Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
81 (Nr. 106) 1567
N. Jan Kosowski, sołtys w Kosowie z I i Andrzej Drachowski Romieja z II, kontr. dzierż. soł. w Kos., które zeznającemu przypadło w dziale z br. rodz. Stanisławem K. (f. 255v)

82 (Nr. 106) 1567
Jakub Grąmkowski s. Pogorzelski intromit. do 4-ej części w Baszkowie i do części patr. kościoła ib. i do cz-w Włodykach w p. pyzdr. kup. od Wacł. Baszkowskiego s. Goreckiego za całą 4-ą cz. dziedz. w Kaczkowskiej Górce w p. pyzdr. (f. 264v)

83 (Nr. 106) 1567
Wojc. Słonecki dz. w Słonczycach i Sierakowie winien 200 zł. Baltazarowi Sł. bratu rodz. (f. 268)

84 (Nr. 106) 1567
Piotr Węgierski Litwik części ojcz. i macierz. nepotów swych, synów ol. Macieja Litw. Węgier. w Węgierkach p. pyzdr. i całą część siostrzeńców swych synów ol. Agnieszki Węg. w Węgierkach, Wojciechowi W. s. Pempickiemu wydzierż. (f. 274). (f. 274v)

85 (Nr. 106) 1567
N. Katarz. Węgierska, ż. sł. Walentyna Kilianczika mieszcz. z Wrześni, kwit. Macieja i Piotra Litwików W. W. braci swych rodz. z ojc. i mac. w Węgierkach p. pyzdr. (f. 276)

86 (Nr. 106) 1567
Róża Węgierska, o. Jana Pempickiego dziedzica w Węgierkach wdowa, winna 40 gn. synowi swemu starszemu Wojciechowi Pemp. s. Węgier. Zofja P. córka Róży, a siostra Wojc. (f. 276v)

87 (Nr. 106) 1567
G. Anna Bardska dziedziczka w Liskowo wd. po ol. G. Janie B. kwit. Stanisława, Krzysztofa, Macieja i Łukasza BB. ss. o. Jana B. s. Wrzesińskiego i swoich z zapisu w gr. gn., którym całe cz. dziedz. swoje i braci swych młodszych rodz. Mikołaja i Sebastjana BB. w m. Wrześni i wsi Opiesino i Psary na l. 6 wydzierżawili (f. 283) ona córkom swym: Reginie i Zofji B. B. zobowiązuje dać przez braci ich po 1.000 zł. pos. tj. 400 got. i 600 wypr. (f. 284v). Bracia Zofji zap. 1.400 zł. pos. w której to sumie oni jej zobow. się dać introm. do 1/2 Psar p. gn. (f. 285v)

88 (Nr. 106) 1567
Anna Gorzycka, ż. Jana Skwolskiego, s. Skudlskiego pw. Stanisławowi i Andrzejowi Gorzyckim, ss. o. Mik., a braciom jej rodzonym, pozew w Gorzycach w domu Andrzeja (f. 298)

89 (Nr. 106) 1567
Marcin Parussewski, s. Kliczewski winien Wojciechowi Guniczkiemu 400 zł. pos. za Anną P. córkę swoją, a ż. Wojciecha G. (f. 299)

90 (Nr. 106) 1567
Piotr Bieganowski Marcinowic opiekę syna swego Adama B. urodz. z Małgorz. Kliczewskiej i dóbr swych w Bieganowie i Białężycach w p. pyzdr. dane tejże żonie Małgorz. Paruszewskiej s. Klicz. oraz Wilibrordowi Młodziejewskiemu i Maciejowi Szczycieńskiemu kasuje (f. 301v)

91 (Nr. 106) 1567
Jan Bialeski kwit. ze 100 zł. Krzysztofa i Łukasza Biskupskich (f. 303)

92 (Nr. 106) 1567
Rafał Goliński i Anna Parusewska, c. Wojciecha Gniasdowskiego, małż., kwit. ze 114 zł. Gabryela Mierzewskiego (f. 303v). Rafał G., dz. cz. w Golinie winien żonie 100 zł. (f. 304)

93 (Nr. 106) 1567
Jan Trampcziński s. Sarnowski, spadkob. ol. Piotra brata rodz. kwit. Marcina Niniewskiego i Kat. Jankowską małż. z 200 gn. (f. 317v)

94 (Nr. 106) 1567
Anna Kolaczka s. Skoraczewska, ż. Bartłomieja Bruczkowskiego w tow. br. rodz. Stanisława Kolaczkiego s. Skoraczewskiego, opr. daną przez męża na d.: Lukom, Lomowo Bukowe i Jemielno kasuje (f. 319)

95 (Nr. 106) 1567
Katarz. Romiejewska, wd. po ol. Janie Goreczkim, kwituje syna swego Leonarda Gor. z dzierż. opr. swych Kociełkowej Górki i Sannik (f. 321v)

96 (Nr. 106) 1567
Stanisław Sbikowski, s. o. Macieja S. kwit. z 100 gn. brata rodz. Franciszka S. (f. 327v)

97 (Nr. 106) 1567
Wojciech Stęgoski Passek Janowi Grabskiemu winien 432 zł.(f. 330v)

98 (Nr. 106) 1567
Jerzy Złotkowski, s. o. Piotra, winien 100 zł. Janowi Karskiemu (f. 331)

99 (Nr. 106) 1567
Jan Splawski dziedzic w Targowej Górce ręczy Sebastjanowi Niwskiemu dz-owi w Łukom za doprow. do akt Katarzyny Marssewskiej, wd. po Stanisławie Rydzyńskim (f. 336)

100 (Nr. 106) 1567
Jadwiga Biskupska, wd. po ol. Wojc. B., oraz Krzysztof i Łukasz B. B. jej synowie, dziedzice w Kurowie (f. 339)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników