Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona14151617[18]19202122Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
341 (Nr. 108) 1570
Jakub Nieniewski winien 100 gn. Andrzejowi N., s. o. Jana (f. 200). Andrzej, s. o. Jana, zw. Kapusta z p. kalis. kwit. z 100 gn. Andrzeja, s. o. Marcina (f. 201)

342 (Nr. 108) 1570
Wojc. Pierzkieński (!) sta krisporski (!) Zofji z Soboty wd. po Sebast. P. winien 1.000 zł. (f. 206)

343 (Nr. 108) 1570
Jan Węgierski zw. Oskola, dz. cz. w Węgierkach winien 15 gn. Mikołajowi Dambrowskiemu (f. 209v)

344 (Nr. 108) 1570
Katarz. Gajewska wd. po Krzysztofie i Anna Spławska, wd. po ol. Jakubie Koszutskich, (f. 215v) Ambroży i Jakub K. K. dz-e cz. w Koszutach p. pyzdr. (f. 217)

345 (Nr. 108) 1570
Jan i Marcin Radolińscy, bcia rodz. z p. konin. między sobą zamiana dóbr we wsi Radolina w p. koniń. (f. 217v)

346 (Nr. 108) 1570
Dorota Golska, wd. po ol. Mik. G., obec. ż. Stan. Lęskiego pw. Janowi, Stanisławowi i Andrzejowi Konarskim, synom ol. Piotra K. cześnika kalisk. pozew. w Górze p. (pyzdr. ?) (f. 227)

347 (Nr. 108) 1570
Zofja Baranowska, wd. po ol. Wojc. Małgowskim, obec. ż. Jana Raiskiego, intromit. do dóbr Stanisł. Kościeleckiego klana bydg. i wdzica łęczyc. do wsi Ochla w p. pyzdr.; Andrzej i Marcin Westerscy, bracia rodzeni (f. 227v)

348 (Nr. 108) 1570
Jan Pogorzelski pw. Stanisł. i Andrzejowi PP., bciom rodz. i spadkobiercom ol. Wojciecha Pogorzel., pozew do m. Pogorzeli (f. 229)

349 (Nr. 108) 1570
Anna, ż. Krzysztofa Zakczinskiego i Zofja ż. Wawrzyńca Żegrowskiego, siostry i spadkob. ol. Jana Niewierskiego (f. 230)

350 (Nr. 108) 1570
Anna Chwałkowska, wd. po ol. Baltazarze Gorazdowskim dz-u w Borkowie, pani dożyw. ib. winna 310 gn. synowi Janowi G. (f. 230)

351 (Nr. 108) 1570
Jan Gorazdowski, s. ol. Balt., Zofji G. ż. Jana Mikołajewskiego zap. dług 100 gn., pannie Małgorzacie G. inne 100 gn. To siostry jego rodz. (f. 232)

352 (Nr. 108) 1570
Magdalena Sławęcka, ż. Stanisł. Wisławskiego pw. Stanisławowi Sł. pozew w Durzynowo (f. 236)

353 (Nr. 108) 1570
Stanisł. Gniazdowski dz. cz. w Paruszewie w im. sw. i Jana, Wojc., Jerzego, Michała i Rafała GG. bci swych rodz. kwit. Kaspra Cziosnowskiego dz-a w Dzierznicy z 100 zł. (f. 237)

354 (Nr. 108) 1570
N. Franc. Chwalięcki sołtys w Średce proboszczów poznań. winien Janowi Silniczkiemu s. Dzieczińskiemu 100 zł. (f. 240)

355 (Nr. 108) 1570
Jakub Kleparski s. Grzybowski dziedzic części w Grzybowie Kleparz i Machowicze Stanisławowi Grzib. zw. Biernath daje zobow., iż. córce jego Małgorzacie G. a żonie swej na 1/2 tych dóbr swych w p. gn., wolnej od opr. 1-ej żony, zap. pos 108 gn. i t. w. (f. 243)

356 (Nr. 108) 1570
Łukasz Jezierski pw. Łuk., Stanisł. i Andrzejowi, bciom rodz., ss. i spadkob. ol. Macieja Markowskiego, pozew w Markowicach (f. 254v)

357 (Nr. 108) 1570
Andrzej Dopczinski, syn i spadkob. ol. Piotra D. dz-a w Jarocinie z opp. pw. Janowi D. s. Jarockiemu pozew w m. Jarocinie (f. 255v)

358 (Nr. 108) 1570
Marta Bratuska Rolianka, ż. Jana Radolińskiego pw. Janowi Br. R. dz. cz. w Ruchocinie W. w spr. działu po ol. matce ich ol. Agn. Ruchockiej (f. 258v)

359 (Nr. 108) 1570
Ewa Węgierska s. Skąmpska, panna, c. o. Feliksa W. s. Sk., w tow. Jana Sk. s. Wodeckiego wuja swego, kwit. Marcina W. brata swego rodz. z 12 zł. z racji dzierż. w d. Węgierki, Kołubiel i Strachowiec pus. p. pyzdr. (f. 265)

360 (Nr. 108) 1570
N. Wawrzyniec Orzechowski sługa N. Anny Chwalikowskiej wd. po ol. Wawrzyńcu Chw., w im. Marcina, Wojciecha, Jana i Rafała Chwalik. ss. o. Wawrzyńca Chw. pw. Tomaszowi Prziborowskiemu z Węgierek (f. 266v)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona14151617[18]19202122Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników