Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona6789[10]11121314Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
181 (Nr. 107) 1568
Piotr Bagrowski zobow. się Stanisławowi Chłapowskiemu s. o. Jana Ch., zw. Górny cz-i ojcz. i mac. w Bagrowie p. pyzdr. za 2.000 zł. sprzedać (f. 144v) Piotr B. zw. Gathny dostaje te dobra od Chł. w dożyw. (f. 145v)

182 (Nr. 107) 1568
N. Wincenty Grabowski ręczy Mikołajowi Głogińskiemu za 65 tal. sr. odebranych odeń przez syna zezn. Jana Gr. (f. 152v)

183 (Nr. 107) 1568
Jan Pogorzelski intromit. do w Małgowie leżących dóbr Heleny Słaboszewskiej, wd. po ol. Janie Słabosz. obec. ż. Wojc. Rogaskiego (f. 153v)

184 (Nr. 107) 1568
And. Bułakowski kwit. Jana B., s. o. Marcina z 50 zł. na poczet sumy 100 zł. zap. sobie i ol. Janowi B. (f. 154v) Wojc. B., s. o. Jana B., w tow. stryja Andrzeja B., w im. sw. oraz Łukasza i Erazma B. B. braci swych rodz., kwit. Jana B., s. o. Marcina B., z 50 zł. na poczet sumy 100 zł. zap. Andrzejowi stryjowi i Janowi ojcu zezn. (f. 155)

185 (Nr. 107) 1568
Łuk. Piątkowski z p. pyzdr., jako op. Jana i Zgody, Anny i Zofji ss. i cc. ol. Stanisł. Raczadowskiego i Anna P., Łukasza zezn. córka, a po Stanisł. R. wdowa pani opr. Raczadowa z I i Stanisław Komorski Kasprowicz z II, kontr. dzierż. Raczadowa (f. 157v)

Maciej Nadarzycki s. Zoleczki, s. Jakuba N. dz-a w Zolczu okazuje rany zadane przez Wojciecha Drachowskiego, s. Marcina Kiwidra zw. (f. 159v)

187 (Nr. 107) 1568
Janusz Wrzesiński, s. o. Janusza W., winien 100 zł. Janowi Raczlakowskiemu (f. 161v)

188 (Nr. 107) 1568
Jan Dzierznicki, s. o. Bartłom., winien 100 zł. Kasprowi Cziosnowskiemu dz. w Dzierznicy (f. 162)

189 (Nr. 107) 1568
Wawrzyniec Grzymisławski dz. w Grzymisławicach p. pyzdr. winien 100 zł. bratu rodz. Marcinowi G. (f. 162v)

190 (Nr. 107) 1568
Stanisław Boboliecki podstarości pyzdr. (f. 166v) Piotr Bieganowski burgr. zs. pyzdr. (f. 167)

191 (Nr. 107) 1568
Wawrzyniec Raczłakowski dz. cz. Raczławek p. pyzdr. winien 117 zł. Maciejowi Biernatowi Grzybowskiemu, s. o. Tom. jako op. Wawrzyńca i Anny GG. dzieci ol. Jakuba G. Bier. brata rodz. Mac., od Andrzeja Żydowskiego odebrane (f. 167v)

192 (Nr. 107) 1568
Piotr i And. Gablińscy, bcia rodz., winni 45 zł. Wojciechowi Strzałkowskiemu (f. 168v)

193 (Nr. 107) 1568
Jan Taczalski dz. cz. w Wothkach p. gn. kwit. 10 gn. Adama Gunickiego, s. o. Wojc. G. (f. 174v)

194 (Nr. 107) 1568
Stanisł. Kołacki, s. o. Macieja Koł. Bartłomiejowi Bruczkowskiemu, s. Mokronoskiemu winien 300 zł. (f. 188)

195 (Nr. 107) 1568
Stanisł. Laskawski intromit. do łąki w Glowczino nad rz. Lutynią rezygn. przez Jana Roskowskiego (f. 191)

196 (Nr. 107) 1568
Mac. Markowski, kwit. Barb. Pempowską, ż. Jana Roskowskiego (f. 193). Wojc. M. kwit. brata rodz. Macieja M. (f. 193v)

197 (Nr. 107) 1568
1567 Działy Słoneckich Baltazara aktora i Wojciecha pozw., po + ol. Jana Sł. brata rodz. rob. tam Balt. i Wojc.; dwór w Słonczycach po 1/2 i po 1/2 wsi: Sierakow, Brziczewicze, Cziosny (f. 195v)

198 (Nr. 107) 1568
Agnieszka Bruczkowska, c. o. Winc. Br., s. Mokronoska intromit. do danej jej przez męża Jana Bułakowskiego na 1/2 cz. w Bułakowie i Głuchowie oprawy w r. 1555, na sumę 300 zł. (f. 196v)

199 (Nr. 107) 1568
Zygmunt Bniński, s. Stanisł., intromit. do m. Borek i do wsi: Stokowo, Bruczkowo, Przecianowo, Stołowo, Tobołowo z ćw. pola w Strzezewie p. pyzdr. i do całej wsi Stawiszyno w p. kość. danych mu jako synowi starsz. w przez ojca w dziale z bratem Zygmunta rodz. -Janem Bn. (f. 198)

200 (Nr. 107) 1568
Zygmunt Bniński, s. Stanisł., Elżbiecie Konarskiej, wd. po ol. Ambrożym Cerekwickim, obecnie żonie swej, winien 4.000 tal. sreb. (f. 198v)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona6789[10]11121314Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników