Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
61 (Nr. 106) 1567
Gabryel Złotkowski kwit. Annę Sławińską, wd. po ol. Stanisł. Trampczińskim Otta, oraz jej synów Jana i Wojciecha T. T. z 1.080 zł. (f. 199)

62 (Nr. 106) 1567
Jan Kembłowski s. Lipski kwit. z 317 zł. Piotra K. s. L. brata swego rodz. (f. 205) z d. ojcz. i mac. w Kembłowie i Lipem. Piotr K. s. L. kwit. Szymona Golemowskiego "socera" swego z 317 zł. posagu za Agnieszkę Gol. ż. swoją, a córkę tegoż Szym. (f. 205v)

63 (Nr. 106) 1567
Piotr Kolnicki w tow. żony Jadwigi Boturzyńskiej, kwit. Mikołaja B. z 200 zł. (f. 206) brata jej rodz. Mikołaj B. kwit. Piotra B. nepota swego z 200 tal. w której sumie pos. 2 km. os. w Raszewach (f. 208). Jakub B. kwit. z zapisu Piotra nepota swego (on jego stryj) (f. 208v). Matka Piotra B. Barb. Zaremb.

64 (Nr. 106) 1567
Kalikst Kamienski dz. w Libabrach, winien 100 zł. Marcinowi Grzymisławskiemu (f. 211)

65 (Nr. 106) 1567
Piotr Bieganowski Marcinowic kwit. z 300 zł. Piotra B. burgr. zs. pyzdr. (f. 212v)

66 (Nr. 106) 1567
Piotr Suchorzewski winien Janowi Rozdrażewskiemu z Nowego Miasta, s. Stanisł., 900 zł. (f. 212v) w pos. za Katarzynę S., c. Piotra, a Jana R. ż. przyszłą (f. 212v). Jan R. zobow. się po ślubie stawić do akt tę żonę dla potwierdz. rezygnacji wsi Chwałkowo w p. gn. Dorocie Lanczkiej, ż. Gabryela Złotkowskiego, (f. 215)

67 (Nr. 106) 1567
Piotr, Serafin i Marcin Sługoccy, bracia rodzeni, ss. o. Jakuba, kontr. w spr. dzierż. Sługocina Serafinowi (f. 220) Ich br. rodz. Bartłomiej

68 (Nr. 106) 1567
Mikoł. Laskawski winien 100 zł. Dorocie Rusoczkiej wd. po ol. Janie Cieleczkim (f. 221v)

69 (Nr. 106) 1567
Marcin Nadarzycki Lewek, kwit. Stanisława Płaczkowskiego dziedzica w Paxino z 500 zł. pos. i opr. danej przez niego ż. Reginie N., siostrze rodz. zezn. na Paxinie W. i M. (f. 222v)

70 (Nr. 106) 1567
Piotr Raczadowski jako stryj rodz. i op. Anny R. panny c. o. Jana R. brata rodz. zezn. Janowi Goreczkiemu dz. w Kociełkowej Górce zobow. się dać za żonę (f. 224v)

71 (Nr. 106) 1567
Krzysztof Poniecki pw. Urszuli Rozdrażewskiej wd. po Marcinie ze Zborowa klanie krzywiń., pozew we dworze w Kobiernie (f. 229v)

72 (Nr. 106) 1567
Mikoł. Brudnowski o rany pw. Marcinowi Rayskiemu i wspóln. jego Joachimowi R. bratu rodz. (f. 230)

73 (Nr. 106) 1567
Bartł. Bruczkowski s. Mokronoski intromit. do cz. dziedz. wsi Nadamierz (?) i Wronczino p. koniń. w p. koniń. za 2.000 zł. kup. od Piotra Boturzyńskiego (f. 232v)

74 (Nr. 106) 1567
Mikoł. Cielecki, s. o. Łukasza C., na wsiach Cielcza i Charzewo zap. dług 100 zł. Mikołajowi Mieszkowskiemu, s. o. Mikołaja M. (f. 232v)

75 (Nr. 106) 1567
Barbara Slieszkowska, wd. po ol. Ludwiku Krzyckim intromit. do części Cielnic i Siedmidrogowa oraz m. Półkpie p. pyzdr. opraw. sobie w s. 1.300 zł. od ol. męża (f. 233v)

76 (Nr. 106) 1567
Sł. Zuzanna Bobowska wd. po Sł. Klemensie szewcu i obyw. ze Słupcy. pw. Baltazarowi i Wojciechowi Słoneckim, braciom rodz., ol. Jana Sł. spadkob., w Słonczicach we dworze Balt. (f. 236)

77. (Nr. 106) 1567
Mac. i Wojc. Guniccy, bcia rodz. winni Stanisławowi Brolińskiemu "genero suo futuro" 200 gn. długu w pos. za siostrę ich rodz. Zofją G., B-go ż. przyszłą. (f. 241)

78 (Nr. 106) 1567
Stanisł. Gorzicki s. Kemblowski i Piotr Lipski s. Kemblowski bracia stryj. rodz., zamianę dóbr, dwór za dwór, Stanisław Piotrowi w Kembłowie, Piotr Stanisławowi w Lipiu (f. 242v) ol. Katarzyna K. matka Piotra i Stanisław K. spadkob. ol. Mikołaja, K. s. G. (f. 243v) Agn. Golemowska, ż. Piotra L. s. K. (f. 244)

79 (Nr. 106) 1567
Marcin Słonecki kwit. Małgorzatę Markowską, wd. po Pawle Kielczewskim z 300 zł. (f. 246)

80 (Nr. 106) 1567
Zygmunt Ulanowski dz. cz. w Noskowie daje zobow. dł. 32 gn. Piotrowi Bieganowskiemu Marcinowiczowi (f. 246)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników