Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona5678[9]10111213Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
161 (Nr. 107) 1568
Jadwiga Kembłowska wd. po ol. Sebastjanie Dembickim s. Drogoszewskim kwit. z 50 zł. Piotra Gablińskiego (f. 87v)

162 (Nr. 107) 1568
Maciej Tomicki dz. w Czemirowo kwit. Stanisł. Łukomskiego i Małgorz. Oborską małż. z 86 zł. (f. 88)

163 (Nr. 107) 1568
Jan Gorazdowski, s. Piotra, winien 60 zł. stryjowi Gabryelowi G. (f. 91)

164 (Nr. 107) 1568
Anna Opalenska, wd. po ol. Stanisł. Starczinowskim, pani opr. i dożyw. w Starczynowie (f. 92v)

165 (Nr. 107) 1568
Wawrzyniec Tomicki winien 100 zł. bratu rodz. Maciejowi T. (f. 97v)

166 (Nr. 107) 1568
Maciej Gałczyński intromit. do cz. Siedlemina w p. pyzdr. w sumie 500 zł. mocą zapisu od ol. Apolonii Brzozogajskiej wd. po ol. Wincentym Liutomskim, danego Annie Łukowskiej, wd. po ol. Hier. Rozdrażewskim w r. 1567 na pewnej cz. Siedl. a przez Annę sced. zezn. (f. 97v)

167 (Nr. 107) 1568
Stanisł. Robakowski i Małg. Romiejewska małż. winni 34 zł. Mac. Tomickiemu (f. 99v)

168 (Nr. 107) 1568
Anna Bielawska, wd. po Mikoł. Kluczewskim s. Paruszewskim pozw. przez N. i sł. Annę Nieświastowską ż. sł. Baltazara malarza, obyw. Słupec. o 7 gn. długu (f. 100v)

169 (Nr. 107) 1568
N. Barbara Wygrozowska wd. po ol. Bartłom. Chwalikowskim Sikula, i Jan Chwalik. matka z synem, o dług 10 gn. pw. Janowi Stawskiemu (f. 102)

170 (Nr. 107) 1568
Gabryel Gorazdowski intromit. do soł. wsi Oniszowo koło Borkowa w p. pyzdr., z zapisu Elżb. Szwinarskiej ż. Jakuba Szw. i jej syna Stanisława Szw. (f. 103)

171 (Nr. 107) 1568
Maciej Gunicki jako op. synowca Adama, s. o. Wojciecha brata swego rodz., pw. Małgorzacie Wydzierzewskiej, wd. po ol. Marcinie Paruszewskim (f. 104v)

172 (Nr. 107) 1568
Stanisł. Gorziczki N. Annie Tharszewskiej wd. po ol. uczc. Pawle T. obyw. pyzdr. winien 100 gn. a po jej + Wilibrordowi Młodziejewskiemu bratu jej wujecznemu i Wawrzyńcowi Skarboszewskiemu nepotowi z brata tej Anny stryjecznego (f. 106) uczc. Bartłomiej, Regina, Anna, Małgorz., nepoci tej Anny z jej córki uczc. Anny, ż. uczc. Szymona młyn.

173 (Nr. 107) 1568
Zofja Małgowska wd. po ol. Wojciechu Małg. i jej opiekun Jakub Rokoszowski podsędek zs. poznań. pozw przez Sędziwoja, s. o. Jana Czarnkowskiego; ol. Wojciech i ol. Stanisł. Małgowscy bcia rodz. (f. 110). Zofja Pogorzelska

174 (Nr. 107) 1568
Stanisław Broliński kwit. Macieja Gunickiego genera swego z 200 zł. długu (f. 111) Maciej i ol. Wojc. GG. bcia rodz., Zofji G. ż. Stanisł. Br.

175 (Nr. 107) 1568
N. Wojc. Luczinski sołtys w Sabasczewie wsi król. w p. pyzdr. kwit. z 100 grz. pos. za ż. swoją Reginą Grzybowską c. o. Wawrzyńca G., Gabryela G. Robaszka jej brata rodz. (f. 120) ona kwit. bci swych rodz.: Jana Sebast., Wawrzyńca, Piotra, Gabryela, Mac., i Wojc. GG. (f. 124v) c. Grzyb. z Grzybowa Chrzczonowice (f. 124v)

176 (Nr. 107) 1568
Jerzy Zberkowski kwit. Wojc. Luczińskiego wójta s. sołt. w Sabasczewie z 80 gn. po ol. Jadwidze Zb. jego ż., a zezn. siostrze rodz. (f. 124v)

177 (Nr. 107) 1568
Małg. Wydzierzewska wd. po Marcinie Paruszewskim w tow. brata stryj. Piotra Krajkowskiego, kwit. Wojc. Pierzchlińskiego żup. bydgosk., w im. Macieja i Stanisława Paruszewskich, ss. o. Marcina Parusz. (f. 127)

178 (Nr. 107) 1568
Tomasz Przeborowski Dobiesław dz. cz. w Węgierkach, winien 12 gn. Stanisł. Bralińskiemu affini suo (f. 131v)

179 (Nr. 107) 1568
Maciej Gunicki jako stryj i op. Adama G. nepota swego z brata swego rodz. ol. Wojciecha G. i Anna Paruszewska, c. o. Marcina, zrodzonego, kwit. Macieja i Stanisława PP. wujów Adama G. z 100 zł. (f. 134)

180 (Nr. 107) 1568
Łukasz Pigłowski winien 217 zł. Janowi P. bratu stryj. (f. 140v) Jerzy Konarski dz. w Zaborowie p. kość. winien 217 zł. Łuk. Pigłowskiemu, s. o. Benedykta P. (f. 141)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona5678[9]10111213Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników