Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
41 (Nr. 106) 1567
Regina Wolska, ż. Macieja Gunickiego intromit. do Sziszino dziedz. Kaspra Miłacewskiego (f. 145)

42 (Nr. 106) 1567
Piotr Kolnicki winien Janowi i Andrzejowi Kemblowskim, ss. Wawrzyńca K. 280 złp. (f. 146)

43 (Nr. 106) 1567
Andrzej Westerski winien Jakubowi Baszkowskiemu dz-owi w Gałąskach 1.118 zł.; Małgorzata Tarnowska ż. zezn. (f. 148)

44 (Nr. 106) 1567
Jan Goreczki dziedzic w Kaczej Górcze, zap. ib. dług 214 zł. Andrzejowi Westerskiemu (f. 149)

45 (Nr. 106) 1567
Wojc. Turski, s. Janusza T., winien Andrzejowi Prusinowskiemu s. o. Marcina Pr. 100 zł. (f. 150)

46 (Nr. 106) 1567
Mac. Sokolinski i Anna Paczinowska małż. pw. jej stryjowi rodz. Janowi Pacz. i jego synom Andrzejowi i Adamowi wspólnikom, o napad na nich na polu w Paczinowicach (f. 152)

47 (Nr. 106) 1567
Jakub Baszkowski winien Dorocie Goreckiej pannie, siostrze swej stryj. 50 zł. (f. 155)

48 (Nr. 106) 1567
Jadwiga. ż. Kaspra Żegrowskiego i Barbara panna, cc. ol. Mikołaja Podleskiego pw. Barbarze, Dorocie, i Agnieszce, cc. ol. Stanisława Jedleckiego Kardasza, oraz Ambrożemu Kucharskiemu ich stryjowi rodz. i op. dziedzicom Kretkowa (f. 156) ol. Mikołaj Podl. brat rodz. Anny Podl., której ol. Stanisław J. Kardasz, jako żonie swej dał opr. na Kr.

49 (Nr. 106) 1567
Wacław, Jan, Maciej, Kasper, Stanisł. i Wawrzyniec Słupscy, bcia rodz. niedzielni, ss. o. G. Jana pozew w Zbrodzewie pw. burm. radzie m. Sremu (f. 160)

50 (Nr. 106) 1567
Bartłomiej Nadarzycki zw. Lewek, w tow. Krzysztofa N., nepota z syna, ol. Stanisława N. Lewka, winien 12 gn. sł. Wojc. Grodzieńskiemu krawcowi w Kaczanowie (f. 161v)

51 (Nr. 106) 1567
Sebast. Miniszewski, św. iż klacz zbłąk. cisawą ma u siebie w Lubieniu, którą mu na zimę przywiodła Katarzyna Szimanowska wd. po Piotrze Grabskim. (f. 163)

52 (Nr. 106) 1567
Mikołaj, Piotr, Wawrzyniec, Hieronim, Paweł, Adam i Maciej Stęgowscy, pw. G. pannie Barbarze Pampowskiej, siostrze rodz. i spadkob. G. ol. Jana P. oraz Ambrożemu P. jej br.str. i op. (f. 163v) jej ojciec ol. Wojc. P.

53 (Nr. 106) 1567
Anna Złotkowska, wd. po ol. Janie Xięskim kwit. And. Trampczińskiego s. Sarnowskiego z 60 zł. (f. 162v)

54 (Nr. 106) 1567
Wawrzyniec Raczlakowski winien 150 zł. bratu rodz. Jakubowi R. (f. 172)

55 (Nr. 106) 1567
Sebastjan Korzkiewski kwit. br. rodz. Piotra K. z 100 gn. po + ol. Jana K. brata ich rodz. (f. 176v). Seb. K. części po ol. Janie K. w Korzkwach wydzierżawia Piotrowi K. (f. 178)

56 (Nr. 106) 1567
Jan Kuklinowski kwit. swych braci rodz. Jerzego i Andrzeja K. K. z zapisów (f. 182v) ol. Wojciech K. i Dorota z Konar rodzice ich (f. 183v) Jerzy K. kwit. Jana K. z 400 zł. z racji dzierż. cz. wsi Sławoszewo i Kuklinowo os., Jankowice i Zdzisławice pus. (f. 184v). Działy ich dotyczace: wsi Sławoszewo os., i Siedliska pus. 3-ej cz. mczka Zdunów os., Łobzowa i pustek w p. kalis. Kuklinowa os., Jankowic, i Zdzisławic pus. p. pyzdr. Jan starszy bierze całe Sław. i Siedliska pus. Jerzy - średni - Kuklinowo os., Jank. i Zdzisł. pus. And. - 3-ą cz. Zdunów, Krom 2 młynów wyderk., które wzięli bracia starsi., oni też, starsi wzięli całe długi na Zd., które były zastaw. przez ol. ojca ich ol. Marcinowi Zborowskiemu klanowi krak. (f. 186). Ciż starsi wszystkie 3 siostry wyposaża każdą po 1.000 zł Jan dostał do Sławoszewa 1/2 dziedzin pus. Łobzowa i Wsiska. Siostra ich rodz. Zofja K. (f. 191v). Jadwiga K. siostra rodz. (f. 192v). Barbara K. siostra rodz. (f. 193v)

57 (Nr. 106) 1567
Piotr Żychliński introm. do Gałązek i Borzeniczek p. pyzdr. kup. w gr. Sier. 1566 od Elżbiety c. o. Ambrożego Cerekwickiego a ż. Swiętosł. Liszkowskiego z ż. sieradz. (f. 194v)

58 (Nr. 106) 1567
Jakub Pogorzelski s. Grambkowski intromit. do 1/2 Baszkowa i do całej cz. dziedz. wsi Włodyki w p. pyzdr. kup. od Mikoł. Głogińskiego (f. 196)

59 (Nr. 106) 1567
Krzysztof Krzycki pw. Annie Bielawskiej, c. o. Jana B., ż. Stanisł. K. pozew w Cielmicach (f. 196v) Krzysztof K. to brat rodz. Stanisława K. i ma prawo bliższ. do Cielmic i Siedmidrogowa p. pyzdr., ktore ona od męża kupiła (f. 196v)

60 (Nr. 106) 1567
G. Piotr z Biechowa stryj i Ambroży z Ponieca nepot, ol. Krzysztofa syn, i Barbara ol. Jana z Debna teraz bp. + -go s. ol. G. Wojciecha, siostra Pempowscy, tenutariusze Średzcy, (f. 198)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników