Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona232233234235[236]237238239240Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
4624 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 16 kw. Stef. Żywicki otrzymał patent wynal. od "Society of Arts" w Lond. na lampę bezp. (Grubenlicht (nr 87)

4625 (Dziennik Poznański) 1883
Emilia Studniarska 16 kw. + nagle. Brat i rodzina (nr 87)

4626 (Dziennik Poznański) 1883
Dziś + (paral. serc.) nagle Wilhelmina Karolina Sosnowka z/d Voelekner. M. E. Sosnowski. Cm. Ś. Marc. (nr 87)

4627 (Dziennik Poznański) 1883
Dn. 12 kw. + po kr. b. dolegl. chor. Józef Bock a nazajutrz Józefa Bock (ojciec i matka) Synowie i krewni

4628 (Dziennik Poznański) 1883
Anton. Suszczyńska 16 kw. + po ciężk. + Rodzina (nr 88)

4629 (Dziennik Poznański) 1883
Franc. Radzimińska z/d Motty 18 kw. + w Kulenach w Kr. P. Rodzina (nr 90) Kulany są pod Mławą (nr 91)

4630 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 19 kw. Wczor. + kan. kapit. pozn. Kuczyński Jakub (nr 90)

4631 (Dziennik Poznański) 1883
W Warsz. 18 kw. + Franc. Ruśkiewicz, malarz (nr 92)

4632 (Dziennik Poznański) 1883
W Warsz. 26 kw. + Napol. Orda, kompoz. muz., literat, rysownik, weter. z 1831. w 1807. * w Worocewiczach gub. grodz. Szkoły w Świsłoczy, uniw. w Wilnie. Po upadku powst. emigr. do Par., gdzie przebywał do 1856. Po powr. do kraju osiadł w rodz. wiosce pod Pińskiem. Zmarł, nie zostaw. majątku (98)

4633 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 11 maja. W Krak. + Edmund Włocki, rodem z Kongresówki, żołn. z 1863 (nr 107)

4634 (Dziennik Poznański) 1883
W Berlinie w ub. tyg. złożył egz. ases. Józef Ruliński, rodem z Lipnicy pod Golubiem w Pr. Zach. (nr 108 z 13/V. niedz.)

4635 (Dziennik Poznański) 1883
Paulina Arndtowa z/d Dzięcielska 15 maja. +, l. 87. Cm. Ś. Marc. Dzieci, wnuki, prawnuki (nr 110)

4636 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 18/V. Maj. ziem. Rychłowo (Richenwalde) w p. człuchow. nabył za 200 tys. mk. w drodze przymus. sprzed. Magnus z Łąkorka pod Lubawą (nr 112)

4637 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 4 czer. Wojc. Krupski, żołn. w. p. z 1831. Medal Virt. Mil., b. zarządca dóbr śp. Kaz. Krasickiego, + w 72 r. w Brzesku w Gal. (nr 125)

4638 (Dziennik Poznański) 1883
Adam Falkowski, (naucz. z Nietrzanowa) 19/VI. + po dł. cierp., w 84 r. a w 64 urzędowania. Środa. nauczyciele (nr 139)

4639 (Dziennik Poznański) 1883
Dnia 30 maja. + w Kaliszu Anna Dzierzbicka z/d Smitkowska, gr. fam. w Borku. Córki (nr 124)

4640 (Dziennik Poznański) 1883
W Berl. 23 czer. zdał przed wyższą kom. egz. Stefan Estkowski, rodem z Pozn., drugi egz, rząd. w wydz. inż. i bud. wodnego (nr 143)

4641 (Dziennik Poznański) 1883
W Topoli pod Łęczycą 21 czer. + dr Włodz. Dybek, s. Andrzeja, jednego z najuczeńszych lekarzy polsk., sam również lekarz, b. prof. szkoły gł. 1824.12/XII. * w Warsz. Tu kończył gimn. i kształcił się w szkole pedag. Nie odpowiadało to jednak jego zamiarom wyjechał więc do Berl. na medyc. i tam uzyskał stopień dr. med. Po powrocie do Warsz. zajął się praktyką, a po otwarciu akademii, otrzymał kat. patol. i terapii ogóln. Tu jak niemniej następnie w szkole gł. zyskał szerokie audytorium. W 1864 w marcu areszt. Podcza badania na Pawiaku pułk. Tuchołko plunął mu w twarz, za co Dybek odpowiedział policzkiem. Dzięki wstawieniu się rektora Mianowskiego i swego szwagra Ferdynanda Dworzaczka, rownież znakomitego lekarza, pomimo, że mu nic nie dowiedziono, został za spoliczk. wywieziony do Ufy. Tu zjednał sobie dużą praktykę i przebywał do 1870 r. z żoną i dziećmi. Po powrocie osiadł w Warsz., gdzie znów zajął się praktyką. Wiele poświęcenia dokazał podczas cholery w 1872. W 1874 stracił wszystkie dzieci. Po tym ciosie przestał pisać, udał się w podróż do Włoch, skąd wrócił przed dwoma laty, osiadł w Topoli pod Łęczycą i wiódł odosobniony żywot. Wśród jego prac wymieniony "Życiorys Dworzaczka" (nr 143 z 28 czer., wtorek)

4642 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 26 czer. Wczor. w Berl. w Kammergericht złożył egz. referend. Marian Bielewicz z Leszna (nr 144)

4642a (Dziennik Poznański) 1883
Franc. Śliwińska z/d Narkiewska + dziś. Mąż, dzieci. Mórka p. Śrem, 17 czer. (nr 137)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona232233234235[236]237238239240Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników