Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona891011[12]13141516Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
221 (Nr. 107) 1569
Działy Bardskich, Stanisław, Krzysztof i Sebastjan dostali Gutowo Stare, Strachowiec pustki, Bierzglino całe i cz. ojcz. w N. Gutowie i Grzybowie i Wegierkach i młyn wodny na Wrześni Maciej, Łukasz i Mikołaj, 1/2 Wrześni, Opieszyno i części Psar (f. 297)

222 (Nr. 107) 1569
Jan Strzałkowski, s. o. Feliksa s. Motyki winien 10 gn. Stanisławowi Bratuskiemu Roli (f. 298v)

223 (Nr. 107) 1569
G. Jan Roskowski dz. w Zyrkowie Stanisławowi Chwalibowskiemu dz-owi w Branczynie w p. kalis., winien 320 zł. (f. 301)

224 (Nr. 107) 1569
N. Agn. z m. Turek, wd. po N. ol. Wojc. Grątkowskim kwit. Ambrożego Osieckiego i Jakuba Bratuskiego Rolę z 19 zł. (f. 305)

225 (Nr. 107) 1569
Zygmunt i Wojciech Witosłwascy, ol. Andrzeja W. bracia rodzeni i spadkobiercy pw. Jerzemu Konarskiemu wdzie kalis. pozew do Kobylina (f. 305v)

226 (Nr. 107) 1569
Wizja ciała N. ol. Anny Szetlewskiej ż. Sł. Jana Dambrowy pellionis, obyw. pyzdr. zabił ją mąż (f. 307v)

227 (Nr. 107) 1569
Andrzej i Krzysztof Nadarzyccy Lewkowie, w im. sw. i Mikołaja N. L. nieobecnego brata rodz. im. kwitują Wojciecha Czeluścińskiego zw. Szimanek z pow. gn. z 20 grz. (f. 309)

228 (Nr. 107) 1569
X. Zygmunt Młodecki kanonik poznań. i pleban słupecki pos. soł. w Szamarzewie bpstwa poznań. winien 30 zł. Stanisławowi Bratuskiemu Roli (f. 310v)

229 (Nr. 107) 1569
Tomasz Jaroszewski dziedzic w Górce Milesznej, bratu rodz. Stanisławowi J. zobow. się cz-i dziedz. w Górce Milesznej i wsiach Wielga i Maławieś w p. pyzdr. za 1.000 zł. sprzedać (f. 311v) ol. Jan J. ojciec ich, Elżbieta i Barbara JJ. siostry ich rodz. (f. 313)

230 (Nr. 107) 1569
Jan Klichowski kwit. z 200 zł. Jakuba Tarszeckiego dziedzica części w Tarscach, w której to sumie Jakub Janowi część ib. w p. kal. wyderkował, tę część którą miał od Wojc. i Sebast. Szlaboszewskich, bci rodz. i Anny Cieleckiej matki ich sposobem powyższym zapisaną (f. 314v) Jakub T. winien Piotrowi Lubieńskiemu s. Tyburcego L. 250 zł. (f. 315)

231 (Nr. 107) 1569
1535 Piotr z Konarzewa sędzia i Jakub ze Spławia podsędek gm. Kaliscy, Teofil Tarnowski burgrabia, Wawrzyniec Pogorzelski podwojew. zs. pyzdrscy i Tomasz Marszewski, pisarz zs. kaliski ( f. 316v)

232 (Nr. 107) 1569
Katarzyna Galeska, c. o. Ambrożego Gal. dziedzica w Kurowie W. w pow. koniń. w tow. męża Rosława alias Rosłańca, Łossowskiego winna Janowi Dambrowskiemu faktorowi opata lędzkiego w Drzewcach 50 zł. (f. 320). Ten Rosław z pow. wyszogrodz. dziedzic we wsi Małebrody, dożyw. z żoną (f. 320v) ona pilność pw. rodzeństwu Łukaszowi i Agn. Kurowskim (f. 321v)

233 (Nr. 107) 1569
panna Barb. Jeszewska c. o. Macieja J., z opp. pw. Janowi Pogorzelskiemu pozew w Małgowie (f. 323)

234 (Nr. 107) 1569
Kasper Minisewski za br. swego ciot. Jana Sokolniczkiego zobow. się skwitować Jakuba Tarszeckiego z 13 zł. (f. 326)

235 (Nr. 107) 1569
Anna Kurowska, ż. Jakuba Łukomskiego okazuje rany zadane we wsi Łukom przez Stanisł. Ł. (f. 327v) Panna Małgorz. Ł., c. o. Feliksa Ł. okazuje rany zadane we wsi Ł. przez Stanisł. Ł. (f. 328)

236 (Nr. 107) 1569
Stanisł. Łaskawski dziedzic cz. Kretkowa i Żernik op. Mikołaja, Zofji, Anny i Jadwigi dzieci swych z ż. Jadwigi Trąmpczinskiej powierza żonie, przydając jej Mikoł. i Jana Ł. Ł. bci swych rodz. i innych (f. 328v). Tejże ż. na tychże dobrach zobow. się - oprawić 600 zł. pos. i t. w. (f. 329)

237 (Nr. 107) 1569
Poddany z Gorazdowa, Katarzyny, wd. po ol. Kasprze Gorazdowskim, pw. Katarzynie, Dorocie, Barbarze i Annie G. G., ol. Jana G. siostrom rodz. i spadkob. (f. 330)

238 (Nr. 107) 1569
Intromit. do 1/2 Tomic i cz. dziedz. Szymanowic w p. kalis. Małgorzata Trąmpczińska, wd. po ol. Wawrzyńcu Tomickim mocą zapisu opieki danego jej przez męża (f. 330)

239 (Nr. 107) 1569
Jerzy Złotkowski intromit. do całej wsi Wiskowi i cz. dziedz.Twardowa w p. kalis. wydzerż. mu przez Jana Wiszkowskiego w im. sw. i br. rodz. Marcina W. na lat 2 (f. 330v)

240 (Nr. 107) 1569
Dorota, c. o. Stanisł. Jedleckiego w tow. matki Anny Podleskiej, w im. sw. i siostry rodz. Agnieszki J. całą cz. dziedz. ich w Kretkowie w p. kalis. Janowi Dambrowskiemu genero suo na l. 3 wydzierż. (f. 330v) Barbara J. ż. Jana Dambr. (f. 331v)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona891011[12]13141516Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników