Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2345[6]78910Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
101 (Nr. 106) 1567
Małgorz. Sośnicka, ż. Wojc. Słaboszewskiego, pw. Mikoł., Sośnic. br. jej rodz. pozew w Sośnicy we dw. (f. 339v)

102 (Nr. 106) 1567
Barb. Gorzycka, ż. Sebast. Bendzieskiego pw. Stanisł. i And. G. G., ss. o. Mik. G., bciom swym rodz. pozew we wsi Gorzyce (f. 341v). Anna G. ż. Jana Skudlskiego pw. tymże, braciom rodz. (f.342)

103 (Nr. 106) 1567
Maciej Gałczynski dz. w Bierzglinie intromit. do 1/2 wsi Siedlemino p. pyzdr. nabytej na wyd. w 1.000 zł. od Apolonii Brzozogajskiej, ż. Jana Chrapliewskiego (f. 343)

104 (Nr. 106) 1567
Andrzej Kamblowski s. Gorzycki pozew pw. Janowi, Marcinowi i Stanisł. Napruszewskim bciom rodz. w Napruszewie we dworze ol. Piotra N. położ (f. 344v)

105 (Nr. 106) 1567
Jakub Tarzecki pozew pw. Janowi Raczadowskiemu, s. o. Stanisł. R., położ. we dworze w Raczadowie (f. 345)

106 (Nr. 106) 1567
Jan i Andrzej Kamblowscy, ss. Wawrzyńca K. dostają zobow. od Piotra Kolnickiego s. Mikussewskiego; Wojciech i Maciej Kambl., bcia rodz., a Jana i Andrzeja bracia stryj. rodz. (f. 351v)

107 (Nr. 106) 1567
Krzysztof Iwieński intromit. do cz. wsi Komorze p. pyzdr. kup. od Stanisł. Komorskiego Kasprowicza za 4.200 zł. (f. 353)

108 (Nr. 106) 1567
Jan Kleparski dziedzic w Grzybowie Kleparzu, Sebastjanowi Zberzyńskiemu daje zobow. stawienia do akt po wyjściu za mąż Doroty Zb. z ol. Bogumiły Kl. siostry swej rodz. zrodzonej nepotki swej dla skasowania oprawy danej jej ol. matce przez męża ol. Michała Zb. (f. 355v)

109 (Nr. 106) 1567
Sebastjan Zberzyński, s. o. Bartłomieja Zb. dziedzic w Grzybowie Wotkach p. gn., w tow. Wojc. Zdzychowskiego dziedzica w Wotkach i Jana Grzybowskiego Robaszka wujów swych, winien 45 gn. N. Mikoł. Sobiesiernskiemu ojczymowi swemu (f. 356v). Mikołaj Sob. dz. w Wotkach kwit. Jana Kleparskiego z 34 gn. (f. 358)

110 (Nr. 106) 1567
Jakub Skrzypieński, s. o. Marcina S., dz. w Skrzypnie p. kalis., kwit. Piotra Domaraczkiego dz-a w Domaradzicach ze 100 zł. (f. 358v)

111 (Nr. 106) 1567
Jadwiga Cerekwicka, ż. Stef. Grudzińskiego, pw. Elżbiecie, ż. Swiętosł. Liszkowskiego, Katarzynie ż. Piotra Żychlińskiego, oraz Małgorzacie pannie CC., cc. ol. Ambrożego C. pozew w Gałąskach (f. 360v) o to, iż ich ol. ojciec za życia wziął w op. wś. Lutogniewo po + ol. Piotra C. ojca Jadwigi a swego brata i te przez 11 lat trzymał pobierając dochody

112 (Nr. 106) 1567
Piotr Wolski Bartłomiejowi W. bratu swemu rodz. dobra dziedz. in Szyba (?) z młynem przed Pyzdrami z domem w rynku Pyzdr. w 150 tal. długu zast. (f. 368)

113 (Nr. 106) 1567
Marcin Stawski z I i Andrzej Strzałkowski Barkała i Regina Czielmowska, małż. z II, kontr. dzierż. pól w Chwalikowicach (f. 375)

114 (Nr. 106) 1567
Adam i Wojciech Stawscy, ss. o. Wojc., Leonard i Zygmunt Stawscy, bcia rodzeni, dziedzice w Stawie, Jakub Stawski s. Węgierski w im. sw. i swych braci Macieja i Wojciecha Chwalikowskich z Chwalikowic dz-ów, z I i Wojc. Gniazdowski dz. w Paruszewie i Kasper Blendowski w Graboszewie faktor Anzelma Gostomskiego klana płoc., sty raw., dz-a w Grab., Unii i Krampkowo (f. 376)

115 (Nr. 106) 1567
Jakub Sławieński, dziedzic części we wsi Noskowo Marcinowi, Sebastjanowi i Zygmuntowi Rudnickim dług 200 zł. zabezp. za całe zbiory w Szamarzewie p. pyzdr. po + ol. Wojciecha R. kanonika pozn. i pleb. w Sz., powyższych brata rodz. na nich spadłe (f. 379)

116 (Nr. 106) 1567
Regina, Zofja i Katarzyna Szypłowskie siostry rodz. oraz Jerzy Szypłowski w Nowym mieście i Żerkowie pleban, tych sióstr stryj rodz. i op. oraz Jan Laskawski i Anna córka jego małol. 1/2 pustek Uslodzina dziedzice, pw. Wawrzyńcowi Kemblowskiemu o działy tych pustek (f. 381)

117 (Nr. 106) 1567
Maciej Gunicki pw. Zofji Lieśniewskiej, ż. Jana Pawłowskiego pozew do wsi Stawu (f. 389)

118 (Nr. 106) 1567
Jakub i Hieronim bcia rodz. Bielawscy, we wsi Rusko (f. 393v)

119 (Nr. 106) 1567
Bartłomiej Turski, s. o. Janusza T., pozw. przez Baltaz. i Wojc. Słoneckich z racji zastrzel. ol. Jana Sł. brata ich rodz. (f. 394v). To ol. Janusz Sł. (f. 394v) oni jego spadkob.

120 (Nr. 106) 1567
Jan Piotrowski bratu rodz. Marcinowi P. zobow. się całe cz. dziedz. we wsi Piotrowice, Babino i Cziosny w p. pyzdr. za 100 gn. sprzedać (f. 403v)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2345[6]78910Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników