Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona4567[8]9101112Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
141 (Nr. 106) 1567
Anna Likdomska wd. po ol. G. Krzysztofie Pampowskim pos. Jaskowa, pozw. o dzies. przez x. Michała Skrzetuszewskiego kanonika poznań. (f. 472v)

142 (Nr. 106) 1567
Tyburcy Lubienski i jego poddani ze wsi Lubień pw. Apolonii Luthomskiej wd. Annie Dobczynskiej ż. Jana D., Katarz. Puninskiej, ż. Wojc. P., Barbarze Zdzarowskiej, ż. Marcina Zdz. Siedlimińskim, ol. Andrzeja Siedlim. siostrom rodz. i spadkob. w Lubieniu W. dziedzicom (f. 474) Tyburcy L. z synami: Piotrem, Janem, Krzysztofem, Wojc. i Stanisł. dz-e cz. w M. Lubieniu, pw. Janowi, Jerzemu i Andrzejowi Kuklinowskim ss. o. Wojc. K., dz-om w Słaboszewie (f. 474v)

143 (Nr. 107) 1568
N. Katarzyna ż. N. Mikoł. Zdzichowskiego, Anna ż. St. Mikoł. Szilinga, obyw. pozn., i Małgorzata, siostry rodz. Dambrowskie, pw. pannie Dorocie Łukomskiej przypozwanej do spr. pw. Janowi Wrzesińskiemu o dług 100 zł. zapisany przez Joannę ol. Annie D. zakonnicy, ciotce ich (f. 26v)

144 (Nr. 107) 1568
Krzysztof Nadarzycki, s. o. Stanisł. N. Lewka, winien 13 gn. op. Wojciechowi Grudzińskiemu krawcowi z Kaczanowa (f. 27v)

145 (Nr. 107) 1568
Regina Wolska, ż. Mac. Gunickiego intromit. do dóbr Kaspra Mielaczewskiego we wsi Schischino w sumie 212 1/2 grz. zysków i przezysków (f. 32v)

146 (Nr. 107) 1568
Grzegorz Obłaczowski, kwit. Serafina, Stanisława, Jerzego i Jana Golambkowskich, ss. o. Kaspra G. z 30 tal. (f. 33v)

147 (Nr. 107) 1568
Kat. Mikuszewska s. Kolniczka, ż. Andrzeja Kurowskiego, pw. Franciszkowi i Piotrowi MM. s. Kol. bciom swym rodz. pozew w Mikuszewie o sumę 200 zł. przez ol. ojca ich Jana M. s. Kol. i tych braci jej w pos. zapis. (f. 34)

148 (Nr. 107) 1568
And. Pieruski dziedzic w Pieruszycach i Miedziborze i Anna Thurzińska, c. o. Kaspra T., małż., winni 100 zł. Marcinowi Grzymisławskiemu (f. 36v)

149 (Nr. 107) 1568
Mikołaj i Jakub Bothurzińscy, bcia rodz., kwitują brata rodz. Piotra B. z 100 zł. (f. 45). W tytule pisani "B" w tekście natomiast "P" i Barbara B. matka Piotra (f. 47v)

150 (Nr. 107) 1568
Elżb. Muchniczka, wd. po ol. Marcinie Jezierskim, kwit. z 11 grz. Mikoł. Żernickiego (f. 47)

151 (Nr. 107) 1568
Jan Roskowski Agnieszce Cieleckiej, wd. po ol. Janie Mieroslawskim winien 800 zł. (f. 49v)

152 (Nr. 107) 1568
Wojciech Malochowski intromit. do cz. Chwalikowic w p. pyzdr. mocą zapisu 600 gn. od ojca Jana M. (f. 51)

153 (Nr. 107) 1568
Barbara, Dorota i Agnieszka, cc. ol. Stanisł. Jedleckiego Kardaff, oraz ich op. Ambroży Kucharski, stryj ze stryj. rodzony, dziedzice cz. Kretkowa, pozw. przez Jadwigę ż. Kaspra Zegrowskiego i Barbary panny, cc. i spadkob. ol. Mikołaja Podleskiego o niezrezygnowanie Annie Podleskiej żonie tegoż Stanisława Jedlec. dożywocia części Kretkowa (f. 51v)

154 (Nr. 107) 1568
Anna Wilkońska, wd. po ol. Andrzeju Kociuskim, pannie Elżbiecie Kaczkowskiej, c. Jana Kaczk. z p. sier. winna 30 zł. (f. 55)

155 (Nr. 107) 1568
Barbara Woźnicka, ż. Piotra Gorazdowskiego i jej syn Jan G. winni 300 zł. Wojciechowi Gor. (f. 66) pod zast. 3 łanów w Gorazdowie jemu danych

156 (Nr. 107) 1568
Maciej Gałczyński w im. x. Marcina G. kust. pozn. i prob. łowic., br. rodz. z I i Wojc. Sędz. Czarnkowski klan santocki, sta pyzdrski z II, dzierż. 1/2 wsi Biała p. pozn. (przez klana księdzu wyderkowanej w 1.500 zł.) (f. 67v)

157 (Nr. 107) 1568
Urszula Rozdrazewska, wd. po Marcinie ze Zborowa klanie krzywiń., winna 1.000 zł. stryjowi Stanisławowi R. (f. 71)

158 (Nr. 107) 1568
Jan Goliński, s. o. Mac. G., iunior, kwit. Wilibrorda Młodziejewskiego z 108 zł. (f. 79) Bartłomiej G. Janowi G. bratu stryj. winien 50 zł. (f. 79v)

159 (Nr. 107) 1568
Franc. Nadarzycki pis. gr. pyzdr. Elżbiecie Podleskiej ol. Jana P. z z. sieradz., dz-a w Zakrzewie córce, żonie swej zobow. się zap. dożyw. (f. 84v)

160 (Nr. 107) 1568
Bartłom. Bruczkowski dziedzic soł. s. wójt. we wsi Król. Wrąbczino, p. kon. kwit. z 20 zł. Macieja Skamskiego (f. 86)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona4567[8]9101112Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników