Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
21 (Nr. 106) 1567
Walentyn Bogusławski zw. Mniszek z p. konin. kwit. Walentyna Owieczkowskiego z 30 gn. pos. jego siostry rodz. Barbary Ow. a ż. swej (f. 8v)

22 (Nr. 106) 1567
Błażej Kucharski protest. pw. swej ż. Zofji Wilkońskiej o zapis 25 gn. (f. 8v)

23 (Nr. 106) 1567
Wojc. Skrzetuski im. swego brata ciot. Stanisława S. protest. pw. Wojc. Gądkowskiemu o nieuiszczenie 70 zł. (f. 9)

24 (Nr. 106) 1567
Rosław Losowski i Kat. Kurowska małż. winni 30 gn. Annie Slawińskiej, wd. po ol. Stanisławie Trampczińskim Otha (f. 9v)

25 (Nr. 106) 1567
Błażej Kucharski kwituje Annę Kurowską wdowę po ol. Feliksie Łukomskim a obec. ż. Jakuba Ł. zw. Zacharias z 200 zł. (f. 10v). Błażej K. dz. w Kucharach z p. koniń. (f. 11)

26 (Nr. 106) 1567
Stanisł. Kemblowski s. Gorzycki kwit. Andrzeja K. z. G. brata swego rodz. z 800 zł. (f. 12)

27 (Nr. 106) 1567
Woźny był w m. Jaraczewie na wezw. Baltazara, Łukasza braci rodz., oraz: Piotra, Łukasza, Andrzeja, Krzysztofa Jaraczewskich, i tam stwierdził iż 18 domów i budynków spłonęło (f. 12v)

28 (Nr. 106) 1567
Jadwiga Cielecka, wd. po ol. Marcinie Sowińskim kwit. z 450 zł. Jana Jastrzępskiego (f. 13)

29 (Nr. 106) 1567
Gabryel Gorasdowski dziedzic części w Gorazdowie zobow. się całe cz-i dziedz. w G., w p. pyzdr. Rafałowi Przyjemskiemu za 3.000 zł. sprzedać (f. 119)

30 (Nr. 106) 1567
Stefan Strzałkowski zobow. się cz-i dziedz. w Strzałkowie za 4.000 zł. synowi Wojciechowi S. sprzedać (f. 122v). Wojciech S. pewne łany oraz dom daje w dożyw. rodzicom Stefanowi S. i Emerencjanie SS. (f. 123v). Emerencja Rzegnowska, ż. Stefana Strzałk. kas. oprawę na Strzałkowie (f. 124v). Jej brat rodz. Maciej Rz. (f. 126v) Stefan S. winien Piotrowi S. swemu nepotowi 60 gn. (f. 128)

31 (Nr. 106) 1567
Anna Kurcewska, wd. po ol. Tom. Klunowskim pw. Janowi i Marcinowi Klun. stryjom i spadkob. ol. Tomasza Kl., pozew do wsi Kłuny (f. 129v)

32 (Nr. 106) 1567
Krzysztof Pigłowski intromit. do czi. wsi: Zieleniec, Tarnowo, Nowawieś, Spławie, Rybitwy na przedm. Pyzdr. kup od Agn., c. o. And. Zielenskiego, ż. Bartłom. Gorskiego (f. 131) za 1.600 zł.

33 (Nr. 106) 1567
Jan i Wojciech Węgierscy, s. Poklękowscy, dz-e w Węgierkach, winni N. s. fam. Mikołajowi Dambrowskiemu krawcowi w W. 12 gn. (f. 133)

34 (Nr. 106) 1567
Jan Podlieski, s. o. Stanisł., kwit. Jadwigę, ż. Kaspra Żegrowskiego i pannę Barbarę, cc. ol. Mikołaja P., a siostry swe rodz. stryj. z pewnych inwentarzy żywych, które ol. Mikołaj P. opiekun miał przy sobie (f. 136)

35 (Nr. 106) 1567
Jan Trampcziński s. Sarnowski, spadkob. ol. Piotra Tr. brata rodz., kwit. Wojciecha T. Ottę zw. z 300 zł. (f. 137)

36 (Nr. 106) 1567
Wizja trupa ol. N. Jakuba Dambrowskiego sługi G. Jana Nowomieiskiego zabitego przez prac. Jakuba alias Kupkę browar. z Chwalęcina (f. 139) uczciwe: Anastazja, Małgorzata i Anna, siostry rodz. zabitego, obwoł. gł. przy pogrzebie w Nowym Mieście.

37 (Nr. 106) 1567
Magdal. z Czarnkowa wd. po Wawrzyńcu Gołanieckim, pw. Maciejowi Gorskiemu z Miłosławia ście wschow. (f. 140)

38 (Nr. 106) 1567
Jadwiga Będzieska (z Będzieszyna) wd. po ol. Janie Sobockim, z I i Bartł. Strzałkowski z II. ona pani opr. w M. Sobótce, całą tę cz. opr. za sobą br. rodzonego Sebastjana B. Bartłomiejowi S. "genero suo" na l. 3 wydzierż. (f. 142)

39 (Nr. 106) 1567
Maciej Bardski, s. o. Jana B., winien 337 zł. Krzysztofowi z Tomic Iwieńskiemu (f. 143v)

40 (Nr. 106) 1567
Jan Skampski intromit. do pól w Skampem w p. pyzdr. w sumie 20 gn. długu od stryja Marcina S. (f. 144v)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników