Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78910[11]12131415Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
201 (Nr. 107) 1568
Zygm. Bniński Janowi, Stanisł., i And. Konarskim ss. o. Piotra K. daje zobow. (f. 201)

202 (Nr. 107) 1568
Jan Bniński, s. Stanisł., Annie Złotkowskiej wd. po ol. Janie Xięskim, winna 100 zł. (f. 204)

203 (Nr. 107) 1569
Sebastjan Suszewski, s. ol. Piotra S., w tow. Wojc. i Mac. Camblowskich, wujów swych rodz., oraz Jakuba Sczytnickiego wuja ciot. Jadwidze i Małgorzacie siostrom swym rodz, zap. po 300 zł. pos. z ojc. i mac. (f. 212) Seb. Susz. z I i Mac. Cambl. z II kontr. dzierż. wsi Suszewo p. gn. (f. 213)

204 (Nr. 107) 1569
Kasper Nowomiejski, s. Rodrażewski w im. ojca swego Stanisł. N. s. R. i Andrzej Pioruski też im. Stan. jako opiekuna dzieci ol. Ludwika Krzyckiego pw. Baltazarowi Jaraczewskiemu (f. 222)

205 (Nr. 107) 1569
Sebastjan Pierzchlieński winien Piotrowi Mieszkowskiemu, s. o. Mikołaja M. 218 złp. długu (f. 224)

206 (Nr. 107) 1569
Barbara, Katarzyna, Dorota, i Anna, cc. ol. Piotra Gorazdowskiego, w tow. matki Barbary Woźnickiej, stryja rodz. Gabryela G. i brata str. rodz. Wojciecha G., kwit. Kaliksta Kamieńskiego dz-a w Libabrach z 100 zł. (f. 225)

207 (Nr. 107) 1569
Zofja Komorska, wd. po ol. And. Gablińskim, kwit. swych synów Piotra i Andrzeja GG., z pos. i wiana opraw. na Gablinie, Bagrowie i Srzapkach (f. 229)

208 (Nr. 107) 1569
Andrzej Gabliński, s. o. And., na 1/2 cz. swych w. Gablinie, Bagrowie i Srapkach zap. pos. 1.000 złp. i t w. żonie przyszłej Annie Młodziejewskiej c. Wilibrorda Mł. (f. 231) urodz. z ol. Jadwigi Zidowskiej (f. 230v). Jej rodz. wuj ol. x. Sebastjan Zidowski bp. natuziemski opat mogilski, sufragan, gnieźń. (f. 232)

209 (Nr. 107) 1569
Stanisław, Andrzej i Jan Zalescy, bcia rodz., ss. ol. Małgorz. Boszkowskiej, pw. Kasprowi Komorskiemu (f. 232v)

210 (Nr. 107) 1569
Stanisław Zasułtowski kwit. Marcina Z. brata swego rodz. z 524 zł. (f. 238) Anna Chłapowska wd. po ol. Wojciechu Zas. kwit. synów swych Stanisława i Marcina Zas. z pos. i wiana na Orzeszkowie os. i Raczkach pus. w p. pyzdr. (f. 238v)

211 (Nr. 107) 1569
Stanisław Zasułtowski bratu rodz. Marcinowi Z. zobow. się sprzedać cz. w Orzeszkowie os. i Raczkach pus. w p. pyzdr. za 1.000 zł. (f. 238v)

212 (Nr. 107) 1569
Marcin Zasułtowski, na 1/2 wsi Orzeszkowo os. i Raczki pus. w p. pyzdr. zap. 500 zł. pos. i t. w. żonie przyszłej Jadwidze Poklateckiej, c. Jakuba P. (f. 241)

213 (Nr. 107) 1569
Jan i Kasper Rozdrażewscy, ss. o. Stanisława R. z Nowegomiasta, w im. sw. oraz: Hieronima, Mikołaja, Piotra, Aleksandra i Krzysztofa RR. bci swych rodz., Krzysztofowi Krzyckiemu winien 200 zł. a to z opieki: Mikołaja, Anny, Jadwigi i Katarzyny Krzyckich, dzieci ol. Ludwika Krzyc. (f. 242v)

214 (Nr. 107) 1569
Katarzyna Radolińska, wd. po ol. Stanisławie Nadarzyckim Lewku (f. 250v). Syn ol. Stanisława, Krzysztof N. L. pozwany przez swego stryja Marcina N. L. (f. 252)

215 (Nr. 107) 1569
Anna Gorazdowska, c. o. Piotra pw. bratu stryj. rodz. Wojciechowi G., s. o. Baltazara G. o rany (f. 255v)

216 (Nr. 107) 1569
Bartłomiej, Maciej, Sebast. i Wojc. Kowalewscy, ss. i spadkobiercy ol. Jana Kowal. kwit. Andrzeja Koros'a dz-a w Psieniach, s. i spadkob. ol. Sebast. Kor. z 43 gn. (f. 263v)

217 (Nr. 107) 1569
Barbara Woźnicka z z. sieradz., wd. po ol. Piotrze Gorazdowskim, kwit. Stanisł. Modrzewskiego przyszłego męża córki swej Barbary G. z opr. wiana dożyw. na Gorazdowie zabezp. przez ol. męża sobie (f. 277v) Stanisł. M. z p. pozn. (f. 278)

218 (Nr. 107) 1569
Stanisław Parinczewski, s. o. Mac. Par., i Marta Pawłowska małż., zaspokojony od ol. Piotra Gorskiego podczaszego kalisk. ze 140 gn., w której sumie pewna część dziedz. wsi Lobes, p. pyzdr. była zast., kwit. teraz z tej sumy Stanisława, Jana i Andrzeja GG., ss. o. Piotra G. (f. 284v)

219 (Nr. 107) 1569
Anna Mikuszewska, ż. Stanisł. Magnuszewskiego kwit. Sebastjana Pierzchlieńskiego z 200 złp. (f. 287v)

220 (Nr. 107) 1569
Marcin Tomicki dziedzic w Graboszewie jako op. Jana Trampczyńskiego s. Rzuskiego z I i Walenty Boguslawski Mnich i Barbara Owieczkowska małż. z II kontr. dzierż. cz. w Trąmpczynie Jana Tr. w p. kon. (f. 292)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78910[11]12131415Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników