Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona13141516[17]18192021Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
321 (Nr. 108) 1570
Jerzy, Małgorzata, Katarzyna i Jadwiga Podlescy, zrodzeni z ol. Barbary Prziemskiej żony ol. Stanisł. Podleskiego pw. Jadwidze wd. po Kasprze Żegrowskim i Barbarze ż. Piotra Boturzyńskiego, córkom ol. Mikoł. Podleskiego, pozew w ich części Podlesia (f. 105)

322 (Nr. 108) 1570
Piotr Korzkiewski z p. kalisk. i Barb. Jaskoleczka małż. Piotrowi Rogaskiemu s. Gorskiemu winni 447 zł. (f. 113)

323 (Nr. 108) 1570
Jan Podbielski z p. kon. i Barb. Zdzenicka, c. o. Urbana Z., małż., Wojciechowi Trampczińskiemu Otha zobow. się całe cz. dziedz. we wsi Podbiele p. koniń. za 300 gn. sprzedać (f. 114)

324 (Nr. 108) 1570
Maciej Gałczyński kwituje, Piotra i Jana Nadarzyckich ss. ol. Macieja N. Kopća (f. 123v) Piotr i Jan N. N. Kopciowie Maciejowi G. całe cz. Nadarzyc k. Gosdowa w p. pyzdr. zobow. się za 200 gn. sprzedać (f. 124)

325 (Nr. 108) 1570
Wawrzyniec, Piotr i Gabryel Grzybowscy, Robaszkowie, ss. ol. Wawrzyńca Rob., dz-e w Grzybowie w p. gn. Janowi Kleparskiemu dz-owi w Grzybowie Kleparz 320 zł. (f. 126) Jan Kl. kwit. Sebast. i Piotra Grzyb. Robasków z 100 zł. (f. 128)

326 (Nr. 108) 1570
Małgorzata Kluczewska s. Paruszewska, wd. po ol. Piotrze Bieganowskim Marcinowiczu, intromit. do dóbr. męża w Bieganowo, Białazicze, Raczlawki w p. pyzdr. zlec. sobie przez męża wraz z op. syna Adama B. (f. 139v)

327 (Nr. 108) 1570
Wojciech i Jan dorośli, Roch i Tomasz małoletni, Strzałkowscy, ss. ol. Stefana S., pozw. przez Piotra S. (f. 144v)

328 (Nr. 108) 1570
Jan Spławski intromit. do cz. w m. Górka Miliesna i do części wsi Wielga i Maławieś w p. pyzdr. kup. od Kaspra Cziosnowskiego i Anny Dzierznickiej małż. za 2.000 zł. (f. 151v)

329 (Nr. 108) 1570
Leonard i Jan Przyborowscy dziedzice w Grzybowo Rabieżycz ojciec z synem, winni 30 gn. Janowi Nadarzyckiemu Kopciowi (f. 155)

330 (Nr. 108) 1570
Wojciech i Janusz Ciświccy, ss. o. Jana C. wojskiego kalisk. i opp. ich z Piotrem Grudzieckim o granice wsi Lipice (f. 156v)

331 (Nr. 108) 1570
Bartłomiej Bruczkowski s. Mokronowski Jadwidze, Annie, Małgorzacie i Katarzynie BB. cc. swym z ol. Anny Kołackiej, zap. posag po 200 zł. (f. 163)

332 (Nr. 108) 1570
Marcin Skąpski s. Węgierski dziedzic cz. w Węgierkach i Grzybowie, cz-i Węgierek os., Kołubiel i Strachowiec pus. w p. pyzdr. i w Grzybowie os. w p. gn. wydzierżawiają Ewie Sk. siostrze swej rodz. (f. 168v)

333 (Nr. 108) 1570
Jan Wojucki, dziedzic cz. w Gułtowie, winien Annie Wilkońskiej, wd. po ol. Andrzeju Kocziuskim 350 zł. (f. 171)

334 (Nr. 108) 1570
Jakub Grzybowski Czech pw. Maciejowi i Błażejowi GG. Filipiwiczom, bciom rodz. i spadkob. ol. Jana G. jako nieos., pozew do rąk Błażeja G. w m. Słupca (f. 172)

335 (Nr. 108) 1570
Jakub Sławiński starosta klucza ciążyń. pw. Stanisł. Skrzetuskiemu mniej os. (f. 174)

336 (Nr. 108) 1570
Piotr Bieganowski pw. Janowi, Wojc., i Stanisławowi, oraz Annie, Zofji i Magdalenie dzieciom ol. Mikołaja Sdzichowskiego, małol. dz-om cz-i Zdzichowic (f. 180)

337 (Nr. 108) 1570
Katarzyna Dambrowska wd. po ol. Mikoł. Zdzichowskim winna 7 grz. Sebastjanowi Niwskiemu dz-owi w Łukomiu (f. 189v)

338 (Nr. 108) 1570
Błażej Grzybowski Filipek Jakubowi G. Czechowi daje zobow. w spr. przeszkód praw Stanisł., Marcina, Aleksandra, Macieja, Wojciecha GG. s. Strzałkowskich, ss. ol. Łuk. S. G. o 400 zł. (f. 195)

339 (Nr. 108) 1570
Stanisł. Romiejowski, dz. w Trzebowo, Piotrowi i Marcinowi Tomickim zobow. się, iż Zofji T., c. o. Wawrzyńca T. ż. przyszłej syna swego Wojciecha R. na 1/2 cz. Trzebowa i Karmina M. w p. kalis., które Wojciechowi należą się z działów z braćmi rodz. Piotrem i Maciejem RR. zap. pos. 600 zł. (f. 198v)

340 (Nr. 108) 1570
Elżbieta Jezierska, wd. po Marcinie Siekierzeckim, a jej brat rodz.(!) Mik. Żernicki (f. 200)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona13141516[17]18192021Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników