c. o. Teofila Tarn., żonie swej winien 400 zł. (f. 511)

293 (Nr. 107) 1569
Dorota Wolska, c. o. Mac. W., ż. Wojciecha Grabowskiego, w tow. męża oraz Macieja Tarnowskiego wuja swego rodz., kwit. z ojc. i mac. w m. Pyzdrach braci swych rodz. Bartłomieja, Jana i Piotra WW. (f. 512) Wojciech Grab. z p. nakiel. zobow. się na 1/2 dóbr w Grabowie p. n. zap. pos. 300 zł. tej żonie (f. 512)

294 (Nr. 107) 1569
Wojc. Gorazdowski s. Borkowski, s. ol. Baltazara winien 12 gn. Jakubowi Szławieńskiemu dz-owi w Noskowie (f. 514v)

295 (Nr. 108) 1570
Sebastjan Parusewski s. Kluczewski, dz. cz. w Parusewie Wojciechowi Gniazdowskiemu dz-owi w Parus. cz-i dziedz. wsi Parusewo os. i Parusewo pus. nabyte od ol. Jakuba Kl. ojca w 800 zł. na l. 3 zastaw (f. 1v)

296 (Nr. 108) 1570
Małgorzata Trąmpczińska, wd. po Wawrzyńcu Tomickim w im. sw. oraz: Piotra, Stanisł., Jerzego, Rafała i Gabryela Tom. dzieci swych, pw. Kalikstowi Kamienskiemu dz-owi w Libabrach,; Ich rodz. stryj ol. Maciej Tom. (f. 4)

297 (Nr. 108) 1570
Sebastjan Niwski kwit. Marcina Brodzińskiego, burgr. zs. pow. koniń. z 324 zł. (f. 11)

298 (Nr. 108) 1570
Jarosł. Kaczkowski stolnik inowrocł. zap. 324 zł. długu powyższym Tomickim (f. 11)

299 (Nr. 108) 1570
N. Mateusz Wolski z N. Miasta woźny gen. woj. kalis.; Jan, Kasper, Hieronim, Mik., Piotr i Aleksander Nowomiejscy, ss. o. Stanisł. Rozdrażewskiego s. Nowom. pw. Marcinowi i Piotrowi Zborowskim ol. Urszuli R. żony ol. Marcina ze Zborowa klana krzywiń. synom, pozew w Kobiernie (f. 12)

300 (Nr. 108) 1570
Katarzyna Wilkońskaa, c. o. Prota Wilk., ż. Baltazara Węgierskiego, kwit. brata rodz. Jakuba Wilkonskiego z 200 zł. pos. sobie przez ojca zapis. (f. 12v)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona11121314[15]16171819Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników