Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona3456[7]891011Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
121 (Nr. 106) 1567
Marcin Piątkowski, s. Kaspra, winien 217 zł. Annie Sławińskiej, wd. po Stanisł. Trampczińskim Otto (f. 411)

122 (Nr. 106) 1567
Marcin Ułostowski z pow. kość., dziedzic Chwałkowa i Ułostowa, kwit. Jana Uł. br. swego rodz. z 55 zł. spadł. po + Jakuba Uł. (f. 414v) Marcin Janowi całe cz. ojcz. we ws. Chwałkowo i Ułostowo p. kość. za 650 zł. zobow. się sprzedać (f. 415)

123 (Nr. 106) 1567
And. Kamblowski s. Gorzicki pw. Janowi, Marcinowi i Stanisławowi Napruszewskim, ss. o. Piotra N. pozew do Napruszewa (f. 416v) o to iż ol. Piotr oprawę Barbary G. siostry rodz. Andrzeja G. a ż. swej na 1/2 dóbr swych w Napruszewie os. i Gostom pus. nie uczynił w s. 350 gn pos. i t. w.; Barb. matka tychże N Kembłowscy: Andrzej, Marcin i Stanisław bcia rodz. Barbary

124 (Nr. 106) 1567
Jakub i Andrzej Sławieńscy, ss. Jerzego Sł., bratu swemu stryj. Mikołajowi Sł., za ojca swego Jerzego Sł. zobow. się całe części we wsi Sławno W. p. pozn. za 2.000 zł. sprzedać (f. 421v) matka zezn. Anna Sławieńska. Jakub Sł. dziedzic w Noskowie, całe cz. dziedz. w Sławnie W. w p. poznań. od ojca Jerzego nabyte zobow. się Mikołajowi Sł. bratu swemu str. za 2.000 zł. sprzedać (f. 422v) Mikołaj Sł. s. o. Macieja Sł. winien Jerzemu Sł. 1.200 zł. (f. 423)

125 (Nr. 106) 1567
Magdalena Gaszinska, ż. Mikoł. G. pisarza zs. wiel. pw. And. i Stan. Gorzickim jako spadkob. bratu rodz. ol. Marcina Gorzickiego (f. 425v)

126 (Nr. 106) 1567
Mik. Mielenski burgr. zs. gn. pw. Maciejowi Dambrowskiemu dz-owi w Wojsławicach, żonatemu (f. 429)

127 (Nr. 106) 1567
Szymon Markowski, s. o. Mikoł., aprobuje zapis dzielczy matki i op. swej Anny Kiełczewskiej, wd. po Mik. M. uczyn. co do wsi Markowice, Barcice i Gizewo p. kruśw. (f. 431v)

128 (Nr. 106) 1567
Gabryel Gorazdowski w im. sw. i ż. Elżb. Ostroweskiej winien 40 gn. Katarzynie Prziemskiej wd. po ol. Kasprze Gor. (f. 433v)

129 (Nr. 106) 1567
Piotr Strzałkowski kwit. brata rodz. Bartłom. S. ze 100 tal. (f. 435). Jan, Daniel i Maciej SS., ss. ol. Wojciecha S., brata rodz. poprz. (f. 435) ol. Jan Mierzewski, brat rodz, Jakuba i Eustachego ol. Jan Strzałk. ojciec Piotra S. i ol. Katarzyna M. ciotka rodz. poprz. MM.. miała 1543 na Strzałkowie opr. od ol. Jana S. z niej dzieci nie było, bo posag i wypr. wrócił do MM. (f. 435)

130 (Nr. 106) 1567
Kasper Kaliski intromit. do 1/2 wsi Cziosna w p. pyzdr. kup. od Jana Loszinskiego za 1.800 zł. (f. 436v)

131 (Nr. 106) 1567
Anna Raczadowska, ż. Jana Goreczkiego pw. Janowi R., s. o. Stan. R., pozew do Raczadowa (f. 439v)

132 (Nr. 106) 1567
N. Jakub Pietrzicki sołtys we wsi Ostrow p. pyzdr. opatów lędzkich, synowi najstarszemu Walentynowi P. daje zobow. sprzedaży soł., tj. 2 ł. soł. i 1 wol. od opata nabytego s. v. 100 gn. (f. 444v) Walentyn P. ż. Annie Szetlewskiej, c. Jakuba Sz. zobow. się oprawić 40 grz. pos. i t. w. (f. 445v) Aleksy P., s. Jakuba P., kwit. brata rodz. Walentyna P. z ojc. w soł. wsi Ostrow (f. 446v). Walentyn P. Janowi i Wojciechowi PP. bciom swym rodz. winien 30 gn. za ojc. w soł. (f. 446v)

133 (Nr. 106) 1567
Maciej Jagodzieński, dziedzic w Wysławicach, kwit. Wawrzyńca i Annę Grzibowskich dzieci ol. Jakuba Grz. Biernata z 20 grz. (f. 448v)

134 (Nr. 106) 1567
Jan Raczadowski, s. o. Stanisława, z Piotrem R. stryjem i op. pozw. przez Annę R. ciotkę jego rodz. (f. 455)

135 (Nr. 106) 1567
Marcin Grodziński tenut. wsi Borowo p. kość. (sam z woj. łęczyc.) kwit. Wawrzyńca Gostkowskiego (z p. kamien. Ks. mazow.) z zapisu dzierż. wsi Mchy i Lupica w p. kość opactwa przemęckiego. (f. 458v)

136 (Nr. 106) 1567
Tom. Jaroszewski dziedzic cz. w Milesznej Górce i Jaroszewicach Stanisławowi J. bratu swemu rodz. winni 20 grz. (f. 459v)

137 (Nr. 106) 1567
Stanisł. Sliwnicki, s. Marcina, z p. kalis., Sebastjanowi Miniszewskiemu winien 54 1/2 zł. (f. 461)

138 (Nr. 106) 1567
Jarosław Kaczkowski stolnik inowrocł. z I i Jan Kjemski z p. kruśw. z II kontr, dzierż. cz. wsi Schiszinko M. w p. koniń. (f. 461v) Jan Kyjem. ż. przyszłej Reginie Siplowskiej, c. o. Piotra Sipl. zobow. się oprawić 200 grz. pos. i t. w. (f. 463)

139 (Nr. 106) 1567
Elżbieta Schwinarska, ż. Jakuba S., z synem Stanisławem S. winna 15 grz. Gabryelowi Gorazdowskiemu (f. 463v)

140 (Nr. 106) 1567
Franciszek Gosław Nadarziczki siostrze rodz. Dorocie, wd. po ol. Jakubie Grzibowskim, winna 140 grz. (f. 471v)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona3456[7]891011Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników