Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12131415[16]17181920Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
301 (Nr. 108) 1570
Anna Othorowska, wd. po ol. Janie Lossinskim, kwit. Mikołaja Loss. starszego pasierba swego, a s. o. Jana L. z 400 zł. (f. 13)

302 (Nr. 108) 1570
Wawrzyniec Dobrosolowski dziedzic w Czestkowie pw. Janowi, Florjanowi, Jakubowi i Wojciechowi Lowiczkim bciom rodz. niedziel. dz-om cz. w tej wsi (f. 16v) ol. Gabryel D. brat rodz. zezn. Florjan D., s. o. Jana, ich brat stryj. (f. 17)

303 (Nr. 108) 1570
Stanisł. Komorski Katarzynie Podlieskiej, ż. Marcina Zawadzkiego winien 200 zł. (f. 18) ona kwit. Jana Dzierznickiego syna swego z opr. swej pos. i wiana na Dzierznicy, przez Jana Dz. Kasprowi Cziosnowskiemu sprzed. (f. 19) Jan Dz. dz. cz. w Czasolthowo i Gąsiorowo winien matce swej 100 zł. (f. 19) Jadwiga siostra rodz. Jana Dz., a Jerzy i Zofja ZZ. rodzeństwo przyrodnie

304 (Nr. 108) 1570
N. Dorota Pawłowicka. ż. sł. Wojc. Kophel obyw. i mieszcz. m. Pyzdr. kwit. egzekutorów testamentu ol. N. i honor. Jana Kamienskiego pleb. w Kamionie i altarystę gnieźń. wuja swego rodz. z rzeczy jej legowanych (f. 27v)

305 (Nr. 108) 1570
Jan Podbielski, s. o. Mac. P., nabywca praw od ol. stryja Bartłomieja Podbiel., brat rodz. Wojciecha P. Stogniewa, dziedzic części we wsi Podbiele w p. koniń. (f. 33) kwit. Wojc., Stanisł. i Jakuba PP. bci swych rodz.

306 (Nr. 108) 1570
Kasper Czieleczki Mikołajowi Laskawskiemu daje zobow. doprow. matki swej Doroty Rusockiej, wd. po ol. Janie Czieleczkim o 100 zł. (f. 39v)

307 (Nr. 108) 1570
Jakub Sobiesiernski z pow. gnieźń. Marcinowi Nieniewskiemu zobow. się całe cz. dziedz. wsi Gulczewo Czaprachtowskie zw. i pustkę Marzeczinko p. gn., wyj. tę część Gulczewa którą ma od Boienskich, ss. o. Mikołaja Boj. zapisaną mężowi za 900 zł. wyderk. (f. 43)

308 (Nr. 108) 1570
Franciszek Goszlaw Nadarziczki całe cz. ojcz i mac. w Nadarzycach bliskie Gosdowa p. pyzdr., które należ. od ol. Jana i Michała G. G. NN. braci jego rodz. zobow. się sprzedać za 1.600 zł. Maciejowi Gałczyńskiemu (f. 47v)

309 (Nr. 108) 1570
Brykcy Prząnowski Bylina we wsi Kowalewo Wolny Wojciechowi Zaworskiemu sołt. s. wójt. w Wierzbnie winien 20 zł. (f. 51v)

310 (Nr. 108) 1570
Tomasz Ponętowski dziedzic w Markowicach woj. inowrocł. winien 600 zł. Marcinowi Słoneckiemu (f. 52)

311 (Nr. 108) 1570
Jan Bełakowski, s. o. Marcina B., kwit. ze 100 zł. Łukasza Potarzickiego (f. 53v)

312 (Nr. 108) 1570
Jakub Brzezinski dz. w Popkowicach p. gn. Jakubowi Sławińskiemu dziedzicowi w Noskowie zobow. się stawić do akt Barbarę Noskowską, ż. przyszłą, a c. o. Michała Nosk. by całe cz. ojcz. i mac. w Noskowie S-mu za 800 zł. sprzedać (f. 56v)

313 (Nr. 108) 1570
Bartłomiej Rogaski, s. Piotra R. s. Gorskiego Piotrowi, Stanisławowi, Jerzemu, Gabryelowi i Rafałowi Tomickim ss. ol. Wawrzyńca T. daje zobow. (f. 65v)

314 (Nr. 108) 1570
N. i Sł. Jan Pepłowski Czosnek zw. obyw. pyzdr. i Eufemja Gałęska małż. dają zobow. Wojciechowi Słupskiemu "affini suo futuro" dom w rynku pyzdr. ogród i 1/2 łąki rezygnować (f. 70) N. i uczc. Agnieszka córka ich a jego żona przyszła (f. 70v)

315 (Nr. 108) 1570
Marcin Sławiński z p. kon., dziedzic części w Pąchowie i Bielczewie w p. koniń. Dorocie Gorazdowskiej, c. o. Piotra G., żonie swej przyszłej winien 1.000 zł. (f. 73)

316 (Nr. 108) 1570
Jan i Stanisław Goreccy, ss. małol. ol. Piotra i ich stryj rodz. i op. Walenty G. pw. Janowi i Mikoł. Sławskim bciom rodzonym, wykonawcom testam. ol. Jana Sokolniczkiego (f. 79v)

317 (Nr. 108) 1570
Andrzej Belakowski de Pogorzel w Głuchowie dziedzic pw. Stanisł. Pasikoniowi Pogorzelskiemu (dzieciom ?) części w Głuchowie pozew (f. 80)

318 (Nr. 108) 1570
Zofja Szetlewska, wd. po ol. Marcinie Szetl. opr. od męża na Szetlewie i Podbielach p. koniń. daje synowi Szymonowi Szetl. (f. 80v) Szymon Sz. Karasek, s. o. Marcina z p. kon. (f. 80v) Szymon pewne pola ib. zast. Jakubowi Sz. "Przechowi" (f. 82)

319 (Nr. 108) 1570
Anna z Opalinicy wd. po ol. Stanisł. Starczinowskim pw. Róży de Ludomie, ż. Jana Grudzińskiego a siostrze i spadkob. ol. Stanisława Starcz. pozew do Nekli (f. 98)

320 (Nr. 108) 1570
Stanisł. Bratuski Rola sołectwa na przedmieściu Słupcy dziedzic, Stanisławowi Jaroszewskiemu winien 200 zł. (f. 100v) Stanisław J. Wojciechowi J. całe cz-i dziedz. Jaroszewa W. w p. koniń. spadłe po ol. bracie rodz. Mikołaju J. za 300 zł. zobow. się sprzedać (f. 101v)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12131415[16]17181920Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników