Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona224225226227[228]229230231232Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
4468 (Dziennik Poznański) 1883
Stasio 28/I. + Żył 2 mies. Sikorscy (rodzice) Wągrowiec (nr 23)

4469 (Dziennik Poznański) 1883
Dn. 30/I. + Aleks. baron Graeve w Karolewie pod Borkiem (nr 24 z 31/I., środa) B. radca jen. Ziemstwa i poseł na Sejm w Berl. Grób fam. w Borku. Żona dzieci (nr 25 z 1/II. czw.) Miał 63 l., * w Babach p. krotosz. z Karola bar. b. of. prusk., krzyż żel. i matki Jeziorkowskiej, szlachc. polskiej. [Patrz 4472]

4469a (Dziennik Poznański) 1883
Maria Ludwika + dziś w 10 r. Józef i Joanna Rakowscy (rodzice) (nr 28)

4470 (Dziennik Poznański) 1883
Nikodem Gozdziewski + w 66 r. Żona, dzieci, wnuki. Środa, 16 stycznia (nr 12). Po dług. chor. Właśc. podmiejsk. folwarku. Przeszło 40 lat czł. Ray Miejsk. w Środzie, przedst. w sejmie prowincj. i sejmiku pow. (nr 14) * w Środzie z Mateusza, pochodzącego z Mazowsza, wsi dziedz. Goździc i Zuzanny z Boińskich, która + przy jego urodz. Wychow. zajmowała się jej siostra z Boińskich Laskowska, a później jej brat ks. dziekan Boiński z Uścia. Po ukończ. gimn. św. M. M. w Pozn. ożenił się z Marią z Laskowskich i objął spuściznę po ojcu (wiad. nr 29)

4471 (Dziennik Poznański) 1883
Dr Juliusz Łukaszewski, Wielkopolanin, osiadły jako lekarz w Rumunii, prowadził przez wiele lat szpial "Paszkany". Ostatni objął kier. zakł. psychiatr. Otrzymał prawa rumun. obyw. i krzyż kaw. "Gwiazdy rumuń. Założył bibl. polską w Jassach (nr 30, wiad. z 7 lut.)

4472 (Dziennik Poznański) 1883
(l. poprz. 4469) Aleks. Graeve Gimn. Fryder. w Pozn. Uniw. w Berlinie i Halli. Z pocątku prawo, a po śmierci st. brata nauki przyrodn., ponieważ na życzenie ojca poświęcił się agronomii. Maj. powiększył, dokupując różne większe maj. jak Kołaczkowo 2. 450 m., Orehowo 5 tys. m., Biskupice 11 tys. m. Z pierwszej żony Emilii Koczorowskiej zostało 6ro, a z drugiej z/d Franc. Śląskiej jeden syn. W latach 1867 i t. d. posłował przy ówczesnym parlam. półn. -niem. związku (nr 32)

4473 (Dziennik Poznański) 1883
Winc. Michałowski w sob. 10 lut. + po dług. cierp. Eksp. w Kurniku. Żona, dzieci (nr 33)

4474 (Dziennik Poznański) 1883
Walenty Trzciński 11/II. + Eksp. do gr. fam. w Ostrowie nad Gopłem. Bratankowie Trzcińscy (nr 34) [Patrz lp. 4496]

4475 (Dziennik Poznański) 1883
W Krak. 12/II. ks. Leon Sapieha, mł. syn ks. Adama zaręcz. z ks. Teresą Sanguszkówną, wnuczką, ks. Władysława (nr 37) [Patrz l. 4524]

4476 (Dziennik Poznański) 1883
W Stroszburgu 31 stycznia Piotr Wysocki, s. śp. Aleks. b. dziedz. Małego Pułkowa w p. brodnick. złożył państw. egz. lek. (nr 37)

4477 (Dziennik Poznański) 1883
Józ. Bułakowska z/d Prabucka 14 lut. + Eksp. do par. w Pniewach. Mąż i rodzina (nr 37)

4478 (Dziennik Poznański) 1883
Stasinek w 10 mies. 14/II. + Stan. i Wanda Skoraczewska rodzice w Śrem. (nr 37)

4479 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 16 lut. W obrębie dóbr Kotlińskich, nal. do Mukułowskich, powstał nowy folw. nazwany "Buchaliniec" (nr 38)

4480 (Dziennik Poznański) 1883
Józ. hr. Bniński 15 lut. + w Mentonie po kilkoletn. cierp. Żona, dzieci (nr 38)

4481 (Dziennik Poznański) 1883
Jasio w piąt. 16/II. + Napoleon i Helena Brodzcy (rodzice) (nr 39)

4482 (Dziennik Poznański) 1883
Jan Biskupski 15/II. + po ciężk. cierp. Lat 78. Żona, dzieci, wnuki. Grodzisk (nr 39)

4483 (Dziennik Poznański) 1883
Anna Mikorska z hr. Sokolnickich 24/II. + dziś. Syn i rodzeństwo. Poznań, 24 lut. (nr 45)

4484 (Dziennik Poznański) 1883
Józ. Wierzbiński 23/II. + Eksp. z Włókien do par. w Skokach. Żona, córka i zięciowie (nr 45)

4485 (Dziennik Poznański) 1883
Z Gniezn. Dn. 11 lut. + Walenty Trzciński, kilkoletni nasz współobyw. Przed 12 laty oddał swój maj. ziemski bratankowi i odtąd mieszkał w naszym mieście (nr 45)

4486 (Dziennik Poznański) 1883
Z Berlina. Seweryn Karczewski, referend., złożył egz. na asesora (nr 46)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona224225226227[228]229230231232Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników