Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona17181920[21]22232425Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
399 (Nr. 108) 1570
Wojc. Słonecki pw. Janowi, Stanisławowi, Piotrowi i Adamowi i tegoż Adama opp., ss. i spadkob. ol. Marcina Skąmpskiego dziedziom części w Skampem (f. 443)

400 (Nr. 108) 1570
Marta Rolanka Bratuska, ż. Jana Radolińskiego pw. Janowi Roli dz-owi w Ruchocinie W. (f. 446)

401 (Nr. 108) 1570
Katarzyna Kurowska c. o. Ambrożego Gałęskiego, ż. Rosłańca Lossowskiego, winna 70 zł. Jerzemu Szypłowskiemu w Nowym Mieście i Żerkowie plebanowi; Małgorzata Kurowska, c. o. Piotra Kur., siostrzenica Jerzego Szypł. (f. 449v)

402 (Nr. 108) 1570
Ewa Osiecka, ż. Jana Grodzielskiego intromit. do cz. dziedz. w Osieku p. pyzdr. danego jej przez Jana O. (f. 454v)

403 (Nr. 108) 1570
Jarosz Nowomieyski, s. o. Jana N. s. Rozdrażewskiego, pw. Janowi, Kasprowi, Jaroszowi, Mikołajowi Piotrowi, Aleksandrowi NN., ss. o. Stanisł. N. s. R. w spr. działów między ich ol. ojcami (f. 459v)

404 (Nr. 108) 1570
Marcin Słaboszewski z p. koniń. w im. Piotra Lubieńskiego i Doroty Dziećmiarowskiej kwit. Macieja Bronisza Ostrowęskiego z p. koniń. z 200 zł. (f. 464v)

405 (Nr. 108) 1570
Piotr i Bartł. Strzałkowscy intromit. do cz-i dziedz. po + ol. Wojc. S. pozostałych w Strzałkowie p. pyzdr. i innych ib. tymże przez Jana S., s. o. Stefana, brata ich str. rodz. wieczyście danych (f. 466)

406 (Nr. 108) 1570
Jan Pogorzelski dziedzic cz-i w Małgowie pw. Janowi P. dz-owi cz-i w Bilakowo pozew, w spr. granic tych wsi J. P. tenże pw. Wojciechowi, Łukaszowi (f. 466v) Erazmowi PP. dz-om cz. w Bylakowie (f. 467) niedzielnym Jan P. pw. Andrzejowi Bilakowskiemu s. P., do wsi Bilak. (f. 468)

407 (Nr. 108) 1570
Bartł. i Piotr Cieleccy, bcia rodz., dziedzice Wielkiej wsi pw. x. Adamowi bpowi pozn. i Janowi klanowi międzyrzec. Konarskim. ss. ol. Jerzego K. wdy kalisk. pozew do wsi Starygrod (f. 468v)

408 (Nr. 108) 1570
Mikoł. klan Konarski i Jan chor. brzeski Boruccy, bcia rodzeni, spadkob. ol. G. Marcina B. oraphil., (f. 472v) pw. Barbarze Pąmpowskiej ż. Jana Roszkowskiego, siostrze rodz. i spadkob. ol. Jana P.

409 (Nr. 108) 1570
Jan Pruski, z p. kalis., s. o. Tom. Pr. zobow. się całą część ojcz. w Pośrzednich Prusach p. kalis. bratu rodz. Ambrożemu P. za 192 zł. sprzedać. (f. 473v)

410 (Nr. 108) 1570
Wojc. Stawski, s. o. Wojc. S., dziedzic części w Stawie winien 210 zł. Wojc. Zberkowskiemu (f. 476) Adam S. kwit. brata rodz. Wojciecha S. z 100 gn. (f. 477)

411 (Nr. 108) 1570
Wacław i Paweł Woliccy, i Krzysztof Szyrossewski ich stryj i op. pw. Krzysztofowi Iwieńskiemu (f. 492)

412 (Nr. 108) 1570
Anna Pyanthkowska, wd. po ol. Stanisł. Raczadowskim kwit. ojca swego Łukasza P. (f. 496v)

413 (Nr. 108) 1570
Uczc. Maciej młyn. w Dembnie ż. Annie Cąmblowskiej s. Lipskiej winien 230 grz. pos. i wiana oprawić (f. 497v) ona kwit. brata rodz. Piotra K. s. L. 100 gn. (f. 497v) Jan. K. s. L. brat rodz. Piotra i Anny (f. 497)

414 (Nr. 108) 1570
Tomasz Zielieński intromit. do cz-i dziedz. wsi: Zieleniec, Tarnowo, Nowawieś, Spławie w p. pyzdr., do łanu pola w Pyzdrach i do części ryboł. na przedm. Pyzdr. z działu z rodz. braćmi Marcinem i Mikoł. ZZ. (f. 501v)

415 (Nr. 108) 1570
Barbara Gościejewska, ż. Jana Maliechowskiego, oraz Jan, Anna i Katarzyna Rokossowscy, Jana (!) R. podkomorzego pozn. i sty ostrzeszow. syn i córki z ol. Katarzyny G. zrodzeni, ol. Hieronima G. córki i spadkob., pw. x. Adamowi Konarskiemu bp. pozn. i Janowi Kl. międzyrzec., ss. o. Jerzego zrazu klana międzyrzec., ostat. wdy kalis., pozew do m. Jutrosina (f. 505v) Jan Mal. dz. cz-i w Jutrosinie (f. 506v)

416 (Nr. 108) 1570
Wawrzyniec Starkowiecki, s. i spadkob. ol. Jana St. dziedzica Premiechowa pw. Konarskim (f. 522v)

417 (Nr. 108) 1570
Kasper Ciosnowski intromit. do cz-i w Dzierznicy p. pyzdr. kup. za 3.000 zł. od Jana Dzierznickiego (f. 530)

418 (Nr. 108) 1570
Małgorz. Wydzierzewska, wd. po ol. Marcinie Parussewskim, i Andrzej W. opiekun Macieja i Stanisława PP., ol. Adama Gunickiego spadkobierców, (f. 530v)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona17181920[21]22232425Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników