Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona10111213[14]15161718Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
261 (Nr. 107) 1569
Marcin Skampski dziedzic w Skampem, dobra swe ib. w p. pyzdr. zobow. się wraz z Reginą Prziborowską rezygnować Wojciechowi Słoneczkiemu (f. 389). Wojciech Słon. w Sierakowie dziedzic, daje Skampskiemu dożyw. pewnych pól trzymanych w Skampem (f. 370)

262 (Nr. 107) 1569
Zofja z Lubrańca, ż. Jakuba Chlewickiego, siostra i spadkobierczyni ol. Wawrzyńca Lubrańskiego dziedzica w Lubrańcu i innych dobrach pw. Barbarze Pempowskiej ż. Jana Roskowskiego siostrze jed. i spadkob. ol. Jana Pemp. dz-a w Dembnie, pozew do wsi Szczedrzejewo (f. 375v)

263 (Nr. 107) 1569
N. Paweł Krzecziewski spadkob N. ol. Bartłomieja K. obyw. pyzdr. z brata nepota (f. 379) Paweł Zielonczicz K. z p. orłow. woj. łęczyc., winien N. Kasprowi Krzecziewiczowi mającemu pos. w mieście Słupca 10 zł. (f. 379v) Paweł rodz. stryj ol. Bartłomieja

264 (Nr. 107) 1569
Sylwester Przetocki, s. o. Wojc. sołtysa w Wilczej, odebrał od bpa pozn. 30 gn., które ol. bp. B. Izdbieński ol. ojcu zezn. na soł. tym zapisał., tym samym z soł. tego ustępuje (f. 382v)

265 (Nr. 107) 1569
And. Gorzicki s. Kambłowski pw. Janowi Marcinowi, i Stanisławowi, ss. o. Piotra Napruszewskiego, i pw. opp. ich pozew w Napruszewie w p. gn. Ich stryj rodz. Sebastjan N. (f. 389v)

266 (Nr. 107) 1569
Stanisław, Andrzej i Jan Zalescy, ss. o. Małgorzaty Boskowskiej. żony ol. Mikoł. B. s. Zal. z oppr. pw. Kasprowi Komorskiemu s. Stanisł. K. Kasprowicza, golocie i nieos; pozew ad vaevas kość. paraf. w Pogorzelicy (f. 390)

267 (Nr. 107) 1569
Kasper Miełaczewski z pow. gn. Piotrowi Grodzieckiemu winien całe cz. dziedz. w W. Szyszynie w p. gn. w s. 3.000 zł. zaprzedać (f. 392v)

268 (Nr. 107) 1569
Małgorzata Chwalikowska, wd. po Feliksie Chwalik. i Anna Chw. wd. po ol. Wawrzyńcu Chw., kontrakt w spr. dzierż. cząstek w Chwalikowicach (f. 397v)

269 (Nr. 107) 1569
Andrzej Gulczewski, dziedzic części w Gulczewie Dominikowym p. gn. winien Marcinowi, Wojciechowi, Rafałowi, Janowi braciom rodz., synom ol. Wawrzyńca Chwalikowskiego 30 gn. (f. 408)

270 (Nr. 107) 1569
Jan Pogorzelski mąż Heleny Jedleckiej wdowy po ol. Janie Słaboschewskim (f. 409v)

271 (Nr. 107) 1569
Anna Othorowska, wd. po ol. Janie Łosińskim, pw. Mikołajowi Ł., s. o. Jana Łos. o nieuiszczenie 400 zł. (f. 411)

272 (Nr. 107) 1569
Jakub Wilkoński Janowi Dzierszniczkiemu zobow. się cz-i dziedz. w Zassultowie os. i Gąsziorowie pus. p. pyzdr. sprzedać (f. 413v) ich matka Trąmpczyńska (f. 522v)

273 (Nr. 107) 1569
Piotr, Stanisł., Jerzy, Rafał, Gabryel Tomiccy, ss. ol. Wawrzyńca T. (f. 421v) Małgorzata wd.po Wawrzyńcu ich matka i op. (f. 465) ich stryj rodz. Maciej T. i oni dz-e cz. Czemierowa p. pyzdr. (f. 466)

274 (Nr. 107) 1569
Barbara, Dorota, Katarzyna, i Anna, cc. ol. Piotra Gorazdowskiego, pozw. przez: Jakuba, Mikoł., Rafała i Jana G. G. ss. i spadkob. ol. Kaspra G. i ich opp.: Wojc. klana lędz., Rafała cześ. kal. i Stanisława Przyjemskich, Mikoł. Zielenskiego i Jana Błozejewskiego (f. 422v)

275 (Nr. 107) 1569
Maciej Kanczlerzewski, s. o. Sebast. K. z p. kość. w tow. wuja rodz. Stanisł. Skoraczewskiego z p. kość. Bartłomiejowi Lisieckiemu z p. koniń. zap. 400 zł. pos. za siostrę swoją rodz. Zofją K. mającą być mu poślub. (f. 424) a L. na 1/2 cz. we wsi M. Lisiec p. koniń. zap. to jako pos. i t. w. ż. swej przyszłej (f. 425)

276 (Nr. 107) 1569
Jan Bratuski pozw. przez Martę Bratuską Rolankę siostrę swoją, a ż. Jana Radolińskiego o działy po ol. matce ich ol. Agnieszcze Ruchockiej w Ruchocinie W. (f. 432)

277 (Nr. 107) 1569
we dw. Anny Grabienskiej, wd. po ol. Kasprze Gr. pozew pw. Janowi i Wojc. Gr. Gr., braciom i spadkob. ol. Kaspra Gr. ze strony x. Jerzego Szypłowskiego pleb. w N. Mieście (f. 432v)

278 (Nr. 107) 1569
we dworze wsi Podbiele Jana Podbielskiego pozew ze str. Wojc. i Anny Trampczinskich s. Sarnowskich, dzieci ol. Jana Tr., spadkob. i nepotów z brata ol. Piotra Sarn. (f. 433)

279 (Nr. 107) 1569
Barbara Gorazdowska wd. po ol. Stanisł. Modrzewskim i Kasper M. brat rodz. ol. Stanisława pozw. przez Jana Kleparskiego o nieuiszczenie 24 zł. (f. 438v) Jan Kl. dz. w Grzybowie Kleparzu (f. 439v)

280 (Nr. 107) 1569
Piotr Lubienski, Maciejowi Broniszowi Ostroweskiemu zobow. się stawić do akt. żonę Dorotę Dzierżanowską dla sprzedaży cz-i w W. Szyszynie p. gn. za 3.000 zł. (f. 442)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona10111213[14]15161718Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników