Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
1 (Nr. 105) 1566
Anna wd. po Jakubie Jastrzampskim matka oraz: Jakub, Jan i Maciej JJ. synowie dostali pozew do Wocziechowa z delacji prac. Macieja Wieczorka (f. 1v)

2 (Nr. 105) 1566
Jan, Rafał, Jakub i Mikołaj, ss. i spadkob. ol. Kaspra Gorazdowskiego i ich opp.: Wojciech pis. zs. woj. kalis., Rafał i Stanisław Przyjemscy, Mikołaj Zielinski i Jan Bozejewski pw. Piotrowi G. (f. 2)

3 (Nr. 105) 1566
Anna Slawienska wd. po ol. Stanisł. Trambczińskim Otha intromit. do 1/2 Thomic i do 4-ej części młyna na Prośnie i do całych cz. rz. Prosny wyderk. sobie przez Piotra Tomickiego z ż. Zofją Robakowską za 1.434 zł. (f. 5)

4 (Nr. 105) 1566
Jan Miczielski kwituje Piotra M. brata swego rodz. z 100 zł. (f. 8). Jan M. dz. cz. w Mycielinie winien 300 tal. sreb. Maciejowi Zieleńskiemu (ib. )

5 (Nr. 105) 1566
Krzysztof Pigłowski i Anna Zielienska, c. o. And. Z., małż., ona w tow. Jakuba Boturzyńskiego brata ciot., całe cz. dziedz. we wsiach: Tarnowo, Spławie, Nowawieś, Rybitwy na przedm. Pyzdr. Maciejowi Z. za 308 zł. wyd. (f. 9)

6. (Nr. 105) 1566
Krzysztof Marszewski, dz. cz. w Woli i Skrzypnie, winien 1.000 zł. Janowi Kuklinowskiemu (f. 10v)

7 (Nr. 105) 1566
Wawrzyniec Pioruski, dziedzic cz-i w Pioruszycach, winien 200 zł. Janowi Skrzypieńskiemu (f. 14v)

8 (Nr. 105) 1566
Jan Wilczinski dziedzic w Wilcznej, winien 2.500 zł. Mikołajowi Mieskowskiemu, s. o. Mikoł. M. (f. 20v)

9 (Nr. 105) 1566
Wawrzyniec Tomicki dziedzic części w Tomicach z p. kalis., kwit. Jana Trambczinskiego z 500 zł. (f. 23)

10 (Nr. 105) 1566
Walenty Blaskowski Wojciechowi Trambczińskiemu Otha winien 36 gn. z zabezp. na Szetlewie p. koniń. (f. 23v)

11 (Nr. 105) 1566
Kasper Cziossnowski dziedzic w Dzierznicy winien Katarzynie Przyjemskiej, wd. po Kasprze Gorazdowskim 50 zł. (f. 25)

12 (Nr. 105) 1566
Mikołaj Boturzyński dz. w Przybysławiu winien Piotrowi Kolnickiemu 200 zł. (f. 27). Piotr K. dz. cz. w Kolniczkach (f. 26v). Jakub B. dz. w Brzostkowie winien 217 zł. temuż K. (f. 27v)

13 (Nr. 105) 1566
Stanisł. Komorski Kasprowicz dziedzic cz. wsi Komorze kwit. Barbarę Zarembiankę wd. po ol. Piotrze Boturzyńskim z 24 zł. (f. 29v)

14 (Nr. 105) 1566
Stanisł. Jemiołowski, s. o. Feliksa J., kwit. Stanisława Komorskiego Kasprowicza z 24 zł. (f. 30)

15 (Nr. 105) 1566
Szymon Szethlewski zw. Karasz, winien 10 gn. Wojciechowi Trambczinskiemu Otha (f. 30v)

16 (Nr. 106) 1567
Franciszek i Michał Gosławowie Nadarzyccy, bcia rodzeni, zobow. m. sobą s. v. 500 gn. (f. 101)

17 (Nr. 106) 1567
Jan Wolski winien 20 zł. bratu rodz. Bartłomiejowi W. (f. 102)

18 (Nr. 106) 1567
Wawrzyniec Tomicki, kwit. Piotra Gorasdowskiego i Barbarę Wośnicką małż. (f. 103) z 540 zł.

19 (Nr. 106) 1567
Wawrzyniec Tomicki z Tomic, kwit. Jakuba Męzinskiego i Jadwigę Trąmbczyńską małż. z 200 zł. (f. 2)

20 (Nr. 106) 1567
Franciszek Kolniczki, kwit. z 100 tal. Jakuba i Hier. Bielawskich braci rodz. (f. 5v)Przeglądanie 7826 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników